Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

Azure Durumu

Son güncelleştirme: 20 saniye önce

Hizmetler normal çalışıyor.

Hizmetler sorunsuz çalışırken yardım almak için bkz. Azure Destek Seçenekleri

Hepsini yenile

Ürünler Küresel Doğu ABD Doğu ABD 2 Orta ABD Kuzey Orta ABD ABD Orta Güney Batı Orta ABD Batı ABD Batı ABD 2 Kanada Doğu Kanada Orta Güney Brezilya
Ürünler Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa Almanya Orta Almanya Kuzeydoğu Birleşik Krallık, Batı Birleşik Krallık, Güney
Ürünler Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Doğu Avustralya Güneydoğu Avustralya Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Doğu Japonya Batı Japonya
Ürünler Küresel Doğu ABD Doğu ABD 2 Orta ABD Kuzey Orta ABD ABD Orta Güney Batı Orta ABD Batı ABD Batı ABD 2 Kanada Doğu Kanada Orta Güney Brezilya
Bilgi İşlem
Sanal Makineler
Cloud Services
Batch
RemoteApp        
Service Fabric          
Sanal Makine Ölçek Kümeleri
Azure Kapsayıcı Hizmeti        
İşlevler        
Ağ İletişimi
CDN    
ExpressRoute                      
Azure DNS                      
Sanal Ağ
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Ağ Altyapısı
Application Gateway
Depolama
Depolama
Yönetilen Önbellek Hizmeti            
Web ve Mobil
App Service
Web Apps
Mobile Apps    
API Apps
Mobile Services                  
API Management    
Media Services        
Encoding        
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış        
Notification Hubs    
Search            
Mobile Engagement                    
Veri tabanları
SQL Veritabanı
SQL Data Sync              
DocumentDB      
SQL Veri Ambarı
Redis Cache
SQL Server Esnetme Veritabanı  
Zeka ve Analiz
HDInsight        
Machine Learning                    
Veri Fabrikası                  
Veri Taşıma        
Veri Kataloğu                  
Power BI Embedded          
Data Lake Store                    
Data Lake Analytics                    
Cognitive Services                    
Akademik Bilgi API'si                    
Bing Otomatik Öneri API’si                      
Görüntü İşleme API'si                    
Duygu Tanıma API'si                    
Yüz API'si                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Öneriler API’si                    
Bing Arama API’leri                      
Konuşmacı Tanıma API’si                    
Bing Konuşma Tanıma API'si                      
Bing Yazım Denetimi API’si                      
Metin Analizi API’si                    
Web Dil Modeli API’si                    
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi                      
Azure IoT Hub                  
Stream Analytics        
Event Hubs
Enterprise Integration
StorSimple        
Service Bus
BizTalk Services        
Logic Apps    
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Etki Alanı Hizmetleri            
Anahtar Kasası
Azure Active Directory B2C        
Güvenlik Merkezi                      
Access Control Service        
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services                
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)                
Yük Testi                
Visual Studio Application Insights                      
Azure DevTest Labs        
HockeyApp                      
İzleme ve Yönetim
Backup        
Konum Kurtarma        
Scheduler
Otomasyon                
Log Analytics                    
Microsoft Azure Portal                      
Market                      
Klasik Microsoft Azure Portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Otomatik Ölçeklendirme
İzleme ve Uyarılar
Azure Resource Manager                      
DataMarket                      
Security & Compliance                    
Protection & Recovery          
Automation & Control                    
Insight & Analytics                    
Ürünler Küresel Kuzey Avrupa Batı Avrupa Almanya Orta Almanya Kuzeydoğu Birleşik Krallık, Batı Birleşik Krallık, Güney
Bilgi İşlem
Sanal Makineler
Cloud Services
Batch
RemoteApp        
Service Fabric      
Sanal Makine Ölçek Kümeleri
Azure Kapsayıcı Hizmeti        
İşlevler        
Ağ İletişimi
CDN
ExpressRoute            
Azure DNS            
Sanal Ağ
Traffic Manager            
Load Balancer
VPN Gateway
Ağ Altyapısı
Application Gateway
Depolama
Depolama
Yönetilen Önbellek Hizmeti        
Web ve Mobil
App Service
Web Apps
Mobile Apps    
API Apps    
Mobile Services          
API Management        
Media Services        
Encoding        
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış        
Notification Hubs    
Search        
Mobile Engagement          
Veri tabanları
SQL Veritabanı
SQL Data Sync        
DocumentDB    
SQL Veri Ambarı
Redis Cache
SQL Server Esnetme Veritabanı    
Zeka ve Analiz
HDInsight        
Machine Learning      
Veri Fabrikası          
Veri Taşıma        
Veri Kataloğu        
Power BI Embedded        
Data Lake Store            
Data Lake Analytics            
Cognitive Services            
Akademik Bilgi API'si            
Bing Otomatik Öneri API’si            
Görüntü İşleme API'si            
Duygu Tanıma API'si            
Yüz API'si            
Language Understanding Intelligent Service            
Öneriler API’si            
Bing Arama API’leri            
Konuşmacı Tanıma API’si            
Bing Konuşma Tanıma API'si            
Bing Yazım Denetimi API’si            
Metin Analizi API’si            
Web Dil Modeli API’si            
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi            
Azure IoT Hub    
Stream Analytics    
Event Hubs
Enterprise Integration
StorSimple    
Service Bus
BizTalk Services        
Logic Apps        
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming        
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Etki Alanı Hizmetleri        
Anahtar Kasası
Azure Active Directory B2C    
Güvenlik Merkezi            
Access Control Service        
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services          
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)          
Yük Testi          
Visual Studio Application Insights            
Azure DevTest Labs        
HockeyApp            
İzleme ve Yönetim
Backup        
Konum Kurtarma        
Scheduler
Otomasyon        
Log Analytics          
Microsoft Azure Portal            
Market            
Klasik Microsoft Azure Portal            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor    
Otomatik Ölçeklendirme    
İzleme ve Uyarılar    
Azure Resource Manager            
DataMarket            
Security & Compliance          
Protection & Recovery        
Automation & Control          
Insight & Analytics          
Ürünler Küresel Güney Doğu Asya Doğu Asya Doğu Avustralya Güneydoğu Avustralya Orta Hindistan Batı Hindistan Güney Hindistan Doğu Japonya Batı Japonya
Bilgi İşlem
Sanal Makineler
Cloud Services
Batch
RemoteApp      
Service Fabric      
Sanal Makine Ölçek Kümeleri
Azure Kapsayıcı Hizmeti    
İşlevler      
Ağ İletişimi
CDN
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Sanal Ağ
Traffic Manager                  
Load Balancer
VPN Gateway
Ağ Altyapısı
Application Gateway
Depolama
Depolama
Yönetilen Önbellek Hizmeti              
Web ve Mobil
App Service
Web Apps
Mobile Apps    
API Apps
Mobile Services              
API Management
Media Services
Encoding
Canlı ve İsteğe Bağlı Akış
Notification Hubs
Search        
Mobile Engagement                  
Veri tabanları
SQL Veritabanı
SQL Data Sync              
DocumentDB
SQL Veri Ambarı
Redis Cache
SQL Server Esnetme Veritabanı
Zeka ve Analiz
HDInsight    
Machine Learning                
Veri Fabrikası                  
Veri Taşıma        
Veri Kataloğu              
Power BI Embedded              
Data Lake Store                  
Data Lake Analytics                  
Cognitive Services                  
Akademik Bilgi API'si                  
Bing Otomatik Öneri API’si                  
Görüntü İşleme API'si                  
Duygu Tanıma API'si                  
Yüz API'si                  
Language Understanding Intelligent Service                  
Öneriler API’si                  
Bing Arama API’leri                  
Konuşmacı Tanıma API’si                  
Bing Konuşma Tanıma API'si                  
Bing Yazım Denetimi API’si                  
Metin Analizi API’si                  
Web Dil Modeli API’si                  
Nesnelerin İnterneti
IoT Paketi                  
Azure IoT Hub      
Stream Analytics    
Event Hubs
Enterprise Integration
StorSimple      
Service Bus
BizTalk Services      
Logic Apps      
Güvenlik ve Kimlik
Azure Active Directory                  
Enterprise State Roaming              
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory Etki Alanı Hizmetleri          
Anahtar Kasası
Azure Active Directory B2C                  
Güvenlik Merkezi                  
Access Control Service          
Geliştirici Araçları
Visual Studio Team Services              
Derleme ve Dağıtım/Derleme (XAML)              
Yük Testi              
Visual Studio Application Insights                  
Azure DevTest Labs  
HockeyApp                  
İzleme ve Yönetim
Backup  
Konum Kurtarma  
Scheduler
Otomasyon          
Log Analytics              
Microsoft Azure Portal                  
Market                  
Klasik Microsoft Azure Portal                  
azure.microsoft.com                  
Azure Monitor
Otomatik Ölçeklendirme
İzleme ve Uyarılar
Azure Resource Manager                  
DataMarket                  
Security & Compliance              
Protection & Recovery  
Automation & Control              
Insight & Analytics              

Avustralya bölgeleri, işletmeleri Avustralya veya Yeni Zelanda'da olan müşteriler tarafından kullanılabilir.

Hindistan Bölgeleri, işletmeleri Hindistan'da bulunan müşteriler tarafından kullanılabilir.