PostgreSQL için Azure Veritabanı ile ölçeklenebilir web uygulamaları ve mobil uygulamalar

iOS, Android, Windows veya Mac için hızla ilgi çekici, yüksek performanslı, ölçeklenebilen, platformlar arası ve yerel uygulamalar oluşturun.

Scalable web and mobile applications using Azure Database for PostgreSQLRapidly build engaging, performant and scalable cross-platform and native apps for iOS, Android, Windows or Mac.

İlgili çözüm mimarileri

Intelligent apps using Azure Database for PostgreSQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualisation tools to get actionable insights and analytics.

PostgreSQL için Azure Veritabanı kullanan akıllı uygulamalar

Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarının yanı sıra eyleme dönüştürülebilir öngörü ve analizler elde etmeye yönelik tümleşik görselleştirme araçlarını kullanarak karmaşık, dönüşümsel uygulamalar geliştirin.

Digital Marketing using Azure Database for PostgreSQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualisation tools to get actionable insights and analytics.BrowserCDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for PostgreSQLRedis Cache

PostgreSQL için Azure Veritabanı ile Dijital Pazarlama

Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarının yanı sıra eyleme dönüştürülebilir öngörü ve analizler elde etmeye yönelik tümleşik görselleştirme araçlarını kullanarak karmaşık, dönüşümsel uygulamalar geliştirin.

Finance management apps using Azure Database for PostgreSQLSecurely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using in-built security and performance.

PostgreSQL için Azure Veritabanı ile finans yönetimi uygulamaları

Kritik verileri güvenli bir şekilde depolayın ve yerleşik güvenlik ile performanstan yararlanarak kullanıcılara, toplanan verilere ilişkin değerli analiz ve öngörüler sağlayın.