Çözüm mimarisi: Kimlik doğrulamasına sahip sosyal mobil uygulama ve web uygulaması

Sosyal medyada görüntü paylaşımına yönelik bir mobil istemci uygulaması ile buna eşlik eden bir web uygulaması. Uygulama arka ucu, bir Azure İşlevi kullanarak görüntüleri arka planda işler. Mobil istemci uygulaması çevrimdışı modda da çalışır. Böylece, herhangi bir ağa bağlı olmasanız da görüntüleri açabilir ve karşıya yükleyebilirsiniz.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: App Service, Traffic Manager, Azure Cosmos DB, Redis Önbelleği, Notification Hubs, Azure Active Directory, İşlevler, Application Insights 'nı ve HockeyApp. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

App Service

App Service web uygulaması, müşterilere yönelik bir web uygulamasını ve hem web istemcisi hem de mobil istemci tarafından kullanılan bir hizmeti barındırabilir.

Traffic Manager

Azure Traffic Manager, kullanıcıları ağdaki en düşük gecikme süresiyle App Service örneğine yönlendirerek uygulama performansı ve içerik teslimini geliştirmek üzere kullanılır.

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB, şemadan bağımsız veriler üzerinde sorgu ve işlemler gerçekleştirme, öngörülebilir ve güvenilir bir performans ve hızlı geliştirme olanakları sunan, tümüyle yönetilen bir NoSQL belge veritabanı hizmetidir.

Redis Önbelleği

Redis Önbelleği, yüksek işleme düzeyinde ve düşük gecikme süreli veri erişimi sağlamanın yanında ana veritabanı üzerindeki yükü azaltarak ölçeklenebilirliği de artırır.

Kuyruk depolama

Azure Kuyrukları, App Service arka ucu ile Azure İşlevleri arasında dayanıklı mesajlaşma için kullanılır.

Blob depolaması

Daha düşük maliyetle daha yüksek ölçeklenebilirlikten yararlanmak amacıyla görüntüler Azure Depolama’da depolanır. Web uygulamasıyla Azure İşlevi arasındaki iletişim, genellikle blob tetikleyicileri ve Azure Kuyrukları kullanılarak sağlanır.

Notification Hubs

Azure Notification Hubs, ölçeklenebilir ve platformlar arası anında iletme bildirimleri için kullanılır.

Azure Active Directory

Azure Active Directory, güvenli ve kurumsal sınıf kimlik doğrulama için kullanılır.

İşlevler

Arka planda sunucusuz işleme için Azure İşlevlerini kullanın. Örneğin Azure İşlevi, kapsayıcıya eklenen her yeni blobu otomatik olarak yeniden boyutlandırabilir. Bir başka Azure İşlevi, kuyruktaki iletileri dinleyerek arka planda birden çok görüntüyü silebilir.

Application Insights

Application Insights’ı kullanarak web uygulamanızda sorunları algılayın, kilitlenmeleri tanılayın ve kullanımı izleyin. Geliştirme yaşam döngüsü boyunca bilgiye dayalı kararlar verin.

HockeyApp

HockeyApp’i kullanarak kilitlenme raporları alın, uygulama kullanımını izleyin ve mobil uygulamalarınızı dağıtın.

Kimlik sağlayıcısı

App Service Kimlik Doğrulama/Yetkilendirme özelliğini kullanarak sosyal veya kurumsal bir kimlik sağlayıcısı ile tümleştirme sağlayın.

Sürekli tümleştirme ve dağıtım

App Service; BitBucket, GitHub ve Visual Studio Team Services kaynaklarından kod çekerek kesintisiz bir tümleştirme ve dağıtım iş akışı sağlar.

İlgili çözüm mimarileri

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Görev tabanlı, tüketicilere yönelik mobil uygulama

iOS, Android ve Windows istemci uygulamaları tarafından kullanılan bir mobil arka uç. Xamarin’i veya yerel istemci SDK’larını kullanarak, çevrimdışı eşitleme desteği (görüntü dosyalarının çevrimdışı eşitlenmesi dahil) sunan bir mobil istemci uygulaması oluşturun. App Service Kimlik Doğrulaması, bir kimlik sağlayıcısına bağlanmak için kullanılır. Azure Blob Depolama ise görüntüleri uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir yöntemle depolamak için kullanılır.

Daha fazla bilgi edinin
Application Insights Corporate Network App Service Phone & Tablet API Management Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment BizTalk HybridConnection Azure Active Directory On PremisesSQL Server Browser

Özel mobil iş gücü uygulaması

Çevrimdışı çalışan, saha mühendislerinin kendilerine atanmış işleri görüntüleyip düzenlemelerine olanak tanıyan ve iOS, Android ve Windows’u destekleyen bir Xamarin.Forms istemci uygulaması.

Daha fazla bilgi edinin