Gezintiyi Atla

Linux’ta SAP S/4HANA VM

Bu Azure VM’de SAP S/4HANA çözüm mimarisi, bir kullanıcı isteğinin yüksek performanslı Azure Sanal Makineler ve Azure Sanal Makineler’de çalışan bellek içi SAP HANA veritabanları kullanılarak oluşturulan bir SAP ortamı üzerinden geçerek nasıl benzersiz ölçeklenebilirlik ve performans sağladığını gösterir. Bu sistem, yüksek oranda kullanılabilirlik için Linux işletim sistemi kümelemesinden, performans için premium depolamadan, HANA Sistem Çoğaltması (HSR) üzerinden yüksek kullanılabilirlik için veri çoğaltmasından ve zaman uyumsuz HSR ile %99,95 sistem kullanılabilirliği garantisi için eksiksiz olağanüstü durum kurtarma (DR) yapılandırmasından yararlanır.

Linux’ta SAP S/4HANA VMBu Azure VM’de SAP S/4HANA çözüm mimarisi, bir kullanıcı isteğinin yüksek performanslı Azure Sanal Makineler ve Azure Sanal Makineler’de çalışan bellek içi SAP HANA veritabanları kullanılarak oluşturulan bir SAP ortamı üzerinden geçerek nasıl benzersiz ölçeklenebilirlik ve performans sağladığını gösterir. Bu sistem, yüksek oranda kullanılabilirlik için Linux işletim sistemi kümelemesinden, performans için premium depolamadan, HANA Sistem Çoğaltması (HSR) üzerinden yüksek kullanılabilirlik için veri çoğaltmasından ve zaman uyumsuz HSR ile %99,95 sistem kullanılabilirliği garantisi için eksiksiz olağanüstü durum kurtarma (DR) yapılandırmasından yararlanır.123456879

Bu örnekte, bir şirket içi SAP kullanıcısı SAP’nin S/4HANA Fiori arabirimi, özel arabirim veya diğer bir arabirim üzerinden bir satış siparişi isteği yürütür.

Azure yüksek hızlı Express Route ağ geçidi, şirket içi ağdan Azure Sanal Makinelere ve diğer Azure kaynaklarına güvenli bir şekilde bağlanılması için kullanılır

İstek akışı, yüksek oranda kullanılabilir ABAP SAP Merkezi Hizmetler’e (ASCS) gelir ve daha sonra yüzde 99,95 kullanılabilirlik SLA’sı sunan bir Azure VM Kullanılabilirlik Kümesi’ndeki Azure Sanal Makineler’de çalışan SAP uygulama sunucuları üzerinden yönlendirilir.

İstek, uygulama sunucusundan büyük bellekli SAP HANA iş yükleri için iyileştirilmiş bir Azure Sanal Makine üzerinde çalışan SAP HANA’ya gönderilir.

Yazma Hızlandırıcı ile SAP sertifikalı M serisi sanal makinelerde çalışan birincil (etkin) ve ikincil (bekleyen) sunucular yüzde 99,95 kullanılabilirlik sağlamak için işletim sistemi düzeyinde kümelenir ve veri çoğaltma HANA Sistem Çoğaltması (HSR) üzerinden zaman uyumlu modda birincil sunucudan ikincil sunucuya işlenerek sıfır RPO’ya olanak tanır.

SAP HANA’nın bellek içi verileri yüksek performanslı Azure Premium Depolama’da kalıcı hale getirilir.

Bellek içi HANA verileri, bir Azure yüksek hızlı omurga ağı ve HSR üzerinden zaman uyumsuz modda olağanüstü durum kurtarma (DR) bölgesi sanal makinesine yönelik olarak çoğaltılır. Olağanüstü durum kurtarma sanal makinesi, maliyet tasarrufu için üretime yönelik sanal makineden küçük olabilir.

DR bölgesindeki VM’ler, üretim dışı depolama ve DR çoğaltılmış birimin (salt okunur) ikisine birden takılarak üretim dışı ortamda maliyet tasarrufu için kullanılabilir.

Olağanüstü durum kurtarma tarafında ASCS’nin bulunduğu SAP App Server, bekleme kapatma durumunda olabilir ve gerektiğinde maliyet tasarrufu için başlatılabilir.

  1. 1 Bu örnekte, bir şirket içi SAP kullanıcısı SAP’nin S/4HANA Fiori arabirimi, özel arabirim veya diğer bir arabirim üzerinden bir satış siparişi isteği yürütür.
  2. 2 Azure yüksek hızlı Express Route ağ geçidi, şirket içi ağdan Azure Sanal Makinelere ve diğer Azure kaynaklarına güvenli bir şekilde bağlanılması için kullanılır
  3. 3 İstek akışı, yüksek oranda kullanılabilir ABAP SAP Merkezi Hizmetler’e (ASCS) gelir ve daha sonra yüzde 99,95 kullanılabilirlik SLA’sı sunan bir Azure VM Kullanılabilirlik Kümesi’ndeki Azure Sanal Makineler’de çalışan SAP uygulama sunucuları üzerinden yönlendirilir.
  4. 4 İstek, uygulama sunucusundan büyük bellekli SAP HANA iş yükleri için iyileştirilmiş bir Azure Sanal Makine üzerinde çalışan SAP HANA’ya gönderilir.
  5. 5 Yazma Hızlandırıcı ile SAP sertifikalı M serisi sanal makinelerde çalışan birincil (etkin) ve ikincil (bekleyen) sunucular yüzde 99,95 kullanılabilirlik sağlamak için işletim sistemi düzeyinde kümelenir ve veri çoğaltma HANA Sistem Çoğaltması (HSR) üzerinden zaman uyumlu modda birincil sunucudan ikincil sunucuya işlenerek sıfır RPO’ya olanak tanır.
  1. 6 SAP HANA’nın bellek içi verileri yüksek performanslı Azure Premium Depolama’da kalıcı hale getirilir.
  2. 7 Bellek içi HANA verileri, bir Azure yüksek hızlı omurga ağı ve HSR üzerinden zaman uyumsuz modda olağanüstü durum kurtarma (DR) bölgesi sanal makinesine yönelik olarak çoğaltılır. Olağanüstü durum kurtarma sanal makinesi, maliyet tasarrufu için üretime yönelik sanal makineden küçük olabilir.
  3. 8 DR bölgesindeki VM’ler, üretim dışı depolama ve DR çoğaltılmış birimin (salt okunur) ikisine birden takılarak üretim dışı ortamda maliyet tasarrufu için kullanılabilir.
  4. 9 Olağanüstü durum kurtarma tarafında ASCS’nin bulunduğu SAP App Server, bekleme kapatma durumunda olabilir ve gerektiğinde maliyet tasarrufu için başlatılabilir.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Sanal Makineler

Azure üzerinde SAP, SAP iş yüklerinizi sertifikalı Microsoft Azure Sanal Makinelerinde çalıştırmanızı gerektirir. SAP, en az iki vCPU ve bellek ile vCPU arasında 6:1 oranını gerektirir. M Serisi VM’ler ve GS5 VM, zorlu SAP HANA iş yüklerini çalıştıracak şekilde iyileştirilmiştir.

Premium Depolama

Azure Premium Depolama, daha iyi aktarım hızı ve G/Ç gecikme sürelerinde daha az değişkenlik sağlar. Premium Depolama, daha iyi performans için Azure Depolama düğümlerinde SSD kullanmanın yanı sıra Azure işlem düğümünün yerel SSD’si tarafından desteklenen bir okuma önbelleği kullanır. Azure Yazma Hızlandırıcı, özel olarak M Serisi VM’ler için bir performans iyileştirmesidir. Azure Premium Depolama’ya yönelik yazma işlemlerinin G/Ç gecikme süresini iyileştirir.

ExpressRoute

Ön uçta kullanılan Azure ExpressRoute (diyagrama bakın) ağınız ile Microsoft Azure ağı arasında güvenilir bağlantılar kurmak için yüksek bant genişliğine sahip, güvenli bağlantı olanağı sunar.

Sanal Ağ

Azure Sanal Ağları, ağınız ile Microsoft Azure ağı arasında güvenilir bağlantılar kurmak için gereken esneklik ve güvenliği sağlar.

İlgili çözüm mimarileri

SAP NetWeaver on SQL ServerNetWeaver on SQL Server 應用程式解決方案示範了如何利用 Azure 虛擬機器裝載 SAP 應用程式與 SQL Server 資料庫,以使使用者要求流至建置於 NetWeaver 上的 SAP 架構。此系統利用 OS 叢集以達高可用性、利用進階儲存體以達更快的儲存體效能與延展性、利用 SQL Server AlwaysOn 功能進行複寫,並使用完整的災害復原 (DR) 設定以達 99.95% 的系統可用性。123456789

SQL Server’da SAP NetWeaver

Bu SQL Server’da NetWeaver uygulama çözümü, bir kullanıcı isteği akışının, SAP uygulamalarını ve bir SQL Server veritabanını barındırmak amacıyla Azure Sanal Makineler’i kullanarak NetWeaver’da oluşturulmuş bir SAP ortamının üzerinden nasıl yönlendirildiğini gösterir. Bu sistem, yüksek oranda kullanılabilirlik için işletim sistemi kümelemesinden, daha hızlı depolama performansı ve ölçeklenebilirlik için premium depolamadan, çoğaltma için SQL Server AlwaysOn özelliğinden ve yüzde 99,95 sistem kullanılabilirliği için eksiksiz olağanüstü durum kurtarma (DR) yapılandırmasından yararlanır.