MySQL için Azure Veritabanı ile ölçeklenebilir web uygulamaları ve mobil uygulamalar

iOS, Android, Windows veya Mac için hızla ilgi çekici, yüksek performanslı, ölçeklenebilen, platformlar arası ve yerel uygulamalar oluşturun.

Scalable web and mobile applications using Azure Database for MySQLRapidly build engaging, performant and scalable cross-platform and native apps for iOS, Android, Windows or Mac.BrowserMobile AppAzure Traffic ManagerAzure App ServicesAzure Database for MySQL

İlgili çözüm mimarileri

Intelligent apps using Azure Database for MySQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualisation tools to get actionable insights and analytics.

MySQL için Azure Veritabanı ile akıllı uygulamalar

Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarının yanı sıra eyleme dönüştürülebilir öngörü ve analizler elde etmeye yönelik tümleşik görselleştirme araçlarını kullanarak karmaşık, dönüşümsel uygulamalar geliştirin.

Retail and e-commerce using Azure Database for MySQLBuild secure and scalable e-commerce solutions that meet the demands of both customers and business. Engage customers through customised products and offers, process transactions quickly and securely and focus on fulfillment and customer service.

MySQL için Azure Veritabanı ile perakende ve e-ticaret

Hem müşterilerin hem de işletmenin taleplerini karşılayan güvenli ve ölçeklenebilir e-ticaret çözümleri oluşturun. Özel ürünler ve teklifler aracılığıyla müşterilerinizle iletişime girin, işlemleri hızla ve güvenle işleyin, memnuniyete ve müşteri hizmetlerine odaklanın.

Digital Marketing using Azure Database for MySQLEngage with customers around the world with rich, personalised digital marketing experiences. Quickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand.

MySQL için Azure Veritabanı ile Dijital Pazarlama

Kişiselleştirilmiş zengin dijital pazarlama deneyimleri sayesinde dünyanın her yerindeki müşterilerle etkileşim kurun. Müşteri talebine göre otomatik olarak ölçeklendirilen dijital kampanyaları hızla oluşturun ve sunun.