Çözüm mimarisi: Makine öğrenimi ile pazarlamayı iyileştirme

Pazarlama kampanyaları, mesajlardan çok daha fazlasıdır. Bir mesajın ne zaman ve nasıl sunulacağı da en az mesajın kendisi kadar önemlidir. Veri odaklı, analitik bir yaklaşım olmadığında kampanyalar, fırsatları kaçırabilir ya da ilgi görmeyebilir.

Bu çözüm, geçmiş kampanya verilerinden yararlanan makine öğrenimi aracılığıyla müşteri yanıtlarının tahmin edilmesine yardımcı olur ve müşteri adaylarınıza ulaşmak için kullanılacak en iyi kanal (e-posta, SMS, doğrudan arama vb.), haftanın en iyi günü ve günün en iyi saati gibi konularda en uygun planı önerir.

Kampanyalarınızın makine öğrenimi ile iyileştirilmesi, hem müşteri adayı sayısını hem de gelirleri artırır ve pazarlama yatırımlarınız için yüksek bir yatırım getirisi sağlayabilir.

Bu çözümde, SQL Server R Services, veritabanını barındıran bilgisayarda R çalıştırarak verilere işlem uygular.

Makine öğrenimi ile pazarlamayı iyileştirmeR Services ile SQL Server 2016’yı kullanarak pazarlama kampanyalarını iyileştirmeye ve yönetmeye yönelik bir makine öğrenimi modeli oluşturma hakkında bilgi edinin.Power BI SQL DatabaseMachine Learning

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

SQL Server R Services

SQL Server, kampanya ve müşteri adayı verilerini depolar. R tabanlı analiz özellikleri, R kullanarak eğitim ve tahmin modellerinin yanı sıra kullanıma yönelik tahmini sonuçlar sağlar.

Machine Learning Studio

Machine Learning, tahmine dayalı analiz çözümlerini bulut üzerinde kolay bir şekilde tasarlamanıza, test etmenize, çalışır hale getirmenize ve yönetmenize yardımcı olur.

Power BI

Power BI, tahminlerle ilgili kararları yönlendirmek için SQL Server’da depolanan verileri kullanan, görselleştirme özellikli bir etkileşimli pano sunar.

İlgili çözüm mimarileri