Gezintiyi Atla

Çözüm mimarisi: Araç telematikleriyle tahmine dayalı öngörüler

Modern araçlar, saniyede milyonlarca olayı takip edip izlemelerine olanak tanıyan birçok sensöre sahip. Yapılan tahminlere göre bu arabaların birçoğu 2020 yılına gelindiğinde İnternet’e bağlı olacak.

Bu çözüm, araba bayileri, otomobil üreticileri ve sigorta şirketlerinin araç durumu ve sürüş alışkanlıkları ile ilgili tahmine dayalı öngörüler elde etmek için Cortana Intelligence ve Azure’dan nasıl yararlanabileceğini göstermektedir. Canlı akış verilerini küresel ölçekte yakalayıp gerçek zamanlı olarak analiz ederek olası sorunları giderin ve yeni fırsatlar keşfedin.

Bu akıllı araçların ürettiği çok miktarda veriden yararlanarak sınıfının en iyisi güvenlik ile güvenilirlik özellikleri ve sürüş deneyimi sunabilirsiniz.

Azure'a Dağıt

Bu mimariyi Azure’a dağıtmak için aşağıdaki önceden oluşturulmuş şablonu kullanın

Azure'a Dağıt

Dağıtılmış çözümü görüntüle

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor SQL Data Warehouse Machine Learning Machine Learning Power BI Event Hub Stream Analytics HDInsight Geography Data(Blob Storage) Vehicle Catalogue Diagnotic Events (Simulated)

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Event Hubs

Event Hubs, tanılama olaylarını alıp Stream Analytics’e ve bir Azure ML Web Hizmeti’ne geçirir.

Stream Analytics

Stream Analytics, Event Hubs’dan gelen giriş akışını alır, tahmin yapması için bir Azure ML Web Hizmeti çağırır, akışı Azure Depolama ve Power BI’a gönderir.

Machine Learning Studio

Machine Learning, bulutta tahmine dayalı analiz çözümlerini kolayca tasarlamanıza, test etmenize, çalıştırmanıza ve yönetmenize yardımcı olmanın yanı sıra Stream Analytics ve Azure Data Factory tarafından çağrılabilen web hizmetleri dağıtmanıza olanak tanır.

Depolama

Azure Depolama, Stream Analytics’ten gelen tanılama olayları akış verilerini depolar.

HDInsight

Azure Data Factory, HDInsight ile Hive sorguları çalıştırıp verileri işleyerek Azure SQL Veritabanı’na yükler.

Data Factory

Data Factory, HDInsight ile verileri işleyerek Azure SQL Veritabanı’na yükler.

Azure SQL Veritabanı

Veriler SQL Veritabanı’nda depolanır, Data Factory ve HDInsight tarafından işlenir. Power BI ise bunlara erişerek telemetri verilerini analiz eder.

Power BI

Bu çözüm, telemetri verilerini analiz etmek için Power BI kullanır ancak diğerleri Power BI Embedded kullanır.

İlgili çözüm mimarileri