Gezintiyi Atla

Azure Web Apps için CI/CD

Azure Web Apps ile ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanarak hızlı ve basit bir şekilde web uygulaması oluşturabilirsiniz. Yaptığınız her değişikliği otomatik olarak Web Apps’e gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı ile müşterilerinize daha hızlı değer sunun.

Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Visual Studio Team Services CD Engineer Visual Studio Azure Application Insights Azure Web Apps 2 1 7 3 4 5 6 Visual Studio Team Services Backlog 8

Uygulama kaynak kodunu değiştirin.

Uygulama kodunu ve Web Apps web.config dosyasını işleyin.

Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir.

Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler.

Web Apps’e dağıtım.

Azure Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder.

Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin.

Kapsam öğesini güncelleştirin.

  1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin.
  2. 2 Uygulama kodunu ve Web Apps web.config dosyasını işleyin.
  3. 3 Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir.
  4. 4 Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler.
  1. 5 Web Apps’e dağıtım.
  2. 6 Azure Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder.
  3. 7 Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin.
  4. 8 Kapsam öğesini güncelleştirin.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Application Insights

Web uygulaması ve hizmetlerindeki sorunları algılayın, önceliklendirin ve tanılayın.

Web Apps

Görev açısından kritik Web uygulamalarını uygun ölçekte hızla oluşturun ve dağıtın.

Visual Studio Team Services

Ekiplerin kod paylaşmasına, işleri izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler.

Visual Studio

Android, iOS, Windows, web ve buluta yönelik uygulamaları için kodu görüntüleyip düzenleme, sonra da hataları ayıklama, derleme ve yayımlamaya yönelik yaratıcı bir başlangıç platformu.

İlgili çözüm mimarileri

Jenkins Azure Virtual MachineScale Sets Terraform Azure Managed Disks(VM Image) Packer GitHub Engineer Azure Log Analytics 1 7 6 5 5 5 4 4 2 3 Visual Studio Code

Azure Sanal Mimarisinde Jenkins ve Terraform kullanan Sabit Altyapı CI/CD’ye genel bakış

Azure, Windows veya Linux çalıştıran sanal makinelerin barındırılması için birinci sınıf bir buluttur. Uygulamalarınızı geliştirmek için Java, Node.js, Go veya PHP’den hangisini kullanırsanız kullanın, değişikliklerin otomatik olarak bu sanal makinelere gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.

Jenkins Azure ContainerRegistry Azure ContainerService (ManagedKubernetes) Azure CosmosDB GitHub Visual Studio Code Engineer Grafana Azure Monitor 1 8 2 3 5 4 6 7 7

Azure Kubernetes Service’te (AKS) Jenkins ve Kubernetes kullanarak kapsayıcı CI/CD işlemleri

Kapsayıcılar, sürekli uygulama derleyip dağıtmanızı kolaylaştırır. Azure Container Service’te Kubernetes kullanan kapsayıcıların dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri elde edebilirsiniz.