Analiz için Azure Stack katmanlı verileri

Uygulamalarda daha fazla verimliliği destekleyen mimariyle hem şirket içindeki hem de Azure’daki verileri ve uygulamaları kolayca katmanlı hale getirin. Gereksiz verileri sürecin başında filtreleyin, bulut uygulamalarını kolayca şirket içindeki verilere yaklaştırın ve birden çok konumdan toplanmış büyük ölçekli verileri Azure’da analiz ederek filo düzeyinde içgörüler elde edin.

Analiz için Azure Stack katmanlı verileriUygulamalarda daha fazla verimliliği destekleyen mimariyle hem şirket içindeki hem de Azure’daki verileri ve uygulamaları kolayca katmanlı hale getirin. Gereksiz verileri sürecin başında filtreleyin, bulut uygulamalarını kolayca şirket içindeki verilere yaklaştırın ve birden çok konumdan toplanmış büyük ölçekli verileri Azure’da analiz ederek filo düzeyinde içgörüler elde edin.1234567

Veriler depolama hesabına akar.

Azure Stack’teki işlev, verileri analiz ederek anomali ve uyumluluk denetimi yapar.

Yerel olarak ilgili içgörüler Azure Stack uygulamasında görüntülenir.

İçgörüler ve anomaliler bir kuyruğa yerleştirilir.

Verilerin çoğu bir arşiv depolama hesabına yerleştirilir.

İşlev, kuyruktaki verileri Azure Depolama’ya gönderir.

Genel olarak ilgili ve uyumlu içgörüler, genel uygulamada kullanıma sunulur.

  1. 1 Veriler depolama hesabına akar.
  2. 2 Azure Stack’teki işlev, verileri analiz ederek anomali ve uyumluluk denetimi yapar.
  3. 3 Yerel olarak ilgili içgörüler Azure Stack uygulamasında görüntülenir.
  4. 4 İçgörüler ve anomaliler bir kuyruğa yerleştirilir.
  1. 5 Verilerin çoğu bir arşiv depolama hesabına yerleştirilir.
  2. 6 İşlev, kuyruktaki verileri Azure Depolama’ya gönderir.
  3. 7 Genel olarak ilgili ve uyumlu içgörüler, genel uygulamada kullanıma sunulur.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Depolama

Dayanıklı, yüksek oranda kullanılabilir ve büyük ölçüde ölçeklenebilir bulut depolaması

Azure İşlevleri

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

Azure Stack

Bulut sınırlarını aşan yenilikçi karma uygulamalar oluşturun ve çalıştırın

İlgili çözüm mimarileri

Azure Stack ile hibrit CI/CDŞirket içi uygulamalar bulut uygulamalarından farklı şekillerde oluşturulup çalıştırıldığında, uygulama dağıtımı için bir sürekli tümleştirme/sürekli dağıtım (CI/CD) yaklaşımının benimsenmesi zorlaşır. Hem Azure genel bulutunda hem de şirket içi Azure Stack ortamlarında birbiriyle tutarlı geliştirme araçlarına ve işlemlere sahip olunması, kuruluşlar için CI/CD yaklaşımı benimsemeyi çok daha kolay hale getirir. Azure’da ve Azure Stack’te doğru şekilde dağıtılan uygulamalar ve hizmetler temelde birbirlerinin yerine geçebilir ve her iki konumda çalışabilir.123455

Azure Stack ile hibrit CI/CD

Şirket içi uygulamalar bulut uygulamalarından farklı şekillerde oluşturulup çalıştırıldığında, uygulama dağıtımı için bir sürekli tümleştirme/sürekli dağıtım (CI/CD) yaklaşımının benimsenmesi zorlaşır. Hem Azure genel bulutunda hem de şirket içi Azure Stack ortamlarında birbiriyle tutarlı geliştirme araçlarına ve işlemlere sahip olunması, kuruluşlar için CI/CD yaklaşımı benimsemeyi çok daha kolay hale getirir. Azure’da ve Azure Stack’te doğru şekilde dağıtılan uygulamalar ve hizmetler temelde birbirlerinin yerine geçebilir ve her iki konumda çalışabilir.

Azure Stack ile karma bağlantıAzure Stack, Azure hizmetlerini tutarlı bir uygulama mantığı, geliştirme paradigması ve operasyon metodolojisiyle şirket içinde veya bulutta dağıtmanıza imkan tanır. Hibrit bulut uygulaması, hem Azure’da hem de Azure Stack’te çalışan bileşenlere sahip tek bir sistemdir. Bu çözüm şeması, Azure genel bulutu ile şirket içi Azure Stack bileşenleri arasında iletişim gerektiren tüm uygulamalar için bağlantı kurma konusunda kullanışlıdır. Hibrit bağlantı, çoğu Azure Stack çözümü için geçerli olabilecek temel bir şemadır. Not: Bu, genel İnternet bağlantısı olmayan Azure Stack dağıtımları için geçerli değildir.4321321

Azure Stack ile karma bağlantı

Azure Stack, Azure hizmetlerini tutarlı bir uygulama mantığı, geliştirme paradigması ve operasyon metodolojisiyle şirket içinde veya bulutta dağıtmanıza imkan tanır. Hibrit bulut uygulaması, hem Azure’da hem de Azure Stack’te çalışan bileşenlere sahip tek bir sistemdir. Bu çözüm şeması, Azure genel bulutu ile şirket içi Azure Stack bileşenleri arasında iletişim gerektiren tüm uygulamalar için bağlantı kurma konusunda kullanışlıdır. Hibrit bağlantı, çoğu Azure Stack çözümü için geçerli olabilecek temel bir şemadır. Not: Bu, genel İnternet bağlantısı olmayan Azure Stack dağıtımları için geçerli değildir.

Azure Stack ile karma kimlikUygulama bileşenlerini şirket içinde tutma gereksinimi, bulut teknolojilerinin benimsenmesine engel olmak zorunda değildir. Azure Stack ile uygulama bileşenleri şirket içinde bulunduğu halde Azure genel bulutunda çalışan bileşenlerle etkileşim kurabilir. Bu şema, takımların kullanıcılar ve uygulamalar için farklı bulutlarda tutarlı bir şekilde kimlik yönetimi gerçekleştirmesine imkan tanır.12334556

Azure Stack ile karma kimlik

Uygulama bileşenlerini şirket içinde tutma gereksinimi, bulut teknolojilerinin benimsenmesine engel olmak zorunda değildir. Azure Stack ile uygulama bileşenleri şirket içinde bulunduğu halde Azure genel bulutunda çalışan bileşenlerle etkileşim kurabilir. Bu şema, takımların kullanıcılar ve uygulamalar için farklı bulutlarda tutarlı bir şekilde kimlik yönetimi gerçekleştirmesine imkan tanır.