Eski Verileri Kullanılabilir Hale Getirme

Azure Stack'i kullanarak eski uygulama verilerinizi Azure web hizmetleri, kapsayıcılar, sunucusuz bilgi işlem ve mikro hizmet mimarisi gibi en son bulut teknolojileriyle güncelleştirip genişletin. Bu çözüm yeni uygulamalar oluşturmaya ve bir yandan da ana bilgisayar ve temel iş süreci uygulamalarındaki eski verileri tümleştirip korumaya yarar.

Unlock Legacy DataUse Azure Stack to update and extend your legacy application data with the latest cloud technology such as Azure web services, containers, serverless computing, and microservices architectures. This is a solution to create new applications while integrating and preserving legacy data in mainframe and core business process applications.1234

Kullanıcı, Azure tabanlı web uygulamasına veri girer.

Uygulama, bu veriyi Azure Stack'e sanal ağdan sanal ağa VPN bağlantısı üzerinden veritabanına işler.

Veri, Azure Stack üzerindeki Kubernetes kümesinde çalışan uygulamalar tarafından işlenir.

Kubernetes kümesi, kurumsal ağdaki eski sistemle iletişim kurar.

  1. 1 Kullanıcı, Azure tabanlı web uygulamasına veri girer.
  2. 2 Uygulama, bu veriyi Azure Stack'e sanal ağdan sanal ağa VPN bağlantısı üzerinden veritabanına işler.
  1. 3 Veri, Azure Stack üzerindeki Kubernetes kümesinde çalışan uygulamalar tarafından işlenir.
  2. 4 Kubernetes kümesi, kurumsal ağdaki eski sistemle iletişim kurar.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Sanal Ağ

Özel ağlar sağlayın ve bu ağları isteğe bağlı olarak şirket içi veri merkezlerine bağlayın

VPN Gateway

Şirketler arası güvenli bağlantı kurun