Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

Azure Status

Last updated 15 saniye önce

Services are operating normally.

For assistance when services are healthy, visit Azure Support Options

Hepsini yenile

  Küresel Doğu ABD Batı ABD Kuzey Orta ABD ABD Orta Güney Doğu ABD 2 Orta ABD Batı ABD 2 Batı Orta ABD Kanada Doğu Kanada Orta Güney Brezilya
  Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa
  Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Doğu Avustralya Güneydoğu Avustralya Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Doğu Japonya Batı Japonya
  Küresel Doğu ABD Batı ABD Kuzey Orta ABD ABD Orta Güney Doğu ABD 2 Orta ABD Batı ABD 2 Batı Orta ABD Kanada Doğu Kanada Orta Güney Brezilya
Bilgi İşlem
Sanal Makineler
Bulut Hizmetleri
Toplu İşlem
RemoteApp        
Service Fabric          
Sanal Makine Ölçek Kümeleri
Azure Kapsayıcı Hizmeti        
İşlevler        
Ağ İletişimi
CDN    
ExpressRoute                      
Azure DNS                      
Sanal Ağ
Trafik Yöneticisi                      
Yük Dengeleyici
VPN Ağ Geçidi
Ağ Altyapısı
Uygulama Ağ Geçidi
Storage
Depolama
Yönetilen Önbellek Hizmeti            
Web ve Mobil
Uygulama Hizmeti
Web Uygulamaları
Mobil Uygulamalar    
API Uygulamaları
Mobil Hizmetler                  
API Yönetimi    
Medya Hizmetleri        
Kodlama        
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış        
Bildirim Hub'ları    
Ara            
Mobile Engagement                    
Databases
SQL Veritabanı
SQL Veri Eşitleme              
DocumentDB      
SQL Veri Ambarı
Redis Cache
SQL Server Esnetme Veritabanı  
Intelligence + Analytics
HDInsight        
Machine Learning                    
Veri Fabrikası                  
Veri Taşıma        
Veri Kataloğu                  
Power BI Embedded        
Veri Gölü Deposu                    
Veri Gölü Analizi                    
Cognitive Services                    
Akademik Bilgi API'si                    
Bing Otomatik Öneri API’si                      
Görüntü İşleme API'si                    
Duygu Tanıma API'si                    
Yüz API'si                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Öneriler API’si                    
Bing Arama API’leri                      
Konuşmacı Tanıma API’si                    
Bing Konuşma Tanıma API'si                      
Bing Yazım Denetimi API’si                      
Metin Analizi API’si                    
Web Dil Modeli API’si                    
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi                      
Azure IoT Hub                  
Akış Analizi        
Olay Hub'ları
Enterprise Integration
StorSimple        
Hizmet Veri Yolu
BizTalk Hizmetleri        
Mantıksal Uygulamalar    
Security + Identity
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Etki Alanı Hizmetleri            
Anahtar Kasası
Azure Active Directory B2C        
Güvenlik Merkezi                      
Erişim Denetimi Hizmeti        
Developer Tools
Visual Studio Team Services                
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)                
Yük Testi                
Visual Studio Application Insights                      
Azure DevTest Labs        
HockeyApp                      
Monitoring + Management
Yedekleme        
Konum Kurtarma        
Zamanlayıcı
Otomasyon                
Log Analytics                    
Microsoft Azure Portal                      
Market                      
Klasik Microsoft Azure Portal                      
azure.microsoft.com                      
Otomatik Ölçeklendirme
İzleme ve Uyarılar
Azure Resource Manager                      
DataMarket                      
  Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa
Bilgi İşlem
Sanal Makineler
Bulut Hizmetleri
Toplu İşlem
RemoteApp
Service Fabric  
Sanal Makine Ölçek Kümeleri
Azure Kapsayıcı Hizmeti
İşlevler
Ağ İletişimi
CDN
ExpressRoute    
Azure DNS    
Sanal Ağ
Trafik Yöneticisi    
Yük Dengeleyici
VPN Ağ Geçidi
Ağ Altyapısı
Uygulama Ağ Geçidi
Storage
Depolama
Yönetilen Önbellek Hizmeti
Web ve Mobil
Uygulama Hizmeti
Web Uygulamaları
Mobil Uygulamalar
API Uygulamaları
Mobil Hizmetler  
API Yönetimi
Medya Hizmetleri
Kodlama
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış
Bildirim Hub'ları
Ara
Mobile Engagement  
Databases
SQL Veritabanı
SQL Veri Eşitleme
DocumentDB
SQL Veri Ambarı
Redis Cache
SQL Server Esnetme Veritabanı
Intelligence + Analytics
HDInsight
Machine Learning  
Veri Fabrikası  
Veri Taşıma
Veri Kataloğu
Power BI Embedded
Veri Gölü Deposu    
Veri Gölü Analizi    
Cognitive Services    
Akademik Bilgi API'si    
Bing Otomatik Öneri API’si    
Görüntü İşleme API'si    
Duygu Tanıma API'si    
Yüz API'si    
Language Understanding Intelligent Service    
Öneriler API’si    
Bing Arama API’leri    
Konuşmacı Tanıma API’si    
Bing Konuşma Tanıma API'si    
Bing Yazım Denetimi API’si    
Metin Analizi API’si    
Web Dil Modeli API’si    
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi    
Azure IoT Hub
Akış Analizi
Olay Hub'ları
Enterprise Integration
StorSimple
Hizmet Veri Yolu
BizTalk Hizmetleri
Mantıksal Uygulamalar
Security + Identity
Azure Active Directory    
Enterprise State Roaming
Multi-Factor Authentication    
Azure Active Directory Etki Alanı Hizmetleri
Anahtar Kasası
Azure Active Directory B2C
Güvenlik Merkezi    
Erişim Denetimi Hizmeti
Developer Tools
Visual Studio Team Services  
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)  
Yük Testi  
Visual Studio Application Insights    
Azure DevTest Labs
HockeyApp    
Monitoring + Management
Yedekleme
Konum Kurtarma
Zamanlayıcı
Otomasyon
Log Analytics  
Microsoft Azure Portal    
Market    
Klasik Microsoft Azure Portal    
azure.microsoft.com    
Otomatik Ölçeklendirme
İzleme ve Uyarılar
Azure Resource Manager    
DataMarket    
  Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Doğu Avustralya Güneydoğu Avustralya Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Doğu Japonya Batı Japonya
Bilgi İşlem
Sanal Makineler
Bulut Hizmetleri
Toplu İşlem
RemoteApp      
Service Fabric            
Sanal Makine Ölçek Kümeleri
Azure Kapsayıcı Hizmeti    
İşlevler      
Ağ İletişimi
CDN
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Sanal Ağ
Trafik Yöneticisi                  
Yük Dengeleyici
VPN Ağ Geçidi
Ağ Altyapısı
Uygulama Ağ Geçidi
Storage
Depolama
Yönetilen Önbellek Hizmeti              
Web ve Mobil
Uygulama Hizmeti
Web Uygulamaları
Mobil Uygulamalar    
API Uygulamaları
Mobil Hizmetler              
API Yönetimi
Medya Hizmetleri
Kodlama
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış
Bildirim Hub'ları
Ara        
Mobile Engagement                  
Databases
SQL Veritabanı
SQL Veri Eşitleme              
DocumentDB
SQL Veri Ambarı
Redis Cache
SQL Server Esnetme Veritabanı
Intelligence + Analytics
HDInsight    
Machine Learning                
Veri Fabrikası                
Veri Taşıma        
Veri Kataloğu              
Power BI Embedded              
Veri Gölü Deposu                  
Veri Gölü Analizi                  
Cognitive Services                  
Akademik Bilgi API'si                  
Bing Otomatik Öneri API’si                  
Görüntü İşleme API'si                  
Duygu Tanıma API'si                  
Yüz API'si                  
Language Understanding Intelligent Service                  
Öneriler API’si                  
Bing Arama API’leri                  
Konuşmacı Tanıma API’si                  
Bing Konuşma Tanıma API'si                  
Bing Yazım Denetimi API’si                  
Metin Analizi API’si                  
Web Dil Modeli API’si                  
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi                  
Azure IoT Hub      
Akış Analizi    
Olay Hub'ları
Enterprise Integration
StorSimple      
Hizmet Veri Yolu
BizTalk Hizmetleri      
Mantıksal Uygulamalar      
Security + Identity
Azure Active Directory                  
Enterprise State Roaming              
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory Etki Alanı Hizmetleri          
Anahtar Kasası
Azure Active Directory B2C      
Güvenlik Merkezi                  
Erişim Denetimi Hizmeti          
Developer Tools
Visual Studio Team Services              
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)              
Yük Testi              
Visual Studio Application Insights                  
Azure DevTest Labs      
HockeyApp                  
Monitoring + Management
Yedekleme  
Konum Kurtarma  
Zamanlayıcı
Otomasyon          
Log Analytics              
Microsoft Azure Portal                  
Market                  
Klasik Microsoft Azure Portal                  
azure.microsoft.com                  
Otomatik Ölçeklendirme
İzleme ve Uyarılar
Azure Resource Manager                  
DataMarket                  

The Australia Regions are available to customers with a business presence in Australia or New Zealand.

The India regions are available to volume licensing customers and partners with a local enrollment in India. The India regions will open to direct online Azure subscriptions in 2016.