Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

Kavramsal mimari: Özel mobil iş gücü uygulaması

Çevrimdışı çalışan, saha mühendislerinin kendilerine atanmış işleri görüntüleyip düzenlemelerine olanak tanıyan ve iOS, Android ve Windows’u destekleyen bir Xamarin.Forms istemci uygulaması.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri üzerinde oluşturulmuştur: App Service, API Management, SQL Veritabanı, Azure Active Directory, Visual Studio Application Insights, HockeyApp. Bu hizmetler düzeltme ekli, desteklenen ve yüksek kullanılabilirlik düzeyine sahip bir ortamda çalıştırılır. Böylece çalıştırılacak ortam yerine çözümünüzün kendisi üzerinde odaklanabilirsiniz.

reference-mobile-workforce Application Insights Corporate Network App Service Phone & Tablet API Management Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment BizTalk HybridConnection Azure Active Directory On PremisesSQL Server Browser

Uygulama kılavuzu

Ürünler Belgeler

App Service

Mobil istemci, çevrimdışı eşitleme desteğine sahip, Mobile Apps tarafından yönetilen istemci SDK’sını kullanarak bir App Service Mobil Uygulama arka ucuna bağlanır. Bu arka uç, özel kodlu .NET sunucu SDK’sını kullanır. Uygulamanın ayrıca, yöneticilerin tüm işlerin bir listesini görüp bu işlerde değişiklik yapmalarına olanak tanıyan bir yönetim web portalı vardır.

Çevrimdışı eşitleme

Azure Mobil Uygulama istemci SDK’larının çevrimdışı veri eşitleme özelliğini kullanarak ağ sorunları yaşanırken bile kullanılabilen, yanıt verme hızı yüksek ve sağlam uygulamalar oluşturun.

Sürekli tümleştirme ve dağıtım

App Service; BitBucket, GitHub ve Visual Studio Team Services kaynaklarından kod çekerek kesintisiz bir tümleştirme ve dağıtım iş akışı sağlar.

BizTalk Karma Bağlantısı

Şirket içi kaynaklara güvenli bir biçimde bağlanmak için BizTalk Karma Bağlantıları kullanılır.

API Management

Azure API Management, mobil istemci ile yönetim web uygulaması arasında paylaşılan tutarlı bir API ağ geçidi oluşturmak için kullanılır.

SQL Veritabanı

Yapılandırılmış veriler, hem işlemleri hem de etkili sorgulamayı destekleyen, buluta yönelik ilişkisel veritabanı hizmeti SQL Veritabanı’nda depolanır.

Azure Active Directory

Azure Active Directory, güvenli ve kurumsal sınıf kimlik doğrulama için kullanılır.

Visual Studio Application Insights

Visual Studio Application Insights ile web uygulamanızda sorunları algılayın, kilitlemeleri tanılayın ve kullanımı izleyin. Geliştirme yaşam döngüsü boyunca bilgiye dayalı kararlar verin.

HockeyApp

HockeyApp’i kullanarak çökme raporları alın, uygulama kullanımını izleyin ve mobil uygulamalarınızı dağıtın.

Kod örnekleri

Bu uygulamada çalışmaya başlamanıza yardımcı olabilecek kod örneklerini keşfedin.

İlgili çözüm mimarileri

Görev tabanlı, tüketicilere yönelik mobil uygulama

iOS, Android ve Windows istemci uygulamaları tarafından kullanılan bir mobil arka uç. Xamarin’i veya yerel istemci SDK’larını kullanarak, görüntü dosyalarının çevrimdışı eşitlenmesi dahil, çevrimdışı eşitleme desteğine sahip bir mobil istemci uygulaması oluşturun. App Service Kimlik Doğrulaması, bir kimlik sağlayıcısına bağlanmak için kullanılır. Azure Blob Depolama ise görüntüleri uygun maliyetli ve ölçeklenebilir şekilde depolamak için kullanılır.

Daha fazla bilgi edinin
Kimlik doğrulamasına sahip sosyal mobil uygulama ve web uygulaması

Sosyal medyada görüntü paylaşımına yönelik bir mobil istemci uygulaması ile buna eşlik eden bir web uygulaması. Uygulama arka ucu, bir Azure İşlevi kullanarak görüntüleri arka planda işler. Mobil istemci uygulaması çevrimdışı modda da çalışır. Böylece kullanıcılar, herhangi bir ağa bağlı olmasalar da görüntüleri açabilir ve karşıya yükleyebilir.

Daha fazla bilgi edinin