Eski Verileri Kullanılabilir Hale Getirme

Azure Stack'i kullanarak eski uygulama verilerinizi Azure web hizmetleri, kapsayıcılar, sunucusuz bilgi işlem ve mikro hizmet mimarisi gibi en son bulut teknolojileriyle güncelleştirip genişletin. Bu çözüm yeni uygulamalar oluşturmaya ve bir yandan da ana bilgisayar ve temel iş süreci uygulamalarındaki eski verileri tümleştirip korumaya yarar.

Odemknutí starších datAzure Stack můžete využít k aktualizaci dat vašich starších aplikací a jejich rozšíření o nejnovější cloudové technologie, jako jsou architektury Azure pro webové služby, kontejnery, bezserverovou architekturu a mikroslužby. Toto je řešení k vytvoření nových aplikací s integrací a zachováním starších dat z mainframových a kritických obchodních aplikací.1234

Kullanıcı, Azure tabanlı web uygulamasına veri girer.

Uygulama, bu veriyi Azure Stack'e sanal ağdan sanal ağa VPN bağlantısı üzerinden veritabanına işler.

Veri, Azure Stack üzerindeki Kubernetes kümesinde çalışan uygulamalar tarafından işlenir.

Kubernetes kümesi, kurumsal ağdaki eski sistemle iletişim kurar.

  1. 1 Kullanıcı, Azure tabanlı web uygulamasına veri girer.
  2. 2 Uygulama, bu veriyi Azure Stack'e sanal ağdan sanal ağa VPN bağlantısı üzerinden veritabanına işler.
  1. 3 Veri, Azure Stack üzerindeki Kubernetes kümesinde çalışan uygulamalar tarafından işlenir.
  2. 4 Kubernetes kümesi, kurumsal ağdaki eski sistemle iletişim kurar.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Sanal Ağ

Özel ağlar sağlayın ve bu ağları isteğe bağlı olarak şirket içi veri merkezlerine bağlayın

VPN Gateway

Şirketler arası güvenli bağlantı kurun