Çözüm mimarisi: Sağlık hizmetleri analizinden yararlanarak kalma süresini ve hasta akışını tahmin edin

Sağlık tesisi çalıştıran kişiler için, kalma süresi (hasta kabul tarihi ile taburcu olma tarihi arasındaki gün sayısı) önemlidir. Bununla birlikte, aynı sağlık sistemi içinde bile bu sayı tesislere, hastalık koşullarına ve uzmanlık dallarına göre farklılık gösterir. Bu da hasta akışının izlenmesini ve buna uygun planlama yapılmasını daha da güçleştirir.

Bu Azure çözümü, hastane yöneticilerinin makine öğrenimi teknolojisinden yararlanarak yatılı hastalar için kalma süresini tahmin etmesine ve bu sayede kapasite planlama süreci ile kaynak kullanımını geliştirmesine yardımcı olur. Tıbbı Bilişim Yöneticileri, tahmine dayalı bir model kullanarak hangi tesislerde aşırı yükleme olduğunu ve bu tesislerde hangi kaynakların takviye gerektirdiğini belirleyebilir. Hasta Destek Hattı Yöneticileri ise bu teknolojiden yararlanarak bir hastanın taburcu işlemleri için yeterli personel kaynağı olup olmadığını belirleyebilir.

Kalma süresinin hasta kabulü sırasında tahmin edilebilmesi, hastanelerin daha kaliteli bakım hizmetleri sunmasına ve operasyonel iş yükünü sorunsuz hale getirmesine yardımcı olur. Bunların yanı sıra taburcu işlemlerinin doğru şekilde planlanmasına da yardımcı olan bu teknoloji, yeniden yatış gibi diğer kalite ölçütlerinin azaltılmasına olanak tanır.

Sağlık hizmetleri analizinden yararlanarak kalma süresini ve hasta akışını tahmin edinHastanenizde veya sağlık tesisinizde kapasiteyi ve hasta akışını nasıl tahmin edebileceğinizi öğrenerek, sunduğunuz bakım hizmetlerinin kalitesini ve operasyonel verimliliği artırın.Power BISQL DatabaseMachine Learning

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

SQL Server R Services

Hasta ve hastane verilerini depolar. Eğitim olanaklarının yanı sıra, R kullanarak tahmini modeller ve tahmini sonuçlar sağlar.

Power BI

Power BI, tahminlerle ilgili kararları yönlendirmek için SQL Server’da depolanan verileri kullanan, görselleştirme özellikli bir etkileşimli pano sunar.

Machine Learning Studio

Machine Learning, tahmine dayalı analiz çözümlerini bulut üzerinde kolay bir şekilde tasarlamanıza, test etmenize, çalışır hale getirmenize ve yönetmenize yardımcı olur.