Event Grid kullanarak sunucusuz uygulama mimarileri

Event Grid, veri kaynaklarını ve olay işleyicilerini bağlar. Event Grid’i örneğin bir blob depolama kapsayıcısına eklenen her yeni fotoğrafta görüntü analizini çalıştıracak sunucusuz bir işlev tetiklemek için kullanabilirsiniz.

Event Grid kullanarak sunucusuz uygulama mimarileriEvent Grid, veri kaynaklarını ve olay işleyicilerini bağlar. Event Grid’i örneğin bir blob depolama kapsayıcısına eklenen her yeni fotoğrafta görüntü analizini çalıştıracak sunucusuz bir işlev tetiklemek için kullanabilirsiniz.

İlgili çözüm mimarileri

Ops automation using Event GridEvent Grid allows you to speed automation and simplify policy enforcement. For example, Event Grid can notify Azure Automation when a virtual machine is created, or a SQL Database is spun up. These events can be used to automatically check that service configurations are compliant, put metadata into operations tools, tag virtual machines, or file work items.

Event Grid kullanarak işlem otomasyonu

Event Grid, otomasyonu hızlandırmanızı ve ilke uygulamayı basitleştirmenizi sağlar. Örneğin Event Grid, sanal makine oluşturulduğunda veya SQL Veritabanı hazırlandığında Azure Otomasyonu’na bilgi verebilir. Bu olaylar hizmet yapılandırmalarının uyumlu olup olmadığını otomatik olarak denetlemek, operasyon araçlarına meta verileri eklemek, sanal makineleri etiketlemek ve iş öğelerini dosyalamak için kullanılabilir.

Integração de aplicativos usando a Grade de EventosA Grade de Eventos conecta seu aplicativo a outros serviços. Por exemplo, crie um tópico de aplicativo para enviar os dados de evento do aplicativo para a Grade de Eventos e aproveite a entrega confiável, o roteamento avançado e a integração com o Azure. Como alternativa, você pode usar a Grade de Eventos com Aplicativos Lógicos para processar dados em qualquer lugar, sem escrever código.

Event Grid kullanarak uygulama tümleştirmesi

Event Grid, uygulamanızı diğer hizmetlerle bağlar. Örneğin, uygulamanızın olay verilerini Event Grid’e göndermek için bir uygulama konu başlığı oluşturup Azure ile doğrudan tümleştirme, güvenilir teslim ve gelişmiş yönlendirme özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Event Grid’i Logic Apps ile birlikte kullanarak kod yazmadan her yerden veri işleyebilirsiniz.