Basit markalı web sitesi

Müşteri talebine göre otomatik olarak ölçeklendirilen dijital kampanyaları hızla oluşturun ve sunun. Web sitenizdeki mesajlaşmaları tarayıcı üzerinden, kodlama gerekmeksizin ve gerçek zamanlı olarak kolayca yönetebilmenizi sağlayan içerik yönetim sistemi sayesinde işe kolaylıkla başlayın.

Site de marca simplesCrie e lance rapidamente campanhas digitais que se dimensionam automaticamente com base na procura dos clientes. Comece pelas bases com o sistema de gestão de conteúdos que lhe permite manter facilmente as mensagens no seu site em tempo real, a partir de um browser, sem precisar de código.1324

Kullanıcı Azure App Service’ten Web Apps’e bir tarayıcıyla erişir.

Application Insights web uygulamalarınızın sorunlarını algılar ve kullanımını analiz eder.

Web App, daha iyi performans için SQL Veritabanı’na ve Redis için Azure Cache’e bağlanır.

Tarayıcı, yükleme süresini azaltmak için Azure Content Delivery Network’ten video gibi statik kaynakları çeker.

  1. 1 Kullanıcı Azure App Service’ten Web Apps’e bir tarayıcıyla erişir.
  2. 2 Application Insights web uygulamalarınızın sorunlarını algılar ve kullanımını analiz eder.
  1. 3 Web App, daha iyi performans için SQL Veritabanı’na ve Redis için Azure Cache’e bağlanır.
  2. 4 Tarayıcı, yükleme süresini azaltmak için Azure Content Delivery Network’ten video gibi statik kaynakları çeker.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Web Apps

Web uygulamalarını uygun ölçekte daha hızlı bir şekilde oluşturun ve dağıtın

Azure SQL Veritabanı

Yönetilen, hizmet olarak ilişkisel SQL Veritabanı

Content Delivery Network

Dünya çapında geniş çaplı erişimle güvenli, güvenilir içerik teslimi sağlayın

Redis için Azure Cache

Verilere yüksek aktarım hızı ve düşük gecikme süresiyle erişim olanağıyla uygulamaları daha da güçlendirin

Application Insights

Web uygulaması ve hizmetlerindeki sorunları algılayın, önceliklendirin ve tanılayın

İlgili çözüm mimarileri

Análise avançada em Big DataTransforme seus dados em insights acionáveis usando as melhores ferramentas de aprendizado de máquina. Essa arquitetura permite combinar dados em qualquer escala e criar e implantar modelos de aprendizado de máquina personalizados em escala.1234576

Büyük veriler üzerinde gelişmiş analiz

Birinci sınıf makine öğrenimi araçlarıyla verilerinizi eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürün. Bu mimari, verileri dilediğiniz ölçekte birleştirmenize olanak tanırken özel makine öğrenimi modellerini ölçeğe uygun şekilde oluşturmanızı ve dağıtmanızı sağlar.

Análise em tempo realObtenha facilmente insights de dados de streaming ao vivo. Capture dados continuamente de qualquer dispositivo IoT ou logs de sequência de cliques do site e processe-os em tempo quase real.12348765

Gerçek zamanlı analiz

Canlı akış verilerinden kolayca içgörü elde edin. Tüm IoT cihazlarından veya web sitesi tıklama akışlarındaki günlüklerden sürekli olarak veri yakalayın ve yakaladığınız verileri neredeyse gerçek zamanlı olarak işleyin.