Kimlik doğrulamasına sahip sosyal mobil uygulama ve web uygulaması

Bu mobil istemci uygulaması, sosyal medyada görüntü paylaşımı ile bir eşlikçi web uygulaması sunar. Uygulama arka uç hizmeti, bir Azure İşlevi’ni kullanarak arka planda görüntü işleme gerçekleştirir ve bir bildirim merkezi üzerinden kullanıcılara ilerleme durumunu bildirebilir. Görüntü olmayan veriler CosmosDB’de depolanır. Web uygulaması, arka uç hizmet verilerine ve görüntülerine Traffic Manager aracılığıyla erişir.

Mobil istemci uygulaması çevrimdışı modda da çalışır. Böylece, herhangi bir ağa bağlı olmasanız da görüntüleri açabilir ve karşıya yükleyebilirsiniz.

Aplicação móvel e Web social com autenticaçãoEsta aplicação cliente móvel oferece partilha de imagens sociais com uma aplicação Web associada. O serviço de back-end da aplicação faz o processamento da imagem de fundo com uma Função do Azure e pode notificar os utilizadores sobre o progresso através de um hub de notificação. Os dados que não são imagens são armazenados no CosmosDB. A aplicação Web acede aos dados e imagens do serviço de back-end através do Gestor de Tráfego. 1110987654321

Uygulamayı Visual Studio ve Xamarin ile oluşturun.

Uygulama çözümüne Azure App Service Mobile Apps arka uç hizmetini ekleyin.

Sosyal kimlik sağlayıcıları aracılığıyla kimlik doğrulaması uygulayın.

Görüntü olmayan verileri CosmosDB’de depolayın ve Redis için Azure Cache’de önbelleğe alın.

Karşıya yüklenen görüntüleri Azure Blob Depolama’da saklayın.

Yeni karşıya yüklenen görüntülerle ilgili iletileri kuyruğa alın.

İletileri kuyruktan çıkarmak ve blob depolama alanından alınan görüntüleri işlemek için Azure İşlevleri’ni kullanın.

Bir bildirim merkezi üzerinden kullanıcılara anında iletme bildirimi gönderin.

Uygulamayı Visual Studio App Center aracılığıyla test edin ve yayımlayın.

Farklı veri merkezlerindeki hizmet uç noktalarına ait kullanıcı trafiğinin dağıtımını denetleyin.

Application Insights’ı kullanarak App Service’i izleyin.

 1. 1 Uygulamayı Visual Studio ve Xamarin ile oluşturun.
 2. 2 Uygulama çözümüne Azure App Service Mobile Apps arka uç hizmetini ekleyin.
 3. 3 Sosyal kimlik sağlayıcıları aracılığıyla kimlik doğrulaması uygulayın.
 4. 4 Görüntü olmayan verileri CosmosDB’de depolayın ve Redis için Azure Cache’de önbelleğe alın.
 5. 5 Karşıya yüklenen görüntüleri Azure Blob Depolama’da saklayın.
 6. 6 Yeni karşıya yüklenen görüntülerle ilgili iletileri kuyruğa alın.
 1. 7 İletileri kuyruktan çıkarmak ve blob depolama alanından alınan görüntüleri işlemek için Azure İşlevleri’ni kullanın.
 2. 8 Bir bildirim merkezi üzerinden kullanıcılara anında iletme bildirimi gönderin.
 3. 9 Uygulamayı Visual Studio App Center aracılığıyla test edin ve yayımlayın.
 4. 10 Farklı veri merkezlerindeki hizmet uç noktalarına ait kullanıcı trafiğinin dağıtımını denetleyin.
 5. 11 Application Insights’ı kullanarak App Service’i izleyin.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Visual Studio

Web ön ucunu, mobil uygulamaları ve arka uç hizmetlerini Visual Studio 2017 veya Mac için Visual Studio’da C# ile oluşturun.

Xamarin

C# ve Azure SDK’larını kullanarak iOS ve Android için mobil uygulamalar oluşturun.

Visual Studio App Center

App Center; BitBucket, GitHub ve Visual Studio Team Services kaynaklarından kod çekerek kesintisiz bir tümleştirme ve dağıtım iş akışı sağlar.

App Service

App Service web uygulaması, müşterilere yönelik bir web uygulamasını ve hem web istemcisi hem de mobil istemci tarafından kullanılan bir hizmeti barındırabilir.

Azure Functions (Azure İşlevleri)

Arka planda sunucusuz işleme için Azure İşlevlerini kullanın. Örneğin, bir Azure işlevi, kapsayıcıya yeni bloblar eklendiğinde bunları otomatik olarak yeniden boyutlandırırken diğer bir işlev birden fazla arka plan görüntüsünü silmek için bir kuyrukta bulunan iletileri dinler.

Application Insights

Application Insights’ı kullanarak web uygulamanızda sorunları algılayın, kilitlenmeleri tanılayın ve kullanımı izleyin. Geliştirme yaşam döngüsü boyunca bilgiye dayalı kararlar verin.

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB, tam olarak yönetilen bir NoSQL belge veritabanı hizmetidir. Bu hizmet, şemadan bağımsız veriler üzerinde sorgu ve işlem gerçekleştirme, öngörülebilir ve güvenilir bir performans ve hızlı geliştirme olanakları sunar.

Kuyruk depolama

Azure Kuyruk depolama, App Service arka ucu ile Azure İşlevleri arasında dayanıklı mesajlaşma için kullanılır.

Blob depolaması

Daha düşük maliyetle daha yüksek ölçeklenebilirlikten yararlanmak amacıyla görüntüler Azure Depolama’da depolanır. Web uygulaması ile Azure işlevi arasındaki iletişim, genellikle blob tetikleyicileri ve Azure Kuyruk depolama kullanılarak sağlanır.

Notification Hubs

Azure Notification Hubs, ölçeklenebilir ve platformlar arası anında iletme bildirimleri için kullanılır.

Traffic Manager

Azure Traffic Manager, yanıt hızı ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek bir uygulama sunmak için farklı veri merkezlerindeki hizmet uç noktaları için kullanıcı trafiğinin dağıtılmasını denetler.

Ürün bilgisi

Sağdaki bağlantılar, yukarıdaki çözüm mimarisinde listelenen Azure ürünlerinin dağıtımı ve yönetimiyle ilgili belgeler sağlar.

İlgili çözüm mimarileri