Kalite Güvencesi

Kalite güvencesi sistemleri, işletmelerin müşterilere ürün veya hizmet sunma süreçlerinin tamamında hataları engellemesine imkan tanır. Bir işlem hattı boyunca veri toplayan ve olası sorunları belirleyen böyle bir sistem oluşturulması, büyük avantajlar sağlayabilir. Örneğin, dijital üretimde montaj hattı boyunca kalite güvencesi olmazsa olmazdır. Yavaşlamaların ve olası hataların algılandıktan sonra değil de oluşmadan önce belirlenmesi, şirketlerin ıskarta ve yeniden işlem açısından maliyeti düşürürken üretkenliği geliştirmesine yardımcı olabilir.

Bu çözümde, üretim işlem hatları (montaj hatları) örneği kullanılarak hataların nasıl tahmin edilebileceği gösterilir. Bu, zaten hazır bulunan test sistemleri ve arıza verileri kullanılarak, özellikle de montaj hattının sonundaki dönüşler ile işlev hataları dikkate alınarak yapılır. Tüm bunlar, ana süreç adımlarını kapsayan modüler bir tasarım içinde, alana ilişkin bilgiler ve kök neden analiziyle birleştirilir. Bu sayede, makine öğrenimi kullanarak arızaları daha meydana gelmeden tahmin edebilen genel, gelişmiş bir analiz çözümü sağlarız. Gelecekteki arızaların erkenden tespit edilebilmesi, onarımların daha az masraflı olmasına ve gerektiğinde sorunlu parçaların atılmasına olanak tanır. Bu çözüm, ileride ürünlerin geri çağrılması veya garanti kapsamında işleme alınmasından daha hesaplıdır.

Kontrola kvalitySystémy kontroly kvality umožňují podnikům předcházet chybám v celém procesu doručování zboží nebo služeb zákazníkům. Sestavení takového systému, který shromažďuje data a identifikuje potenciální problémy v kanálu, může přinést nesmírné výhody. Například v digitální výrobě je kontrola kvality na celé montážní lince nezbytná. Identifikace zpomalení a potenciálních selhání dříve, než k nim dojde, a nikoli až po jejich zjištění, může společnostem pomoct snížit náklady související s vadnými výrobky a opakovanou prací při současném zvýšení produktivity.

Bildirim

© 2017 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Buradaki bilgiler “olduğu gibi” sağlanmıştır ve bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Microsoft, işbu bilgilerle ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Çözüm oluşturulurken üçüncü taraf verileri kullanılmıştır. Benzer veri kümeleri oluşturmak için ilgili lisansları edinmek ve bunlara uymak dahil olmak üzere başkalarının haklarına saygılı olma sorumluluğu sizindir.

Kontrola kvalitySystémy kontroly kvality umožňují podnikům předcházet chybám v celém procesu doručování zboží nebo služeb zákazníkům. Sestavení takového systému, který shromažďuje data a identifikuje potenciální problémy v kanálu, může přinést nesmírné výhody. Například v digitální výrobě je kontrola kvality na celé montážní lince nezbytná. Identifikace zpomalení a potenciálních selhání dříve, než k nim dojde, a nikoli až po jejich zjištění, může společnostem pomoct snížit náklady související s vadnými výrobky a opakovanou prací při současném zvýšení produktivity.

İlgili çözüm mimarileri

Predictive MaintenanceThis Predictive Maintenance solution monitors aircraft and predicts the remaining useful life of aircraft engine components.

Tahmine Dayalı Bakım

Bu Tahmine Dayalı bakım çözümü, uçakları izler ve uçak motoru bileşenlerinin kalan faydalı ömrünü tahmin eder.

Anomaly Detection in Real-time Data StreamsCortana Intelligence IT Anomaly Insights solution helps IT departments within large organizations quickly detect and fix issues based on underlying health metrics from IT infrastructure (CPU, Memory, etc.), services (Timeouts, SLA variations, Brownouts, etc.), and other key performance indicators (KPIs) (Order backlog, Login and Payment failures, etc.) in an automated and scalable manner. This solution also offers an easy to 'Try it Now' experience that can be tried with customized data to realize the value offered by the solution. The 'Deploy' experience allows to quickly get started with the solution on Azure by deploying the end to end solution components into your Azure subscription and providing full control for customization as needed.

Gerçek Zamanlı Veri Akışlarında Anomali Algılama

Cortana Intelligence IT Anomaly Insights çözümü, büyük kuruluşlardaki BT birimlerinin BT altyapısından (CPU, Bellek, vb.), hizmetlerden (Zaman Aşımları, SLA farklılıkları, kısmi kesintiler, vb.) ve diğer ana performans göstergelerinden (KPI) (Birikmiş siparişler, Oturum Açma ve Ödeme hataları vb.) otomatik ve ölçeklenebilir bir biçimde toplanan temel durum ölçümlerinden yola çıkarak sorunları hızla algılamasına ve gidermesine yardımcı olur. Bu çözüm için ayrıca çözüm tarafından sunulan değerin anlaşılabilmesi için özelleştirilmiş verilerle denenebilecek kolay bir ‘Şimdi Deneyin’ deneyimi sunulmaktadır. 'Dağıt' deneyimi, uçtan uca çözüm bileşenlerini Azure aboneliğinize dağıtıp gerekli özelleştirmeler için tam denetim sağlayarak çözümü hızlıca Azure’da kullanmaya başlamanıza imkan tanır.