Gezintiyi Atla

Sağlık Hizmetleri için Nüfus Sağlık Yönetimi

Nüfus Sağlık Yönetimi, yükselen maliyetleri yönetmek ve denetlemek üzere sağlık kurumları tarafından gittikçe artan bir oranda kullanılan önemli bir araçtır. Nüfus Sağlık Yönetimi’nin en önemli özelliği, sağlık sonuçlarını geliştirmek için verileri kullanmasıdır. Nüfus Sağlık Yönetimi’nin üç kalesi olan takip etme, izleme ve kıyaslama yapma, maliyetleri yönetip azaltırken klinik ve sağlık sonuçlarını geliştirmeyi hedefler.

Bu çözümde, nüfus sağlık raporlaması için hastaneler tarafından oluşturulan yatılı hastaların klinik ve sosyoekonomik verilerinden yararlanacağız. Bir makinenin nüfus sağlık yönetimi ile uygulama öğrenmesinin bir örneği olarak, hastanede kalış süresini tahmin etmek için bir model kullanılır. Bu model, hastanelerin ve sağlık kurumlarının, hastalıkların önlenmesi ve yönetimi aracılığıyla sağlık hizmetleri masraflarını yönetmesine ve denetlemesine yöneliktir. Çözümün el ile dağıtım kılavuzunda, kullanılan veriler ve hastanede kalış süresi modeli hakkında bilgi edinebilirsiniz. Hastaneler bu sonuçları, hizmet yönetimi sistemlerini iyileştirmek ve klinik kaynaklarını daha acil ihtiyaçları olan hastalara yoğunlaştırmak için kullanabilir. Nüfus sağlık raporlaması aracılığıyla hizmet ettikleri toplulukları anlamak, hastanelerin hizmet ücreti ödemelerinden değer tabanlı hizmete geçmelerine ve maliyetleri azaltıp daha iyi bir hizmet sunmalarına yardımcı olur.

Sağlık Hizmetleri için Nüfus Sağlık YönetimiNüfus Sağlık Yönetimi, yükselen maliyetleri yönetmek ve denetlemek üzere sağlık kurumları tarafından gittikçe artan bir oranda kullanılan önemli bir araçtır. Nüfus Sağlık Yönetimi’nin en önemli özelliği, sağlık sonuçlarını geliştirmek için verileri kullanmasıdır. Nüfus Sağlık Yönetimi’nin üç kalesi olan takip etme, izleme ve kıyaslama yapma, maliyetleri yönetip azaltırken klinik ve sağlık sonuçlarını geliştirmeyi hedefler.

Bildirim

© 2017 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Buradaki bilgiler “olduğu gibi” sağlanmıştır ve bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Microsoft, işbu bilgilerle ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Çözüm oluşturulurken üçüncü taraf verileri kullanılmıştır. Benzer veri kümeleri oluşturmak için ilgili lisansları edinmek ve bunlara uymak dahil olmak üzere başkalarının haklarına saygılı olma sorumluluğu sizindir.

Sağlık Hizmetleri için Nüfus Sağlık YönetimiNüfus Sağlık Yönetimi, yükselen maliyetleri yönetmek ve denetlemek üzere sağlık kurumları tarafından gittikçe artan bir oranda kullanılan önemli bir araçtır. Nüfus Sağlık Yönetimi’nin en önemli özelliği, sağlık sonuçlarını geliştirmek için verileri kullanmasıdır. Nüfus Sağlık Yönetimi’nin üç kalesi olan takip etme, izleme ve kıyaslama yapma, maliyetleri yönetip azaltırken klinik ve sağlık sonuçlarını geliştirmeyi hedefler.