Gerçek zamanlı analiz

Canlı akış verilerinden kolayca içgörü elde edin. Tüm IoT cihazlarından veya web sitesi tıklama akışlarındaki günlüklerden sürekli olarak veri yakalayın ve yakaladığınız verileri neredeyse gerçek zamanlı olarak işleyin.

Real-time analyticsGet insights from live, streaming data with ease. Capture data continuously from any IoT device or logs from website clickstreams and process it in near-real time.12345678

Azure HDInsight’ta Apache Kafka kümesini kullanarak bir uygulama için kolayca canlı akış verileri alın.

Azure Data Factory’yi kullanarak, yapılandırılan tüm verilerinizi Azure Blob Depolama’da bir araya getirin.

Akış verilerinizi temizlemek, dönüştürmek ve analiz etmek için Azure Databricks’ten yararlanarak bunları işlemsel veritabanlarındaki veya veri ambarlarındaki yapılandırılan verilerle birleştirin.

Azure Databricks’teki yerleşik not defteri deneyimleriyle Python, R veya Scala hizmetlerini kullanarak bu verilerden daha kapsamlı içgörüler elde etmek için ölçeklenebilir makine öğrenimi/derim öğrenme tekniklerini kullanın.

Leverage native connectors between Azure Databricks and Azure Synapse Analytics to access and move data at scale.

Kuruluşunuzda içgörü paylaşmak için Azure Veri Ambarı üzerinde analitik panolar ve yerleşik raporlar oluşturun, bu verileri binlerce kullanıcıya sunmak için Azure Analysis Services’i kullanın.

Yetkili kullanıcılar kök neden belirlemesi ve ham veri analizi gerçekleştirmek için Azure Databricks’in ve Azure HDInsight’ın yerleşik özelliklerinden yararlanır.

İçgörüleri gerçek zamanlı uygulamalar üzerinden erişilebilir hale getirmek için bunları Azure Databricks’ten Cosmos DB’ye taşıyın.

  1. 1 Azure HDInsight’ta Apache Kafka kümesini kullanarak bir uygulama için kolayca canlı akış verileri alın.
  2. 2 Azure Data Factory’yi kullanarak, yapılandırılan tüm verilerinizi Azure Blob Depolama’da bir araya getirin.
  3. 3 Akış verilerinizi temizlemek, dönüştürmek ve analiz etmek için Azure Databricks’ten yararlanarak bunları işlemsel veritabanlarındaki veya veri ambarlarındaki yapılandırılan verilerle birleştirin.
  4. 4 Azure Databricks’teki yerleşik not defteri deneyimleriyle Python, R veya Scala hizmetlerini kullanarak bu verilerden daha kapsamlı içgörüler elde etmek için ölçeklenebilir makine öğrenimi/derim öğrenme tekniklerini kullanın.
  1. 5 Leverage native connectors between Azure Databricks and Azure Synapse Analytics to access and move data at scale.
  2. 6 Kuruluşunuzda içgörü paylaşmak için Azure Veri Ambarı üzerinde analitik panolar ve yerleşik raporlar oluşturun, bu verileri binlerce kullanıcıya sunmak için Azure Analysis Services’i kullanın.
  3. 7 Yetkili kullanıcılar kök neden belirlemesi ve ham veri analizi gerçekleştirmek için Azure Databricks’in ve Azure HDInsight’ın yerleşik özelliklerinden yararlanır.
  4. 8 İçgörüleri gerçek zamanlı uygulamalar üzerinden erişilebilir hale getirmek için bunları Azure Databricks’ten Cosmos DB’ye taşıyın.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Azure Synapse Analytics

Azure Synapse Analytics is the fast, flexible and trusted cloud data warehouse that lets you scale, compute and store elastically and independently, with a massively parallel processing architecture.

Data Factory

Azure Data Factory, ETL/ELT iş akışlarınızı oluşturmanıza, zamanlamanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan bir hibrit veri tümleştirme hizmetidir.

Azure Data Lake Storage

Azure Blob Depolama temelli, çok yüksek oranda ölçeklenebilir, güvenli veri gölü işlevleri

Azure Databricks

Azure Databricks hızlı, kolay ve işbirliğine dayalı Apache Spark temelli analiz platformudur.

HDInsight

Azure HDInsight, Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, Storm ve R gibi popüler açık kaynaklı çerçeveler için tamamen yönetilen, tam spektrumlu bir açık kaynak analiz hizmetidir.

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB küresel olarak dağıtılan, çok modelli bir veritabanı hizmetidir. Daha sonra, verilerinizi dilediğiniz sayıda Azure bölgesine çoğaltmayı ve aktarım hızınızı depolama alanınızdan bağımsız olarak ölçeklendirmeyi öğrenin.

Azure Analysis Services

Azure Analysis Services, BI çözümünüzü güvenle yönetmenize, dağıtmanıza, test etmenize ve sunmanıza olanak tanıyan kurumsal düzeyde hizmet olarak analiz çözümüdür.

Power BI

Power BI, kuruluşunuzun geneline ilişkin içgörüler sunan bir iş analizi araçları paketidir. Yüzlerce veri kaynağına bağlanın, veri hazırlığını basitleştirin ve geçici analiz gerçekleştirin. İlgi çekici raporlar oluşturup web’de ve mobil cihazlarda kullanım için bunları kuruluşunuza yönelik olarak yayımlayın.

İlgili çözüm mimarileri

Modern data warehouseA modern data warehouse lets you bring together all your data at any scale easily and to get insights through analytical dashboards, operational reports or advanced analytics for all your users.12345

Modern veri ambarı

Modern bir veri ambarı, tüm verilerinizi dilediğiniz ölçekte kolayca bir araya getirmenizi ve tüm kullanıcılarınız için analitik panoları, işlemsel raporlar veya gelişmiş analiz olanaklarıyla içgörü elde etmenizi sağlar.

Advanced analytics on big dataTransform your data into actionable insights using the best in class machine learning tools. This architecture allows you to combine any data at any scale and to build and deploy custom machine learning models at scale.1234567

Büyük veriler üzerinde gelişmiş analiz

Birinci sınıf makine öğrenimi araçlarıyla verilerinizi eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürün. Bu mimari, verileri dilediğiniz ölçekte birleştirmenize olanak tanırken özel makine öğrenimi modellerini ölçeğe uygun şekilde oluşturmanızı ve dağıtmanızı sağlar.