HDInsight kullanarak akış oluşturma

Apache Kafka, Apache Storm ve Apache Spark Streaming ile saniyede milyonlarca akış olayını alın ve işleyin.

Streaming using HDInsightIngest and process millions of streaming events per second with Apache Kafka, Apache Storm and Apache Spark Streaming.

İlgili çözüm mimarileri

Interactive querying with HDInsightPerform fast, interactive SQL queries at scale over structured or unstructured data with Apache Hive LLAP.

HDInsight ile etkileşimli sorgulama

Apache Hive LLAP ile yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriler üzerinde, uygun ölçekte hızlı, etkileşimli SQL sorguları gerçekleştirin.