Mobil görünümde görüntüleniyor Masaüstü görünüm

Azure durumu

Son güncelleştirme: 58 saniye önce

Health All Services Good  Hizmetler normal çalışıyor.

Hizmetler sorunsuz çalışırken yardım almak için bkz.  Azure Destek Seçenekleri

Azure kaynaklarınızın durumuna ilişkin hedeflenmiş bildirimler ve bildirimlerin özelleştirmesi konusunda bilgi edinmek için lütfen Azure portalını ziyaret edin

Yenileme sıklığı

  • Health Good İyi
  • Health Warning Uyarı
  • Health Error Hata
  • Health Information Bilgi
Ürünler ve hizmetler Küresel Doğu ABD Doğu ABD 2 Orta ABD Orta Kuzey ABD Orta Güney ABD Orta Batı ABD Batı ABD Batı ABD 2 Kanada Doğu Kanada Orta Brezilya Güney
Ürünler ve hizmetler Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa Almanya Orta Almanya Kuzeydoğu Birleşik Krallık, Batı Birleşik Krallık, Güney
Ürünler ve hizmetler Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Avustralya Doğu Avustralya Güneydoğu Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Japonya Doğu Japonya Batı Kore Orta Kore Güney
Ürünler ve hizmetler Küresel Doğu ABD Doğu ABD 2 Orta ABD Orta Kuzey ABD Orta Güney ABD Orta Batı ABD Batı ABD Batı ABD 2 Kanada Doğu Kanada Orta Brezilya Güney
Bilgi İşlem
Sanal Makineler
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Kayıt Defteri
RemoteApp        
Service Fabric
Sanal Makine Ölçek Kümeleri
Azure Container Service        
İşlevler    
Ağ İletişimi
İçerik Teslim Ağı                      
ExpressRoute
ExpressRoute Devreleri                      
ExpressRoute Ağ Geçitleri
Azure DNS                      
Sanal Ağ
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Ağ Altyapısı
Application Gateway
Ağ İzleyicisi                
Depolama
Depolama
Web ve Mobil
Mobile Services                  
API Management
Media Services        
Encoding        
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış        
Notification Hubs    
Azure Search        
Mobile Engagement                    
Veritabanları
SQL Veritabanı
SQL Data Sync              
DocumentDB
SQL Veri Ambarı
Redis Cache
SQL Server Esnetme Veritabanı  
Akıllı Özellikler ve Analiz
HDInsight
Machine Learning                
Data Factory                
Veri Taşıma    
Power BI Embedded          
Data Lake Store                  
Data Lake Analytics                  
Bilişsel Hizmetler                    
Akademik Bilgi API'si                    
Bing Otomatik Öneri API’si                      
Görüntü İşleme API'si                    
Content Moderator                    
Özel Konuşma Hizmeti                    
Duygu Tanıma API'si                    
Yüz API'si                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Öneriler API’si                    
Bing Arama API’leri                      
Konuşmacı Tanıma API’si                    
Bing Konuşma Tanıma API'si                      
Bing Yazım Denetimi API’si                      
Metin Analizi API’si                    
Web Language Model API                    
Translator Konuşma Tanıma API’si                      
Translator Metin Tanıma API’si                      
Azure Robot Hizmeti        
Azure Analysis Services        
Customer Insights için Dynamics 365                
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi                  
IoT Hub              
Stream Analytics        
Event Hubs
Zaman Serisi Öngörüleri                  
Enterprise Integration
StorSimple        
Service Bus
BizTalk Services        
Veri Kataloğu                  
Logic Apps
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services  
Anahtar Kasası
Azure Active Directory B2C        
Güvenlik Merkezi                      
Access Control Service        
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services              
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)              
Yük Testi              
Application Insights                  
Azure DevTest Labs
HockeyApp                      
İzleme ve Yönetim
Advisor                      
Backup
Site Recovery
Scheduler
Otomasyon              
Log Analytics                  
Microsoft Azure Portal                      
Market                      
Klasik Microsoft Azure Portalı                      
azure.microsoft.com                      
Azure İzleyici
Ölçümler ve Uyarılar
Etkinlik Günlükleri ve Uyarıları                      
Tanılama Günlükleri                      
Otomatik Ölçeklendirme
Eylem Grupları                      
Azure Resource Manager                      
Market                      
Güvenlik ve Uyumluluk                    
Koruma ve Kurtarma          
Otomasyon ve Denetim                    
Öngörü ve Analiz                    
Hizmet Eşlemesi                    
Ürünler ve hizmetler Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa Almanya Orta Almanya Kuzeydoğu Birleşik Krallık, Batı Birleşik Krallık, Güney
Bilgi İşlem
Sanal Makineler
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Kayıt Defteri    
RemoteApp        
Service Fabric
Sanal Makine Ölçek Kümeleri
Azure Container Service        
İşlevler      
Ağ İletişimi
İçerik Teslim Ağı            
ExpressRoute
ExpressRoute Devreleri            
ExpressRoute Ağ Geçitleri
Azure DNS            
Sanal Ağ
Traffic Manager            
Load Balancer
VPN Gateway
Ağ Altyapısı
Application Gateway
Ağ İzleyicisi            
Depolama
Depolama
Web ve Mobil
Mobile Services          
API Management    
Media Services        
Encoding        
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış        
Notification Hubs    
Azure Search      
Mobile Engagement          
Veritabanları
SQL Veritabanı
SQL Data Sync        
DocumentDB
SQL Veri Ambarı
Redis Cache
SQL Server Esnetme Veritabanı    
Akıllı Özellikler ve Analiz
HDInsight
Machine Learning        
Data Factory          
Veri Taşıma        
Power BI Embedded      
Data Lake Store          
Data Lake Analytics          
Bilişsel Hizmetler            
Akademik Bilgi API'si            
Bing Otomatik Öneri API’si            
Görüntü İşleme API'si            
Content Moderator            
Özel Konuşma Hizmeti            
Duygu Tanıma API'si            
Yüz API'si            
Language Understanding Intelligent Service            
Öneriler API’si            
Bing Arama API’leri            
Konuşmacı Tanıma API’si            
Bing Konuşma Tanıma API'si            
Bing Yazım Denetimi API’si            
Metin Analizi API’si            
Web Language Model API            
Translator Konuşma Tanıma API’si            
Translator Metin Tanıma API’si            
Azure Robot Hizmeti        
Azure Analysis Services      
Customer Insights için Dynamics 365            
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi    
IoT Hub    
Stream Analytics    
Event Hubs
Zaman Serisi Öngörüleri        
Enterprise Integration
StorSimple    
Service Bus
BizTalk Services        
Veri Kataloğu        
Logic Apps        
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming        
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services        
Anahtar Kasası
Azure Active Directory B2C    
Güvenlik Merkezi            
Access Control Service        
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services          
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)          
Yük Testi          
Application Insights        
Azure DevTest Labs    
HockeyApp            
İzleme ve Yönetim
Advisor            
Backup    
Site Recovery    
Scheduler
Otomasyon      
Log Analytics          
Microsoft Azure Portal            
Market            
Klasik Microsoft Azure Portalı            
azure.microsoft.com            
Azure İzleyici    
Ölçümler ve Uyarılar    
Etkinlik Günlükleri ve Uyarıları            
Tanılama Günlükleri            
Otomatik Ölçeklendirme    
Eylem Grupları            
Azure Resource Manager            
Market            
Güvenlik ve Uyumluluk          
Koruma ve Kurtarma        
Otomasyon ve Denetim          
Öngörü ve Analiz          
Hizmet Eşlemesi          
Ürünler ve hizmetler Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Avustralya Doğu Avustralya Güneydoğu Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Japonya Doğu Japonya Batı Kore Orta Kore Güney
Bilgi İşlem
Sanal Makineler
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Kayıt Defteri      
RemoteApp          
Service Fabric
Sanal Makine Ölçek Kümeleri
Azure Container Service        
İşlevler        
Ağ İletişimi
İçerik Teslim Ağı                      
ExpressRoute
ExpressRoute Devreleri                      
ExpressRoute Ağ Geçitleri
Azure DNS                      
Sanal Ağ
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Ağ Altyapısı    
Application Gateway
Ağ İzleyicisi                      
Depolama
Depolama
Web ve Mobil
Mobile Services                  
API Management
Media Services    
Encoding    
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış    
Notification Hubs    
Azure Search          
Mobile Engagement                      
Veritabanları
SQL Veritabanı
SQL Data Sync                  
DocumentDB
SQL Veri Ambarı
Redis Cache
SQL Server Esnetme Veritabanı    
Akıllı Özellikler ve Analiz
HDInsight        
Machine Learning                  
Data Factory                      
Veri Taşıma            
Power BI Embedded              
Data Lake Store                      
Data Lake Analytics                      
Bilişsel Hizmetler                      
Akademik Bilgi API'si                      
Bing Otomatik Öneri API’si                      
Görüntü İşleme API'si                      
Content Moderator                      
Özel Konuşma Hizmeti                      
Duygu Tanıma API'si                      
Yüz API'si                      
Language Understanding Intelligent Service                      
Öneriler API’si                      
Bing Arama API’leri                      
Konuşmacı Tanıma API’si                      
Bing Konuşma Tanıma API'si                      
Bing Yazım Denetimi API’si                      
Metin Analizi API’si                      
Web Language Model API                      
Translator Konuşma Tanıma API’si                      
Translator Metin Tanıma API’si                      
Azure Robot Hizmeti          
Azure Analysis Services              
Customer Insights için Dynamics 365                      
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi          
IoT Hub        
Stream Analytics      
Event Hubs
Zaman Serisi Öngörüleri                      
Enterprise Integration
StorSimple      
Service Bus
BizTalk Services          
Veri Kataloğu                  
Logic Apps    
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services    
Anahtar Kasası
Azure Active Directory B2C                      
Güvenlik Merkezi                      
Access Control Service              
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services                  
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)                  
Yük Testi                  
Application Insights                      
Azure DevTest Labs      
HockeyApp                      
İzleme ve Yönetim
Advisor                      
Backup      
Site Recovery      
Scheduler
Otomasyon              
Log Analytics                  
Microsoft Azure Portal                      
Market                      
Klasik Microsoft Azure Portalı                      
azure.microsoft.com                      
Azure İzleyici
Ölçümler ve Uyarılar
Etkinlik Günlükleri ve Uyarıları                      
Tanılama Günlükleri                      
Otomatik Ölçeklendirme
Eylem Grupları                      
Azure Resource Manager                      
Market                      
Güvenlik ve Uyumluluk                  
Koruma ve Kurtarma      
Otomasyon ve Denetim                  
Öngörü ve Analiz                  
Hizmet Eşlemesi