Görev tabanlı, tüketicilere yönelik mobil uygulama

Bu tüketici mobil uygulaması mimarisi, Azure App Service Mobile Apps’i kullanarak birden çok sosyal kimlik sağlayıcısıyla kimlik doğrulama sürecini basitleştirir, verileri depolayıp çevrimdışı erişim için eşitler ve anında iletme bildirimleri gönderir.

Visual Studio (PC veya Mac) ve Xamarin ile oluşturulan uygulama, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeden Android, iOS ve Windows’da C# kodunu ortak olarak kullanır. Derleme ve testlerin otomatikleştirilmesinin yanı sıra beta test uzmanlarına ve mağazalara dağıtılması için Visual Studio App Center kullanılır. Ayrıca, App Insights ile birlikte kullanıldığında kullanım izleme ve analiz bilgileri de sağlanır.

Görev tabanlı, tüketicilere yönelik mobil uygulamaBu tüketici mobil uygulaması mimarisi, Azure App Service Mobile Apps’i kullanarak birden çok sosyal kimlik sağlayıcısıyla kimlik doğrulama sürecini basitleştirir, verileri depolayıp çevrimdışı erişim için eşitler ve anında iletme bildirimleri gönderir.539468712

Mobil uygulamayı Visual Studio ve Xamarin ile oluşturun.

Azure portalında veya Visual Studio aracılığıyla yeni bir Mobile Apps arka ucu oluşturup yapılandırın ve Visual Studio’da çözümü arka uçla iletişim kuracak şekilde yapılandırın.

Sosyal kimlik sağlayıcıları aracılığıyla kimlik doğrulaması uygulayın.

App Service API’leri ve SDK’sı aracılığıyla model tabanlı bir veri yapısı oluşturun.

Mobil uygulamanın ağ bağlantısı olmadığında da çalışmasını sağlamak için çevrimdışı eşitleme uygulayın.

Arka ucu Visual Studio’da oluşturduysanız uygulama hizmetini doğrudan Visual Studio’dan (PC veya Mac) yayımlayabilirsiniz.

Çözümün kaynak kodunu kendi tercih ettiğiniz kaynak denetimi sağlayıcısında depolayın.

Uygulamayı Visual Studio App Center aracılığıyla test edin ve yayımlayın.

Application Insights’ı kullanarak App Service’i izleyin.

  1. 1 Mobil uygulamayı Visual Studio ve Xamarin ile oluşturun.
  2. 2 Azure portalında veya Visual Studio aracılığıyla yeni bir Mobile Apps arka ucu oluşturup yapılandırın ve Visual Studio’da çözümü arka uçla iletişim kuracak şekilde yapılandırın.
  3. 3 Sosyal kimlik sağlayıcıları aracılığıyla kimlik doğrulaması uygulayın.
  4. 4 App Service API’leri ve SDK’sı aracılığıyla model tabanlı bir veri yapısı oluşturun.
  5. 5 Mobil uygulamanın ağ bağlantısı olmadığında da çalışmasını sağlamak için çevrimdışı eşitleme uygulayın.
  1. 6 Arka ucu Visual Studio’da oluşturduysanız uygulama hizmetini doğrudan Visual Studio’dan (PC veya Mac) yayımlayabilirsiniz.
  2. 7 Çözümün kaynak kodunu kendi tercih ettiğiniz kaynak denetimi sağlayıcısında depolayın.
  3. 8 Uygulamayı Visual Studio App Center aracılığıyla test edin ve yayımlayın.
  4. 9 Application Insights’ı kullanarak App Service’i izleyin.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Visual Studio

Web ön ucunu, mobil uygulamaları ve arka uç hizmetlerini Visual Studio 2017 veya Mac için Visual Studio’da C# ile oluşturun.

Xamarin

C# ve Azure SDK’larını kullanarak iOS ve Android için mobil uygulamalar oluşturun.

Visual Studio App Center

App Center; BitBucket, GitHub ve Visual Studio Team Services kaynaklarından kod çekerek kesintisiz bir tümleştirme ve dağıtım iş akışı sağlar.

App Service

İstemci uygulaması, mobil istemci SDK’larından birini kullanarak bir Azure Mobil Uygulama arka ucuna bağlanır. İstemci SDK’ları, çevrimdışı eşitleme ve kimlik doğrulaması için yerleşik desteğe sahiptir. Bu sayede, tam özellikli bir uygulama oluşturmak çok daha kolaydır.

Application Insights

Application Insights’ı kullanarak web uygulamanızda sorunları algılayın, kilitlenmeleri tanılayın ve kullanımı izleyin. Geliştirme yaşam döngüsü boyunca bilgiye dayalı kararlar verin.

Azure SQL Veritabanı

Yapılandırılmış veriler, hem işlemleri hem de etkili sorgulamayı destekleyen, buluta yönelik ilişkisel veritabanı hizmeti SQL Veritabanı’nda depolanır.

Çevrimdışı eşitleme

Azure Mobil Uygulama istemci SDK’larının çevrimdışı veri eşitleme özelliğini kullanarak ağ sorunları yaşanırken bile kullanılabilen, yanıt verme hızı yüksek ve sağlam uygulamalar oluşturun.

Kimlik Sağlayıcısı

App Service kimlik doğrulama/yetkilendirme özelliğini kullanarak sosyal veya kurumsal bir kimlik sağlayıcısı ile tümleştirme sağlayın.

Ürün bilgisi

Sağdaki bağlantılar, yukarıdaki çözüm mimarisinde listelenen Azure ürünlerinin dağıtımı ve yönetimiyle ilgili belgeler sağlar.

İlgili çözüm mimarileri

Social mobile and web app with authenticationThis mobile client app offers social image sharing with a companion web app. The app back end service does background image processing using an Azure Function and can notify users of progress via a notification hub. Non-image data is stored in CosmosDB. The web app accesses the back end service data and images via Traffic Manager. 1110987654321

Kimlik doğrulamasına sahip sosyal mobil uygulama ve web uygulaması

Bu mobil istemci uygulaması, sosyal medyada görüntü paylaşımı ile bir eşlikçi web uygulaması sunar. Uygulama arka uç hizmeti, bir Azure İşlevi’ni kullanarak arka planda görüntü işleme gerçekleştirir ve bir bildirim merkezi üzerinden kullanıcılara ilerleme durumunu bildirebilir. Görüntü olmayan veriler CosmosDB’de depolanır. Web uygulaması, arka uç hizmet verilerine ve görüntülerine Traffic Manager aracılığıyla erişir.