Çözüm mimarisi: Özel mobil iş gücü uygulaması

Çevrimdışı çalışan, saha mühendislerinin kendilerine atanmış işleri görüntüleyip düzenlemelerine olanak tanıyan ve iOS, Android ve Windows’u destekleyen bir Xamarin.Forms istemci uygulaması.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: App Service, API Management, Azure SQL Veritabanı, Azure Active Directory, Application Insights 'nı ve HockeyApp. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Application Insights Corporate Network App Service Phone & Tablet API Management Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment BizTalk HybridConnection Azure Active Directory On PremisesSQL Server Browser

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

App Service

Mobil istemci, çevrimdışı eşitleme desteğine sahip, Mobile Apps tarafından yönetilen istemci SDK’sını kullanarak bir App Service Mobil Uygulama arka ucuna bağlanır. Bu arka uç, özel kodlu .NET sunucu SDK’sını kullanır. Uygulama ayrıca, yöneticilerin tüm işlerin listesini görmesine ve bu işlerde değişiklik yapmasına tanıyan bir yönetim web portalı içerir.

Çevrimdışı eşitleme

Azure Mobil Uygulama istemci SDK’larının çevrimdışı veri eşitleme özelliğini kullanarak ağ sorunları yaşanırken bile kullanılabilen, yanıt verme hızı yüksek ve sağlam uygulamalar oluşturun.

Sürekli tümleştirme ve dağıtım

App Service; BitBucket, GitHub ve Visual Studio Team Services kaynaklarından kod çekerek kesintisiz bir tümleştirme ve dağıtım iş akışı sağlar.

BizTalk Karma Bağlantısı

Şirket içi kaynaklara güvenli bir biçimde bağlanmak için BizTalk Karma Bağlantıları kullanılır.

API Management

Azure API Management, mobil istemci ile yönetim web uygulaması arasında paylaşılan tutarlı bir API ağ geçidi oluşturmak için kullanılır.

Azure SQL Veritabanı

Yapılandırılmış veriler, hem işlemleri hem de etkili sorgulamayı destekleyen, buluta yönelik ilişkisel veritabanı hizmeti SQL Veritabanı’nda depolanır.

Azure Active Directory

Azure Active Directory, güvenli ve kurumsal sınıf kimlik doğrulama için kullanılır.

Application Insights

Application Insights’ı kullanarak web uygulamanızda sorunları algılayın, kilitlenmeleri tanılayın ve kullanımı izleyin. Geliştirme yaşam döngüsü boyunca bilgiye dayalı kararlar verin.

HockeyApp

HockeyApp’i kullanarak kilitlenme raporları alın, uygulama kullanımını izleyin ve mobil uygulamalarınızı dağıtın.

Kod örnekleri

Bu uygulamada çalışmaya başlamanıza yardımcı olabilecek kod örneklerini keşfedin.

İlgili çözüm mimarileri

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Görev tabanlı, tüketicilere yönelik mobil uygulama

iOS, Android ve Windows istemci uygulamaları tarafından kullanılan bir mobil arka uç. Xamarin’i veya yerel istemci SDK’larını kullanarak, çevrimdışı eşitleme desteği (görüntü dosyalarının çevrimdışı eşitlenmesi dahil) sunan bir mobil istemci uygulaması oluşturun. App Service Kimlik Doğrulaması, bir kimlik sağlayıcısına bağlanmak için kullanılır. Azure Blob Depolama ise görüntüleri uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir yöntemle depolamak için kullanılır.

Daha fazla bilgi edinin
Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Kimlik doğrulamasına sahip sosyal mobil uygulama ve web uygulaması

Sosyal medyada görüntü paylaşımına yönelik bir mobil istemci uygulaması ile buna eşlik eden bir web uygulaması. Uygulama arka ucu, bir Azure İşlevi kullanarak görüntüleri arka planda işler. Mobil istemci uygulaması çevrimdışı modda da çalışır. Böylece, herhangi bir ağa bağlı olmasanız da görüntüleri açabilir ve karşıya yükleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin