Mikro Hizmetlere dayalı uygulamaların dağıtımını ve yönetimini basitleşin

Mikro hizmetlere dayalı bir mimarinin dağıtımını ve yönetimini basitleştirmek için AKS kullanın. AKS yatay ölçeklendirmeyi, kendi kendine onarımı, yük dengelemeyi ve gizli dizi yönetimini rahatlatır.

Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778

Geliştirici, değişiklikleri GitHub’a işlemek için Visual Studio gibi IDE kullanır

GitHub Azure DevOps’da yeni bir derleme tetikler

Azure DevOps mikro hizmetleri kapsayıcı olarak paketler ve Azure Container Registry’e gönderir

Kapsayıcılar AKS kümesine dağıtılır

Kullanıcılar hizmetlere uygulamalar ve web sitesi üzerinden erişir

Kaynaklara erişimin güvenliğini sağlamak üzere Azure Active Directory kullanılır

Mikro hizmetler, bilgi depolamak ve almak için veritabanlarını kullanır

Yönetici ayrı bir yönetici portalı üzerinden erişir

  1. 1 Geliştirici, değişiklikleri GitHub’a işlemek için Visual Studio gibi IDE kullanır
  2. 2 GitHub Azure DevOps’da yeni bir derleme tetikler
  3. 3 Azure DevOps mikro hizmetleri kapsayıcı olarak paketler ve Azure Container Registry’e gönderir
  4. 4 Kapsayıcılar AKS kümesine dağıtılır
  1. 5 Kullanıcılar hizmetlere uygulamalar ve web sitesi üzerinden erişir
  2. 6 Kaynaklara erişimin güvenliğini sağlamak üzere Azure Active Directory kullanılır
  3. 7 Mikro hizmetler, bilgi depolamak ve almak için veritabanlarını kullanır
  4. 8 Yönetici ayrı bir yönetici portalı üzerinden erişir