Sağlık Hizmetleri için Nüfus Sağlık Yönetimi

Nüfus Sağlık Yönetimi, yükselen maliyetleri yönetmek ve denetlemek üzere sağlık kurumları tarafından gittikçe artan bir oranda kullanılan önemli bir araçtır. Nüfus Sağlık Yönetimi’nin en önemli özelliği, sağlık sonuçlarını geliştirmek için verileri kullanmasıdır. Nüfus Sağlık Yönetimi’nin üç kalesi olan takip etme, izleme ve kıyaslama yapma, maliyetleri yönetip azaltırken klinik ve sağlık sonuçlarını geliştirmeyi hedefler.

Bu çözümde, nüfus sağlık raporlaması için hastaneler tarafından oluşturulan yatılı hastaların klinik ve sosyoekonomik verilerinden yararlanacağız. Bir makinenin nüfus sağlık yönetimi ile uygulama öğrenmesinin bir örneği olarak, hastanede kalış süresini tahmin etmek için bir model kullanılır. Bu model, hastanelerin ve sağlık kurumlarının, hastalıkların önlenmesi ve yönetimi aracılığıyla sağlık hizmetleri masraflarını yönetmesine ve denetlemesine yöneliktir. Çözümün el ile dağıtım kılavuzunda, kullanılan veriler ve hastanede kalış süresi modeli hakkında bilgi edinebilirsiniz. Hastaneler bu sonuçları, hizmet yönetimi sistemlerini iyileştirmek ve klinik kaynaklarını daha acil ihtiyaçları olan hastalara yoğunlaştırmak için kullanabilir. Nüfus sağlık raporlaması aracılığıyla hizmet ettikleri toplulukları anlamak, hastanelerin hizmet ücreti ödemelerinden değer tabanlı hizmete geçmelerine ve maliyetleri azaltıp daha iyi bir hizmet sunmalarına yardımcı olur.

+ Daha fazla göster – Daha az göster

Açıklama

Tahmini Günlük Maliyet: $156

Cortana Intelligence Suite’i kullanarak, buradaki yönergelerle sıfırdan Nüfus Sağlık Yönetimi çözümü hazırlayıp dağıtabilirsiniz. Tüm bileşenleri kendiniz bağlamanıza gerek kalmadan Cortana Intelligence Suite’i eylem halinde kullanarak Sağlık hizmetleri için Nüfus Sağlık Yönetimi’nin tamamını görmek üzere burada bulabileceğiniz otomatik dağıtım seçeneğini kullanabilirsiniz.

‘Dağıt’ düğmesi, belirttiğiniz Azure aboneliğindeki bir Kaynak Grubunda, çözümün bir örneğini dağıtan bir iş akışı başlatır. Aşağıdaki mimari diyagram, Sağlık hizmetleri için Nüfus Sağlık Yönetimi Çözümü’ne ait veri akışını ve uçtan uca işlem hattını gösterir. Bu çözüm, birden çok Azure hizmetini içerir ve hastanelerdeki yatılı hastaların sanal verilerine sahip çalışan bir uçtan uca çözüm elde etmek için kendiniz uygulamanız gereken birkaç adımı gerektirir.

Aşağıdaki mimari diyagram, Sağlık hizmetleri için Nüfus Sağlık Yönetimi Çözümü’ne yönelik çözüm tasarımını gösterir. Çözüm; veri alımı, veri depolama, veri taşıma, gelişmiş analiz ve görselleştirme gibi çeşitli görevler gerçekleştiren birkaç Azure bileşeninden oluşur. Azure Olay Hub’ı, bu çözümde işlenecek olan ham kayıtların alım noktasıdır. Bu kayıtlar, depolanmak ve daha sonra Azure Stream Analytics tarafından işlenmek üzere Data Lake Store’a gönderilir. İkinci bir Stream Analytics işi, gerçek zamanlıya yakın görselleştirmeler için seçili verileri PowerBI’ya gönderir. Azure Data Factory, USQL ve R‘yi işlemek üzere Azure Data Lake Analytics’i kullanarak, Azure Stream Analytics işlerinden gelen ham etkinliklerin puanlamasını belirtilen bir zamanda düzenler. Puanlamaların sonuçları daha sonra Azure Data Lake Store’da depolanır ve Power BI kullanılarak görselleştirilir.

Dağıtım Sonrası Yönergeleri

Çözüm aboneliğe dağıtıldığında, son dağıtım ekranındaki kaynak grubu adına tıklayarak dağıtılan çeşitli hizmetleri görebilirsiniz. Alternatif olarak, aboneliğinizdeki kaynak grubunuzda sağlanmış olan kaynakları görmek için Azure Yönetim Portalı’nı kullanabilirsiniz. El ile dağıtım yönergelerinin yanı sıra çözümün kaynak kodunu burada bulabilirsiniz. Dağıtım sonrası adımları, dağıtımınız durumunu izlemeyi ve hastanede yatış modeline ait tahminlerin sonuçlarıyla birlikte Nüfus Sağlık Raporu’nu görselleştirmeyi oluşturur. Dağıtım sonrası yönergelerini burada bulabilirsiniz.

Bildirim

© 2017 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Buradaki bilgiler “olduğu gibi” sağlanmıştır ve bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Microsoft, işbu bilgilerle ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Çözüm oluşturulurken üçüncü taraf verileri kullanılmıştır. Benzer veri kümeleri oluşturmak için ilgili lisansları edinmek ve bunlara uymak dahil olmak üzere başkalarının haklarına saygılı olma sorumluluğu sizindir.

Gestion de la santé de la population pour le secteur des soins de santéLa gestion de la santé de la population est un outil important de plus en plus utilisé par les fournisseurs de services de santé afin de gérer et de contrôler les coûts de plus en plus élevés. L’utilisation des données pour améliorer l’état de santé est au cœur de la gestion de la santé de la population. Le suivi, la surveillance et le benchmarking sont les trois éléments clés de la gestion de la santé de la population, dont le but est d’améliorer les résultats cliniques et en matière de santé tout en gérant et réduisant les coûts.