Gezintiyi Atla

Çözüm mimarisi: Machine Learning ve Spark ile tahmine dayalı pazarlama kampanyaları

Pazarlama kampanyaları, mesajlardan çok daha fazlasıdır. Bir mesajın ne zaman ve nasıl sunulacağı da en az mesajın kendisi kadar önemlidir. Veri odaklı, analitik bir yaklaşım olmadığında kampanyalar, fırsatları kaçırabilir ya da ilgi görmeyebilir.

Bu çözüm mimarisi, geçmiş kampanya verileriyle eğitilen makine öğrenimi aracılığıyla müşteri yanıtlarının tahmin edilmesine yardımcı olur ve müşteri adaylarınıza ulaşmak için kullanılacak en iyi kanal (e-posta, SMS, doğrudan arama, vb.), haftanın en iyi günü ve günün en iyi saati gibi konularda iyileştirilmiş bir plan önerir.

Kampanyalarınızın tahmine dayalı pazarlama ile iyileştirilmesi hem müşteri adayı sayısını hem de gelirleri artırır ve pazarlama yatırımlarınız için yüksek bir yatırım getirisi sağlayabilir.

Bu mimari, Microsoft R Server ile Spark’ta büyük verilerin etkili bir biçimde işlenmesine olanak tanır.

Azure'a Dağıt

Bu mimariyi Azure’a dağıtmak için aşağıdaki önceden oluşturulmuş şablonu kullanın

Azure'a Dağıt

Dağıtılmış çözümü görüntüle

Dashboard Machine Learning HDInsight Blob Storage

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Azure HDInsight için Apache Spark

HDInsight Spark kümelerinde Microsoft R Server, R Server ile Apache Spark’ın gücünü birleştirerek büyük veriler için dağıtılmış ve ölçeklenebilir makine öğrenimi özellikleri sağlar.

Power BI

Power BI, tahminlerle ilgili kararları yönlendirmek için SQL Server’da depolanan verileri kullanan, görselleştirme özellikli bir etkileşimli pano sunar.

Depolama

Azure Depolama, kampanya ve müşteri adayı verilerini depolar.

Machine Learning Studio

Machine Learning, tahmine dayalı analiz çözümlerini bulut üzerinde kolay bir şekilde tasarlamanıza, test etmenize, çalışır hale getirmenize ve yönetmenize yardımcı olur.

İlgili çözüm mimarileri

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor Power BI Data Simulator Web Job Azure Data Lake Store Spark on HDInsight

Pazarlama için talep tahmini ve fiyat iyileştirmesi

Microsoft Azure tarafından sunulan büyük veri ve gelişmiş analiz hizmetlerini kullanarak gelecek müşteri talebini tahmin edin ve karlılık oranını en üst düzeye çıkarın.

Daha fazla bilgi edinin
Cosmos DB (Azu r e Se r vices) Dashb o a r d B r owser Azu r e S t r eam Anal y tics (Near R eal-Time Agg r ega t es) Input E v ents E v ent Hub Cold S ta r t P r oduct Affinity Maching Lea r ning (P r oduct Affinity) Raw S t r eam Data P e r sonalized Offer Logic

Kişiselleştirilmiş pazarlama çözümleri

Ürünlerinizi kişiselleştirilmiş tekliflerle pazarlamak için sahip olmanız gereken teknolojileri bulun. Müşterilerden daha fazla beğeni almak için büyük veri öngörülerini kullanarak pazarlama tekliflerinizi özelleştirin.

Daha fazla bilgi edinin