HDInsight kullanarak akış oluşturma

Apache Kafka, Apache Storm ve Apache Spark Streaming ile saniyede milyonlarca akış olayını alın ve işleyin.

HDInsight kullanarak akış oluşturmaApache Kafka, Apache Storm ve Apache Spark Streaming ile saniyede milyonlarca akış olayını alın ve işleyin.

İlgili çözüm mimarileri