Gezintiyi Atla

Çözüm mimarisi: Makine öğrenimi ile pazarlamayı iyileştirme

Pazarlama kampanyaları, mesajlardan çok daha fazlasıdır. Bir mesajın ne zaman ve nasıl sunulacağı da en az mesajın kendisi kadar önemlidir. Veri odaklı, analitik bir yaklaşım olmadığında kampanyalar, fırsatları kaçırabilir ya da ilgi görmeyebilir.

Bu çözüm, geçmiş kampanya verilerinden yararlanan makine öğrenimi aracılığıyla müşteri yanıtlarının tahmin edilmesine yardımcı olur ve müşteri adaylarınıza ulaşmak için kullanılacak en iyi kanal (e-posta, SMS, doğrudan arama vb.), haftanın en iyi günü ve günün en iyi saati gibi konularda en uygun planı önerir.

Kampanyalarınızın makine öğrenimi ile iyileştirilmesi, hem müşteri adayı sayısını hem de gelirleri artırır ve pazarlama yatırımlarınız için yüksek bir yatırım getirisi sağlayabilir.

Bu çözümde, SQL Server R Services, veritabanını barındıran bilgisayarda R çalıştırarak verilere işlem uygular.

Azure'a Dağıt

Bu mimariyi Azure’a dağıtmak için aşağıdaki önceden oluşturulmuş şablonu kullanın

Azure'a Dağıt

Dağıtılmış çözümü görüntüle

Power BI SQL Database Machine Learning

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

SQL Server R Services

SQL Server, kampanya ve müşteri adayı verilerini depolar. R tabanlı analiz özellikleri, R kullanarak eğitim ve tahmin modellerinin yanı sıra kullanıma yönelik tahmini sonuçlar sağlar.

Machine Learning Studio

Machine Learning, tahmine dayalı analiz çözümlerini bulut üzerinde kolay bir şekilde tasarlamanıza, test etmenize, çalışır hale getirmenize ve yönetmenize yardımcı olur.

Power BI

Power BI, tahminlerle ilgili kararları yönlendirmek için SQL Server’da depolanan verileri kullanan, görselleştirme özellikli bir etkileşimli pano sunar.

İlgili çözüm mimarileri

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor Power BI Data Simulator Web Job Azure Data Lake Store Spark on HDInsight

Pazarlama için talep tahmini ve fiyat iyileştirmesi

Microsoft Azure tarafından sunulan büyük veri ve gelişmiş analiz hizmetlerini kullanarak gelecek müşteri talebini tahmin edin ve karlılık oranını en üst düzeye çıkarın.

Daha fazla bilgi edinin
Cosmos DB (Azu r e Se r vices) Dashb o a r d B r owser Azu r e S t r eam Anal y tics (Near R eal-Time Agg r ega t es) Input E v ents E v ent Hub Cold S ta r t P r oduct Affinity Maching Lea r ning (P r oduct Affinity) Raw S t r eam Data P e r sonalized Offer Logic

Kişiselleştirilmiş pazarlama çözümleri

Ürünlerinizi kişiselleştirilmiş tekliflerle pazarlamak için sahip olmanız gereken teknolojileri bulun. Müşterilerden daha fazla beğeni almak için büyük veri öngörülerini kullanarak pazarlama tekliflerinizi özelleştirin.

Daha fazla bilgi edinin