Çözüm mimarisi: Araç telematikleriyle tahmine dayalı öngörüler

Araba bayileri, otomobil üreticileri ve sigorta şirketlerinin araç durumu ve sürüş alışkanlıkları ile ilgili tahmine dayalı öngörüler elde etmek için Cortana Intelligence ve Microsoft Azure’dan nasıl yararlanabileceğini öğrenin.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Event Hubs, Azure Stream Analytics, Machine Learning Studio, Depolama Hesapları, HDInsight, Data Factory, Azure SQL Veritabanı 'nı ve Power BI. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Predictive insights with vehicle telematicsLearn how car dealerships, manufacturers, and insurance companies can use Microsoft Azure to gain predictive insights on vehicle health and driving habits.Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitorSQL Data WarehouseMachine LearningMachine LearningPower BI Event HubStream AnalyticsHDInsightGeography Data(Blob Storage)Vehicle CatalogueDiagnotic Events (Simulated)

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Event Hubs

Event Hubs, tanılama olaylarını alıp Stream Analytics’e ve bir Azure ML Web Hizmeti’ne geçirir.

Azure Stream Analytics

Stream Analytics, Event Hubs’dan gelen giriş akışını alır, tahmin yapması için bir Azure ML Web Hizmeti çağırır, akışı Azure Depolama ve Power BI’a gönderir.

Machine Learning Studio

Machine Learning, bulutta tahmine dayalı analiz çözümlerini kolayca tasarlamanıza, test etmenize, çalıştırmanıza ve yönetmenize yardımcı olmanın yanı sıra Stream Analytics ve Azure Data Factory tarafından çağrılabilen web hizmetleri dağıtmanıza olanak tanır.

Depolama Hesapları

Azure Depolama, Stream Analytics’ten gelen tanılama olayları akış verilerini depolar.

HDInsight

Azure Data Factory, HDInsight ile Hive sorguları çalıştırıp verileri işleyerek Azure SQL Veritabanı’na yükler.

Data Factory

Data Factory, HDInsight ile verileri işleyerek Azure SQL Veritabanı’na yükler.

Azure SQL Veritabanı

Veriler SQL Veritabanı’nda depolanır, Data Factory ve HDInsight tarafından işlenir. Power BI ise bunlara erişerek telemetri verilerini analiz eder.

Power BI

Bu çözüm, telemetri verilerini analiz etmek için Power BI kullanır ancak diğerleri Power BI Embedded kullanır.

İlgili çözüm mimarileri