Gezintiyi Atla

Event Grid kullanarak işlem otomasyonu

Event Grid, otomasyonu hızlandırmanızı ve ilke uygulamayı basitleştirmenizi sağlar. Örneğin Event Grid, sanal makine oluşturulduğunda veya SQL Veritabanı hazırlandığında Azure Otomasyonu’na bilgi verebilir. Bu olaylar hizmet yapılandırmalarının uyumlu olup olmadığını otomatik olarak denetlemek, operasyon araçlarına meta verileri eklemek, sanal makineleri etiketlemek ve iş öğelerini dosyalamak için kullanılabilir.

Automatização de operações com o Event GridO Event Grid permite-lhe acelerar a automatização e simplificar a aplicação de políticas. Por exemplo, o Event Grid pode notificar a Automatização do Azure quando é criada uma máquina virtual ou quando é preparada uma Base de Dados SQL. Estes eventos podem ser utilizados para verificar automaticamente se as configurações do serviço estão em conformidade, colocar metadados em ferramentas de operações, etiquetar máquinas virtuais ou arquivar itens de trabalho.

İlgili çözüm mimarileri

Application integration using Event GridEvent Grid connects your app with other services. For example, create an application topic to send your app’s event data to Event Grid and take advantage of its reliable delivery, advanced routing, and direct integration with Azure. Alternatively, you can use Event Grid with Logic Apps to process data anywhere, without writing code.

Event Grid kullanarak uygulama tümleştirmesi

Event Grid, uygulamanızı diğer hizmetlerle bağlar. Örneğin, uygulamanızın olay verilerini Event Grid’e göndermek için bir uygulama konu başlığı oluşturup Azure ile doğrudan tümleştirme, güvenilir teslim ve gelişmiş yönlendirme özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Event Grid’i Logic Apps ile birlikte kullanarak kod yazmadan her yerden veri işleyebilirsiniz.