Mobil görünümde görüntüleniyor Masaüstü görünüm

Azure durumu

Son güncelleştirme: 39 saniye önce

Azure kaynaklarınızın durumuna ilişkin hedeflenmiş bildirimler ve bildirimlerin özelleştirmesi konusunda bilgi edinmek için lütfen Azure portalını ziyaret edin

Health Warning

Multiple Services - West US 2

Son güncelleştirme: 24 dakika önce

Starting at 09:50 UTC on 19 Feb 2017, a subset of customers in West US 2 using Virtual Machines, SQL Database, Cloud Services, Storage, App Service \ Web Apps, Azure IoT Hub, Backup, Site Recovery, Azure Monitor, Activity Logs, Redis Cache, DocumentDB, Azure DevTest Labs, Service Bus, and Event Hub, as well as services with dependencies on these, may experience issues accessing their services in this region. Engineers have identified that an automated shutdown of a small number of Compute and Storage scale units occurred in response to an infrastructure monitoring alert. The monitoring alert has been mitigated, and engineers are continuing to undertake a structured restart of the scale units involved. Some impacted customers may already be seeing recovery for their services, the following services have confirmed mitigation: Azure Scheduler and Logic Apps. The next update will be provided in 60 minutes or as events warrant.

Yenileme sıklığı

  • Health Good İyi
  • Uyarı
  • Health Error Hata
  • Health Information Bilgi
Ürünler Küresel Doğu ABD Doğu ABD 2 Orta ABD Kuzey Orta ABD ABD Orta Güney Batı Orta ABD Batı ABD Batı ABD 2 Kanada Doğu Kanada Orta Güney Brezilya
Ürünler Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa Almanya Orta Almanya Kuzeydoğu Birleşik Krallık, Batı Birleşik Krallık, Güney
Ürünler Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Doğu Avustralya Güneydoğu Avustralya Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Doğu Japonya Batı Japonya
Ürünler Küresel Doğu ABD Doğu ABD 2 Orta ABD Kuzey Orta ABD ABD Orta Güney Batı Orta ABD Batı ABD Batı ABD 2 Kanada Doğu Kanada Orta Güney Brezilya
Etkilenen hizmetler
Etkinlik Günlüğü                      
Web Apps  
Backup  
Cloud Services  
Azure DevTest Labs  
DocumentDB  
Event Hubs  
Azure IoT Hub                
Azure İzleyici  
Redis Cache  
Service Bus  
Site Recovery  
SQL Veritabanı  
Depolama  
Sanal Makineler  
Bilgi İşlem
App Service
Mobile Apps    
API Apps
Batch
Azure Container Kayıt Defteri                
RemoteApp        
Service Fabric
Sanal Makine Ölçek Kümeleri
Azure Container Service        
İşlevler      
Ağ İletişimi
İçerik Teslim Ağı                      
ExpressRoute                      
Azure DNS                      
Sanal Ağ
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Ağ Altyapısı
Application Gateway
Depolama
Managed Disks
Web ve Mobil
Mobile Services                  
API Management
Media Services        
Encoding        
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış        
Notification Hubs    
Azure Search        
Mobile Engagement                    
Veritabanları
SQL Data Sync              
SQL Veri Ambarı
SQL Server Esnetme Veritabanı  
Akıllı Özellikler ve Analiz
HDInsight
Machine Learning                
Data Factory                  
Veri Taşıma    
Power BI Embedded          
Data Lake Store                  
Data Lake Analytics                  
Bilişsel Hizmetler                    
Akademik Bilgi API'si                    
Bing Otomatik Öneri API’si                      
Görüntü İşleme API'si                    
Content Moderator                    
Custom Speech Service                    
Duygu Tanıma API'si                    
Yüz API'si                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Öneriler API’si                    
Bing Arama API’leri                      
Konuşmacı Tanıma API’si                    
Bing Konuşma Tanıma API'si                      
Bing Yazım Denetimi API’si                      
Metin Analizi API’si                    
Web Language Model API                    
Translator Konuşma Tanıma API’si                      
Translator Metin Tanıma API’si                      
Azure Robot Hizmeti        
Azure Analysis Services              
Customer Insights için Dynamics 365                
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi                  
Stream Analytics        
Enterprise Integration
StorSimple        
BizTalk Services        
Veri Kataloğu                  
Logic Apps    
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services  
Anahtar Kasası
Azure Active Directory B2C        
Güvenlik Merkezi                      
Access Control Service        
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services              
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)              
Yük Testi              
Application Insights                  
HockeyApp                      
İzleme ve Yönetim
Advisor                      
Scheduler
Otomasyon                
Log Analytics                    
Microsoft Azure Portal                      
Market                      
Klasik Microsoft Azure Portalı                      
azure.microsoft.com                      
Uyarılar ve Ölçümler
Tanılama Günlükleri                      
Otomatik Ölçeklendirme
Azure Resource Manager                      
DataMarket                      
Güvenlik ve Uyumluluk                    
Koruma ve Kurtarma          
Otomasyon ve Denetim                    
Öngörü ve Analiz                    
Ürünler Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa Almanya Orta Almanya Kuzeydoğu Birleşik Krallık, Batı Birleşik Krallık, Güney
Etkilenen hizmetler
Etkinlik Günlüğü            
Web Apps  
Backup      
Cloud Services  
Azure DevTest Labs      
DocumentDB  
Event Hubs  
Azure IoT Hub      
Azure İzleyici      
Redis Cache  
Service Bus  
Site Recovery      
SQL Veritabanı  
Depolama  
Sanal Makineler  
Bilgi İşlem
App Service
Mobile Apps
API Apps
Batch
Azure Container Kayıt Defteri          
RemoteApp        
Service Fabric
Sanal Makine Ölçek Kümeleri
Azure Container Service        
İşlevler      
Ağ İletişimi
İçerik Teslim Ağı            
ExpressRoute            
Azure DNS            
Sanal Ağ
Traffic Manager            
Load Balancer
VPN Gateway
Ağ Altyapısı
Application Gateway
Depolama
Managed Disks    
Web ve Mobil
Mobile Services          
API Management    
Media Services        
Encoding        
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış        
Notification Hubs    
Azure Search        
Mobile Engagement          
Veritabanları
SQL Data Sync        
SQL Veri Ambarı
SQL Server Esnetme Veritabanı    
Akıllı Özellikler ve Analiz
HDInsight    
Machine Learning        
Data Factory          
Veri Taşıma        
Power BI Embedded      
Data Lake Store            
Data Lake Analytics            
Bilişsel Hizmetler            
Akademik Bilgi API'si            
Bing Otomatik Öneri API’si            
Görüntü İşleme API'si            
Content Moderator            
Custom Speech Service            
Duygu Tanıma API'si            
Yüz API'si            
Language Understanding Intelligent Service            
Öneriler API’si            
Bing Arama API’leri            
Konuşmacı Tanıma API’si            
Bing Konuşma Tanıma API'si            
Bing Yazım Denetimi API’si            
Metin Analizi API’si            
Web Language Model API            
Translator Konuşma Tanıma API’si            
Translator Metin Tanıma API’si            
Azure Robot Hizmeti        
Azure Analysis Services        
Customer Insights için Dynamics 365            
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi    
Stream Analytics    
Enterprise Integration
StorSimple    
BizTalk Services        
Veri Kataloğu        
Logic Apps        
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming        
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services        
Anahtar Kasası
Azure Active Directory B2C    
Güvenlik Merkezi            
Access Control Service        
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services          
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)          
Yük Testi          
Application Insights        
HockeyApp            
İzleme ve Yönetim
Advisor            
Scheduler
Otomasyon        
Log Analytics          
Microsoft Azure Portal            
Market            
Klasik Microsoft Azure Portalı            
azure.microsoft.com            
Uyarılar ve Ölçümler    
Tanılama Günlükleri            
Otomatik Ölçeklendirme    
Azure Resource Manager            
DataMarket            
Güvenlik ve Uyumluluk          
Koruma ve Kurtarma        
Otomasyon ve Denetim          
Öngörü ve Analiz          
Ürünler Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Doğu Avustralya Güneydoğu Avustralya Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Doğu Japonya Batı Japonya
Etkilenen hizmetler
Etkinlik Günlüğü                  
Web Apps  
Backup    
Cloud Services  
Azure DevTest Labs    
DocumentDB  
Event Hubs  
Azure IoT Hub        
Azure İzleyici  
Redis Cache  
Service Bus  
Site Recovery    
SQL Veritabanı  
Depolama  
Sanal Makineler  
Bilgi İşlem
App Service
Mobile Apps    
API Apps
Batch
Azure Container Kayıt Defteri                  
RemoteApp      
Service Fabric
Sanal Makine Ölçek Kümeleri
Azure Container Service    
İşlevler    
Ağ İletişimi
İçerik Teslim Ağı                  
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Sanal Ağ
Traffic Manager                  
Load Balancer
VPN Gateway
Ağ Altyapısı
Application Gateway
Depolama
Managed Disks  
Web ve Mobil
Mobile Services              
API Management
Media Services
Encoding
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış
Notification Hubs
Azure Search        
Mobile Engagement                  
Veritabanları
SQL Data Sync              
SQL Veri Ambarı
SQL Server Esnetme Veritabanı
Akıllı Özellikler ve Analiz
HDInsight    
Machine Learning              
Data Factory                  
Veri Taşıma        
Power BI Embedded          
Data Lake Store                  
Data Lake Analytics                  
Bilişsel Hizmetler                  
Akademik Bilgi API'si                  
Bing Otomatik Öneri API’si                  
Görüntü İşleme API'si                  
Content Moderator                  
Custom Speech Service                  
Duygu Tanıma API'si                  
Yüz API'si                  
Language Understanding Intelligent Service                  
Öneriler API’si                  
Bing Arama API’leri                  
Konuşmacı Tanıma API’si                  
Bing Konuşma Tanıma API'si                  
Bing Yazım Denetimi API’si                  
Metin Analizi API’si                  
Web Language Model API                  
Translator Konuşma Tanıma API’si                  
Translator Metin Tanıma API’si                  
Azure Robot Hizmeti      
Azure Analysis Services                
Customer Insights için Dynamics 365                  
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi      
Stream Analytics    
Enterprise Integration
StorSimple      
BizTalk Services      
Veri Kataloğu              
Logic Apps
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory                  
Enterprise State Roaming              
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory Domain Services
Anahtar Kasası
Azure Active Directory B2C                  
Güvenlik Merkezi                  
Access Control Service          
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services              
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)              
Yük Testi              
Application Insights                  
HockeyApp                  
İzleme ve Yönetim
Advisor                  
Scheduler
Otomasyon          
Log Analytics              
Microsoft Azure Portal                  
Market                  
Klasik Microsoft Azure Portalı                  
azure.microsoft.com                  
Uyarılar ve Ölçümler
Tanılama Günlükleri                  
Otomatik Ölçeklendirme
Azure Resource Manager                  
DataMarket                  
Güvenlik ve Uyumluluk              
Koruma ve Kurtarma  
Otomasyon ve Denetim              
Öngörü ve Analiz              

Hindistan Bölgeleri, işletmeleri Hindistan'da bulunan müşteriler tarafından kullanılabilir.