Çözüm mimarisi: Görev tabanlı, tüketicilere yönelik mobil uygulama

iOS, Android ve Windows istemci uygulamaları tarafından kullanılan bir mobil arka uç. Xamarin’i veya yerel istemci SDK’larını kullanarak, çevrimdışı eşitleme desteği (görüntü dosyalarının çevrimdışı eşitlenmesi dahil) sunan bir mobil istemci uygulaması oluşturun. App Service Kimlik Doğrulaması, bir kimlik sağlayıcısına bağlanmak için kullanılır. Azure Blob Depolama ise görüntüleri uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir yöntemle depolamak için kullanılır.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: App Service, Azure SQL Veritabanı, Application Insights 'nı ve HockeyApp. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

App Service

İstemci uygulaması, mobil istemci SDK’larından birini kullanarak bir Azure Mobil Uygulama arka ucuna bağlanır. İstemci SDK’ları, çevrimdışı eşitleme ve kimlik doğrulaması için yerleşik desteğe sahiptir. Bu sayede, tam özellikli bir uygulama oluşturmak çok daha kolaydır.

Çevrimdışı eşitleme

Azure Mobil Uygulama istemci SDK’larının çevrimdışı veri eşitleme özelliğini kullanarak ağ sorunları yaşanırken bile kullanılabilen, yanıt verme hızı yüksek ve sağlam uygulamalar oluşturun.

Azure SQL Veritabanı

Yapılandırılmış veriler, hem işlemleri hem de etkili sorgulamayı destekleyen, buluta yönelik ilişkisel veritabanı hizmeti SQL Veritabanı’nda depolanır.

Blob depolaması

Daha düşük maliyetle daha yüksek ölçeklenebilirlikten yararlanmak amacıyla görüntüler Azure Depolama’da depolanır.

Application Insights

Application Insights’ı kullanarak web uygulamanızda sorunları algılayın, kilitlenmeleri tanılayın ve kullanımı izleyin. Geliştirme yaşam döngüsü boyunca bilgiye dayalı kararlar verin.

HockeyApp

HockeyApp’i kullanarak kilitlenme raporları alın, uygulama kullanımını izleyin ve mobil uygulamalarınızı dağıtın.

Kimlik sağlayıcısı

App Service Kimlik Doğrulama/Yetkilendirme özelliğini kullanarak sosyal veya kurumsal bir kimlik sağlayıcısı ile tümleştirme sağlayın.

Sürekli tümleştirme ve dağıtım

App Service; BitBucket, GitHub ve Visual Studio Team Services kaynaklarından kod çekerek kesintisiz bir tümleştirme ve dağıtım iş akışı sağlar.

Kod örnekleri

Bu uygulamada çalışmaya başlamanıza yardımcı olabilecek kod örneklerini keşfedin.

İlgili çözüm mimarileri

Application Insights Corporate Network App Service Phone & Tablet API Management Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment BizTalk HybridConnection Azure Active Directory On PremisesSQL Server Browser

Özel mobil iş gücü uygulaması

Çevrimdışı çalışan, saha mühendislerinin kendilerine atanmış işleri görüntüleyip düzenlemelerine olanak tanıyan ve iOS, Android ve Windows’u destekleyen bir Xamarin.Forms istemci uygulaması.

Daha fazla bilgi edinin
Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Kimlik doğrulamasına sahip sosyal mobil uygulama ve web uygulaması

Sosyal medyada görüntü paylaşımına yönelik bir mobil istemci uygulaması ile buna eşlik eden bir web uygulaması. Uygulama arka ucu, bir Azure İşlevi kullanarak görüntüleri arka planda işler. Mobil istemci uygulaması çevrimdışı modda da çalışır. Böylece, herhangi bir ağa bağlı olmasanız da görüntüleri açabilir ve karşıya yükleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin