Gezintiyi Atla

Hastanelerde Kalma Süresini Tahmin Etme

Bu çözüm, hastanede Kalma Süresine yönelik tahmine dayalı bir model sunar. Kalma Süresi (LOS), ilk kabul tarihinden, hastanın herhangi bir hastane tesisinden taburcu edildiği tarihe kadar olan günlerden oluşur.

Predicting Length of Stay in HospitalsThis solution enables a predictive model for Length of Stay for in-hospital admissions. Length of Stay (LOS) is defined in number of days from the initial admit date to the date that the patient is discharged from any given hospital facility.

Bildirim

© 2017 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Buradaki bilgiler “olduğu gibi” sağlanmıştır ve bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Microsoft, işbu bilgilerle ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Çözüm oluşturulurken üçüncü taraf verileri kullanılmıştır. Benzer veri kümeleri oluşturmak için ilgili lisansları edinmek ve bunlara uymak dahil olmak üzere başkalarının haklarına saygılı olma sorumluluğu sizindir.

Predicting Length of Stay in HospitalsThis solution enables a predictive model for Length of Stay for in-hospital admissions. Length of Stay (LOS) is defined in number of days from the initial admit date to the date that the patient is discharged from any given hospital facility.

İlgili çözüm mimarileri

Administración de la salud poblacional para el sector sanitarioLa administración de la salud poblacional es una importante herramienta que cada vez utilizan más los prestadores de asistencia sanitaria para administrar y controlar los crecientes costos. El quid de la administración de la salud poblacional es el uso de datos para mejorar los resultados sanitarios. El seguimiento, la supervisión y la evaluación comparativa son los tres bastiones de la administración de la salud poblacional, cuyo objetivo es mejorar los resultados clínicos y sanitarios, al tiempo que se administran y reducen los costos.

Sağlık Hizmetleri için Nüfus Sağlık Yönetimi

Nüfus Sağlık Yönetimi, yükselen maliyetleri yönetmek ve denetlemek üzere sağlık kurumları tarafından gittikçe artan bir oranda kullanılan önemli bir araçtır. Nüfus Sağlık Yönetimi’nin en önemli özelliği, sağlık sonuçlarını geliştirmek için verileri kullanmasıdır. Nüfus Sağlık Yönetimi’nin üç kalesi olan takip etme, izleme ve kıyaslama yapma, maliyetleri yönetip azaltırken klinik ve sağlık sonuçlarını geliştirmeyi hedefler.