SQL Server’da SAP NetWeaver

Bu SQL Server’da NetWeaver uygulama çözümü, bir kullanıcı isteği akışının, SAP uygulamalarını ve bir SQL Server veritabanını barındırmak amacıyla Azure Sanal Makineler’i kullanarak NetWeaver’da oluşturulmuş bir SAP ortamının üzerinden nasıl yönlendirildiğini gösterir. Bu sistem, yüksek oranda kullanılabilirlik için işletim sistemi kümelemesinden, daha hızlı depolama performansı ve ölçeklenebilirlik için premium depolamadan, çoğaltma için SQL Server AlwaysOn özelliğinden ve yüzde 99,95 sistem kullanılabilirliği için eksiksiz olağanüstü durum kurtarma (DR) yapılandırmasından yararlanır.

SAP NetWeaver on SQL ServerNetWeaver on SQL Server 應用程式解決方案示範了如何利用 Azure 虛擬機器裝載 SAP 應用程式與 SQL Server 資料庫,以使使用者要求流至建置於 NetWeaver 上的 SAP 架構。此系統利用 OS 叢集以達高可用性、利用進階儲存體以達更快的儲存體效能與延展性、利用 SQL Server AlwaysOn 功能進行複寫,並使用完整的災害復原 (DR) 設定以達 99.95% 的系統可用性。123456789

SAP uygulama kullanıcıları Azure Active Directory’yi şirket içi Active Directory ile eşitlenmiş bir şekilde kullanarak çoklu oturum açma kimlik bilgileriyle Azure’da şirket içi ortamdan SAP ortamına yönelik kimlik doğrulaması gerçekleştirir.

Azure yüksek hızlı Express Route Ağ Geçidi, şirket içi ağı Azure sanal makinelere ve diğer kaynaklara güvenli bir şekilde bağlar.

Satış siparişi istek akışı, yüksek oranda kullanılabilir ABAP SAP Merkezi Hizmetler’e (ASCS) gelir ve daha sonra Azure Sanal Makineler’de çalışan SAP uygulama sunucuları üzerinden yönlendirilerek bir Azure VM’de yer alan dosya sunucusunun ölçeğini genişletir

İstek, SAP uygulama sunucusundan yüksek performanslı birincil Azure VM’de çalışan SQL Server’a geçer.

SAP sertifikalı sanal makinelerde çalışan birincil (etkin) ve ikincil (bekleyen) sunucular yüzde 99,95 kullanılabilirlik sağlamak için işletim sistemi düzeyinde kümelenir. Veri çoğaltma, SQL Server AlwaysOn üzerinden zaman uyumlu modda birincil sunucudan ikincil sunucuya işlenerek sıfır Kurtarma Noktası Hedefine (RPO) olanak tanır.

SQL Server verileri yüksek performanslı Azure Premium Depolama’da kalıcı hale getirilir.

SQL Server verileri Azure’ın yüksek hızlı omurga ağı üzerinden başka bir Azure bölgesindeki olağanüstü durum kurtarma sanal makinesinde ve zaman uyumsuz modda SQL Server’ın AlwaysOn çoğaltması kullanılarak çoğaltılır. Olağanüstü durum kurtarma sanal makinesi, maliyet tasarrufu için üretime yönelik sanal makineden küçük olabilir.

Olağanüstü durum kurtarma bölgesindeki VM’ler maliyet tasarrufu açısından üretime yönelik olmayan çalışmalar için kullanılabilir.

Olağanüstü durum kurtarma tarafında ASCS’nin bulunduğu SAP uygulama sunucusu, bekleme kapatma durumunda olabilir ve gerektiğinde maliyet tasarrufu için başlatılabilir.

  1. 1 SAP uygulama kullanıcıları Azure Active Directory’yi şirket içi Active Directory ile eşitlenmiş bir şekilde kullanarak çoklu oturum açma kimlik bilgileriyle Azure’da şirket içi ortamdan SAP ortamına yönelik kimlik doğrulaması gerçekleştirir.
  2. 2 Azure yüksek hızlı Express Route Ağ Geçidi, şirket içi ağı Azure sanal makinelere ve diğer kaynaklara güvenli bir şekilde bağlar.
  3. 3 Satış siparişi istek akışı, yüksek oranda kullanılabilir ABAP SAP Merkezi Hizmetler’e (ASCS) gelir ve daha sonra Azure Sanal Makineler’de çalışan SAP uygulama sunucuları üzerinden yönlendirilerek bir Azure VM’de yer alan dosya sunucusunun ölçeğini genişletir
  4. 4 İstek, SAP uygulama sunucusundan yüksek performanslı birincil Azure VM’de çalışan SQL Server’a geçer.
  5. 5 SAP sertifikalı sanal makinelerde çalışan birincil (etkin) ve ikincil (bekleyen) sunucular yüzde 99,95 kullanılabilirlik sağlamak için işletim sistemi düzeyinde kümelenir. Veri çoğaltma, SQL Server AlwaysOn üzerinden zaman uyumlu modda birincil sunucudan ikincil sunucuya işlenerek sıfır Kurtarma Noktası Hedefine (RPO) olanak tanır.
  1. 6 SQL Server verileri yüksek performanslı Azure Premium Depolama’da kalıcı hale getirilir.
  2. 7 SQL Server verileri Azure’ın yüksek hızlı omurga ağı üzerinden başka bir Azure bölgesindeki olağanüstü durum kurtarma sanal makinesinde ve zaman uyumsuz modda SQL Server’ın AlwaysOn çoğaltması kullanılarak çoğaltılır. Olağanüstü durum kurtarma sanal makinesi, maliyet tasarrufu için üretime yönelik sanal makineden küçük olabilir.
  3. 8 Olağanüstü durum kurtarma bölgesindeki VM’ler maliyet tasarrufu açısından üretime yönelik olmayan çalışmalar için kullanılabilir.
  4. 9 Olağanüstü durum kurtarma tarafında ASCS’nin bulunduğu SAP uygulama sunucusu, bekleme kapatma durumunda olabilir ve gerektiğinde maliyet tasarrufu için başlatılabilir.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Sanal Makineler

SAP uygulama sunucuları için Sanal Makineler ile ilgili bilgiler.

Premium Depolama

Microsoft Azure Premium Depolama, daha iyi aktarım hızı ve G/Ç gecikme sürelerinde daha az değişkenlik sağlar. Premium Depolama, daha iyi performans için Azure Depolama düğümlerinde katı hal sürücüsü (SSD) kullanmanın yanı sıra bir Azure işlem düğümünün yerel SSD’si tarafından desteklenen bir okuma önbelleği kullanır.

İlgili çözüm mimarileri

具備 HA 與 DR 之 HANA 大型執行個體上的 SAP S/4HANA此解決方案架構示範了使用者如何透過建置於高效能 Azure 虛擬機器的 SAP 橫向,以及在 HANA 大型執行個體上執行的記憶體內部 HANA 資料庫要求流程,以得到絕佳的延展性與效能。此系統利用了 OS 叢集提升資料庫效能、使用 HANA 系統複寫以達高可用性,並具備完整災害復原 (DR) 設定以確保系統正常運作。123456789

HANA büyük örneklerde HA ve DR ile SAP S/4HANA

Bu çözüm mimarisi, bir kullanıcı isteğinin, nasıl yüksek performanslı Azure Sanal Makineler ve HANA büyük örnekler üzerinde çalışan bellek içi HANA veritabanı üzerinden geçtiğini ve bu sayede benzersiz ölçeklenebilirlik ve performans elde edildiğini gösterir. Bu sistem veritabanı performansı, HANA sistem çoğaltmasını kullanarak yüksek kullanılabilirlik ve garanti edilen sistem kullanılabilirliği için tam olağanüstü durum kurtarma (DR) sunmak için işletim sistemi kümelendirmesinden yararlanır.