Mobil görünümde görüntüleniyor Masaüstü görünüm

Azure Durumu

Son güncelleştirme: 25 saniye önce

Health All Services Good Hizmetler normal çalışıyor.

Hizmetler sorunsuz çalışırken yardım almak için bkz. Azure Destek Seçenekleri

Azure kaynaklarınızın durumuna ilişkin hedeflenmiş bildirimler ve bildirimlerin özelleştirmesi konusunda bilgi edinmek için lütfen Azure portalını ziyaret edin

Yenileme sıklığı

  • Health Good İyi
  • Health Warning Uyarı
  • Health Error Hata
  • Health Information Bilgi
Ürünler Küresel Doğu ABD Doğu ABD 2 Orta ABD Kuzey Orta ABD ABD Orta Güney Batı Orta ABD Batı ABD Batı ABD 2 Kanada Doğu Kanada Orta Güney Brezilya
Ürünler Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa Almanya Orta Almanya Kuzeydoğu Birleşik Krallık, Batı Birleşik Krallık, Güney
Ürünler Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Doğu Avustralya Güneydoğu Avustralya Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Doğu Japonya Batı Japonya
Ürünler Küresel Doğu ABD Doğu ABD 2 Orta ABD Kuzey Orta ABD ABD Orta Güney Batı Orta ABD Batı ABD Batı ABD 2 Kanada Doğu Kanada Orta Güney Brezilya
Bilgi İşlem
Sanal Makineler
App Service
Web Apps
Mobile Apps    
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Kayıt Defteri                
RemoteApp        
Service Fabric
Sanal Makine Ölçek Kümeleri
Azure Container Service        
İşlevler        
Ağ İletişimi
İçerik Teslim Ağı    
ExpressRoute                      
Azure DNS                      
Sanal Ağ
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Ağ Altyapısı
Application Gateway
Depolama
Depolama
Web ve Mobil
Mobile Services                  
API Management
Media Services        
Encoding        
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış        
Notification Hubs    
Azure Search        
Mobile Engagement                    
Veri tabanları
SQL Veritabanı
SQL Data Sync              
DocumentDB
SQL Veri Ambarı
Redis Cache
SQL Server Esnetme Veritabanı  
Zeka ve Analiz
HDInsight    
Machine Learning                  
Data Factory                  
Veri Taşıma    
Power BI Embedded          
Data Lake Store                  
Data Lake Analytics                  
Bilişsel Hizmetler                    
Akademik Bilgi API'si                    
Bing Otomatik Öneri API’si                      
Görüntü İşleme API'si                    
Content Moderator                    
Duygu Tanıma API'si                    
Yüz API'si                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Öneriler API’si                    
Bing Arama API’leri                      
Konuşmacı Tanıma API’si                    
Bing Konuşma Tanıma API'si                      
Bing Yazım Denetimi API’si                      
Metin Analizi API’si                    
Web Language Model API                    
Translator Konuşma Tanıma API’si                      
Translator Metin Tanıma API’si                      
Azure Robot Hizmeti        
Azure Analysis Services              
Customer Insights için Dynamics 365                
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi                  
Azure IoT Hub                  
Stream Analytics        
Event Hubs
Enterprise Integration
StorSimple        
Service Bus
BizTalk Services        
Veri Kataloğu                  
Logic Apps    
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services            
Anahtar Kasası
Azure Active Directory B2C        
Güvenlik Merkezi                      
Access Control Service        
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services              
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)              
Yük Testi              
Application Insights                  
Azure DevTest Labs
HockeyApp                      
İzleme ve Yönetim
Advisor                      
Backup        
Site Recovery        
Scheduler
Otomasyon                
Log Analytics                    
Microsoft Azure Portal                      
Market                      
Klasik Microsoft Azure Portalı                      
azure.microsoft.com                      
Azure İzleyici
Uyarılar ve Ölçümler
Etkinlik Günlüğü                      
Tanılama Günlükleri                      
Otomatik Ölçeklendirme
Azure Resource Manager                      
DataMarket                      
Güvenlik ve Uyumluluk                    
Koruma ve Kurtarma          
Otomasyon ve Denetim                    
Öngörü ve Analiz                    
Ürünler Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa Almanya Orta Almanya Kuzeydoğu Birleşik Krallık, Batı Birleşik Krallık, Güney
Bilgi İşlem
Sanal Makineler
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Kayıt Defteri          
RemoteApp        
Service Fabric
Sanal Makine Ölçek Kümeleri
Azure Container Service        
İşlevler      
Ağ İletişimi
İçerik Teslim Ağı
ExpressRoute            
Azure DNS            
Sanal Ağ
Traffic Manager            
Load Balancer
VPN Gateway
Ağ Altyapısı
Application Gateway
Depolama
Depolama
Web ve Mobil
Mobile Services          
API Management    
Media Services        
Encoding        
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış        
Notification Hubs    
Azure Search        
Mobile Engagement          
Veri tabanları
SQL Veritabanı
SQL Data Sync        
DocumentDB    
SQL Veri Ambarı
Redis Cache
SQL Server Esnetme Veritabanı    
Zeka ve Analiz
HDInsight    
Machine Learning        
Data Factory          
Veri Taşıma        
Power BI Embedded      
Data Lake Store            
Data Lake Analytics            
Bilişsel Hizmetler            
Akademik Bilgi API'si            
Bing Otomatik Öneri API’si            
Görüntü İşleme API'si            
Content Moderator            
Duygu Tanıma API'si            
Yüz API'si            
Language Understanding Intelligent Service            
Öneriler API’si            
Bing Arama API’leri            
Konuşmacı Tanıma API’si            
Bing Konuşma Tanıma API'si            
Bing Yazım Denetimi API’si            
Metin Analizi API’si            
Web Language Model API            
Translator Konuşma Tanıma API’si            
Translator Metin Tanıma API’si            
Azure Robot Hizmeti        
Azure Analysis Services        
Customer Insights için Dynamics 365            
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi    
Azure IoT Hub    
Stream Analytics    
Event Hubs
Enterprise Integration
StorSimple    
Service Bus
BizTalk Services        
Veri Kataloğu        
Logic Apps        
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming        
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services        
Anahtar Kasası
Azure Active Directory B2C    
Güvenlik Merkezi            
Access Control Service        
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services          
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)          
Yük Testi          
Application Insights        
Azure DevTest Labs    
HockeyApp            
İzleme ve Yönetim
Advisor            
Backup        
Site Recovery        
Scheduler
Otomasyon        
Log Analytics          
Microsoft Azure Portal            
Market            
Klasik Microsoft Azure Portalı            
azure.microsoft.com            
Azure İzleyici    
Uyarılar ve Ölçümler    
Etkinlik Günlüğü            
Tanılama Günlükleri            
Otomatik Ölçeklendirme    
Azure Resource Manager            
DataMarket            
Güvenlik ve Uyumluluk          
Koruma ve Kurtarma        
Otomasyon ve Denetim          
Öngörü ve Analiz          
Ürünler Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Doğu Avustralya Güneydoğu Avustralya Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Doğu Japonya Batı Japonya
Bilgi İşlem
Sanal Makineler
App Service
Web Apps
Mobile Apps    
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Kayıt Defteri                  
RemoteApp      
Service Fabric
Sanal Makine Ölçek Kümeleri
Azure Container Service    
İşlevler      
Ağ İletişimi
İçerik Teslim Ağı
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Sanal Ağ
Traffic Manager                  
Load Balancer
VPN Gateway
Ağ Altyapısı
Application Gateway
Depolama
Depolama
Web ve Mobil
Mobile Services              
API Management
Media Services
Encoding
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış
Notification Hubs
Azure Search        
Mobile Engagement                  
Veri tabanları
SQL Veritabanı
SQL Data Sync              
DocumentDB
SQL Veri Ambarı
Redis Cache
SQL Server Esnetme Veritabanı
Zeka ve Analiz
HDInsight    
Machine Learning              
Data Factory                  
Veri Taşıma        
Power BI Embedded          
Data Lake Store                  
Data Lake Analytics                  
Bilişsel Hizmetler                  
Akademik Bilgi API'si                  
Bing Otomatik Öneri API’si                  
Görüntü İşleme API'si                  
Content Moderator                  
Duygu Tanıma API'si                  
Yüz API'si                  
Language Understanding Intelligent Service                  
Öneriler API’si                  
Bing Arama API’leri                  
Konuşmacı Tanıma API’si                  
Bing Konuşma Tanıma API'si                  
Bing Yazım Denetimi API’si                  
Metin Analizi API’si                  
Web Language Model API                  
Translator Konuşma Tanıma API’si                  
Translator Metin Tanıma API’si                  
Azure Robot Hizmeti      
Azure Analysis Services                
Customer Insights için Dynamics 365                  
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi      
Azure IoT Hub      
Stream Analytics    
Event Hubs
Enterprise Integration
StorSimple      
Service Bus
BizTalk Services      
Veri Kataloğu              
Logic Apps      
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory                  
Enterprise State Roaming              
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory Domain Services          
Anahtar Kasası
Azure Active Directory B2C                  
Güvenlik Merkezi                  
Access Control Service          
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services              
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)              
Yük Testi              
Application Insights                  
Azure DevTest Labs  
HockeyApp                  
İzleme ve Yönetim
Advisor                  
Backup  
Site Recovery  
Scheduler
Otomasyon          
Log Analytics              
Microsoft Azure Portal                  
Market                  
Klasik Microsoft Azure Portalı                  
azure.microsoft.com                  
Azure İzleyici
Uyarılar ve Ölçümler
Etkinlik Günlüğü                  
Tanılama Günlükleri                  
Otomatik Ölçeklendirme
Azure Resource Manager                  
DataMarket                  
Güvenlik ve Uyumluluk              
Koruma ve Kurtarma  
Otomasyon ve Denetim              
Öngörü ve Analiz              

Hindistan Bölgeleri, işletmeleri Hindistan'da bulunan müşteriler tarafından kullanılabilir.