HDInsight kullanarak akış oluşturma

Apache Kafka, Apache Storm ve Apache Spark Streaming ile saniyede milyonlarca akış olayını alın ve işleyin.

Diffusion en continu avec HDInsightIngérez et traitez des millions d’événements de diffusion en continu par seconde avec Apache Kafka, Apache Storm et Apache Spark Streaming.

İlgili çözüm mimarileri