HIPAA/HITRUST için Azure güvenlik ve uyumluluk planı: sağlık verileri ve yapay zeka

Bu çözüm mimarisi, bir Azure PaaS çözümünün kullanıma hazır bir dağıtımını sunarak sağlık verilerini güvenli bir şekilde alma, depolama, analiz etme ve bunlarla etkileşim kurma işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini göstermesinin yanı sıra sektörel uyumluluk gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olur.
HIPAA/HITRUST için Azure güvenlik ve uyumluluk planı: sağlık verileri ve yapay zekaBu çözüm mimarisi, bir Azure PaaS çözümünün kullanıma hazır bir dağıtımını sunarak sağlık verilerini güvenli bir şekilde alma, depolama, analiz etme ve bunlarla etkileşim kurma işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini göstermesinin yanı sıra sektörel uyumluluk gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olur.654321

Toplu hasta verilerini güvenli bir şekilde Azure Blob depolamaya alın.

Event Grid, hasta verilerini işlenmek üzere Azure İşlevleri’ne yayımlar ve SQL Veritabanı’nda güvenli bir şekilde depolar.

Hasta verilerini Machine Learning ile analiz edin ve Machine Learning ile eğitilmiş bir model oluşturun.

Yeni hasta verilerini HL7/FHIR biçiminde alın ve işlenmek üzere Azure İşlevleri’ne yayımlayın. SQL Veritabanı'nda depolayın.

Yeni alınan verileri, eğitilmiş Machine Learning modeli ile analiz edin.

PowerBI ile Rol Tabanlı Erişim Denetimi’ni (RBAC) etkilemeden hasta verileriyle etkileşim kurun.

  1. 1 Toplu hasta verilerini güvenli bir şekilde Azure Blob depolamaya alın.
  2. 2 Event Grid, hasta verilerini işlenmek üzere Azure İşlevleri’ne yayımlar ve SQL Veritabanı’nda güvenli bir şekilde depolar.
  3. 3 Hasta verilerini Machine Learning ile analiz edin ve Machine Learning ile eğitilmiş bir model oluşturun.
  1. 4 Yeni hasta verilerini HL7/FHIR biçiminde alın ve işlenmek üzere Azure İşlevleri’ne yayımlayın. SQL Veritabanı'nda depolayın.
  2. 5 Yeni alınan verileri, eğitilmiş Machine Learning modeli ile analiz edin.
  3. 6 PowerBI ile Rol Tabanlı Erişim Denetimi’ni (RBAC) etkilemeden hasta verileriyle etkileşim kurun.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

İşlevler

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

Event Grid

Çok büyük ölçekte, güvenilir olay teslimi olanağı elde edin

Depolama Hesapları

Dayanıklı, yüksek oranda kullanılabilir ve büyük ölçüde ölçeklenebilir bulut depolaması

SQL Veritabanı

Yönetilen, hizmet olarak ilişkisel SQL Veritabanı

Machine Learning hizmeti

Deneme ve model yönetimi özelliklerine sahip uçtan uca, ölçeklenebilir, güvenilir bir platformla herkese yapay zeka olanağı sunun

Power BI Embedded

Uygulamalarınıza tam etkileşimli, çarpıcı veri görselleştirmeleri ekleyin

Güvenlik Merkezi

Hibrit bulut iş yüklerinde güvenlik yönetimini birleştirin ve gelişmiş tehdit korumasını etkinleştirin

Azure Active Directory

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin

Key Vault

Anahtarlarınızı ve diğer gizli dizileri koruyun ve denetimini elinizde tutun

Application Insights

Web uygulaması ve hizmetlerindeki sorunları algılayın, önceliklendirin ve tanılayın
!

İzleyin

Uygulamalarınız, altyapınız ve ağ üzerinde tam gözlem olanağı

Operations Management Suite

En başından itibaren bulutta tasarlanan bir yönetim hizmetleri koleksiyonudur

RBAC ve yerleşik roller

Rol tabanlı erişim denetiminde (RBAC) kullanıcılara, gruplara ve hizmet sorumlularına atayabileceğiniz çeşitli yerleşik rol tanımları vardır.