Çözüm mimarisi: Kredi riski analiz aracı ve ödenemeyen borç modelleme

Kredi riskinin puanlanması karmaşık bir süreçtir. Kredi veren kurumlar, çeşitli nicel göstergeleri dikkatle hesaba katarak borcun ödenememe olasılığını belirler ve ellerindeki bilgilere göre en uygun adayları onaylar.

Bu çözüm, kredi riski analiz aracı rolünü üstlenerek, gelişmiş analiz modelleri aracılığıyla kredi riskinin puanlanmasına ve risk tutarının yönetilmesine yardımcı olur. R Services ile SQL Server 2016, kredi başvurularını değerlendirip yalnızca belirli ölçütleri aşan başvuruların kabul edilmesine yardımcı olan tahmine dayalı analiz özellikleri sağlar. Örneğin, tahmin edilen puanları kullanarak kredi verip vermeyeceğinizi belirleyebilir ve sonra sunulan bilgileri bir Power BI Panosunda kolayca görselleştirebilirsiniz.

Veriye dayalı kredi riski modelleme hizmeti, borcunu ödeyememe riski yüksek adaylara kredi verme oranını düşürerek kredi portföyünüzü daha kârlı bir hale getirir.

Loan credit risk analyzer and default modelingUsing SQL Server 2016 with R Services, lenders can predict a borrower's credit risk and default probability to help issue fewer unprofitable loans.Power BISQL DatabaseMachine Learning

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

SQL Server R Services

SQL Server, kredi alan ve verene ait verileri depolar. R tabanlı analiz özellikleri, eğitim ve tahmin modellerinin yanı sıra kullanıma yönelik tahmini sonuçlar sağlar.

Machine Learning Studio

Machine Learning, tahmine dayalı analiz çözümlerini bulut üzerinde kolay bir şekilde tasarlamanıza, test etmenize, çalışır hale getirmenize ve yönetmenize yardımcı olur.

Power BI

Power BI, tahminlerle ilgili kararları yönlendirmek için SQL Server’da depolanan verileri kullanan, görselleştirme özellikli bir etkileşimli pano sunar.

İlgili çözüm mimarileri