Gerçek zamanlı Web Panosu

İnternete bağlı cihazlardan akış yapılan verileri güvenle izleyin ve denetleyin.

Real-time Web DashboardSecurely monitor and control data streamed from Internet-connected devices1234

Web uygulaması SignalR Service’e bağlanır ve belirteç alır

Kullanıcı web uygulamasına bağlanır ve SignalR uç noktası ve belirteci alır

Kullanıcı SignalR Service’e bağlanır

SignalR Service’e ve kullanıcıya gönderilen gerçek zamanlı kaynak verileri

  1. 1 Web uygulaması SignalR Service’e bağlanır ve belirteç alır
  2. 2 Kullanıcı web uygulamasına bağlanır ve SignalR uç noktası ve belirteci alır
  1. 3 Kullanıcı SignalR Service’e bağlanır
  2. 4 SignalR Service’e ve kullanıcıya gönderilen gerçek zamanlı kaynak verileri

İlgili çözüm mimarileri