Azure HDInsight Spark Kümeleri ile Kredi Zarar Kaydı Tahmini

Zarar olarak kaydedilen krediler, genellikle borçlunun kredi ödemelerinde büyük gecikmeler yaşanmasından dolayı borç veren (genellikle bir kredi kuruluşu) tarafın borç tutarını tahsil edemediğini bildirdiği kredilerdir. Zarar olarak kaydetme oranının yüksek olmasının kredi kuruluşlarının yıl sonu finansal durumuna olan olumsuz etkisi göz önünde bulundurulduğunda, kredi kuruluşları kredilerin zarar olarak kaydedilmesini engellemek için bu riski çok yakından izler. Bir kredi kuruluşu, kredilerin zarar olarak kaydedilme olasılığını tahmin etmek için Azure HDInsight R Server kullanarak tahmine dayalı makine öğrenimi analizinden yararlanabilir ve HDFS ile hive tablolarında depolanan analiz sonucu üzerine bir rapor çalıştırabilir.

Předpověď odepisování půjček s využitím clusterů Azure HDInsight SparkOdepsaná půjčka je taková, u které věřitel (obvykle instituce poskytující úvěr) uzná, že není pravděpodobné splacení dlužné částky. K tomu obvykle dochází při nesplácení splátek dlužníkem. Vzhledem k tomu, že má vysoká míra odpisů negativní dopad na účetní závěrku instituce poskytující úvěr na konci roku, instituce poskytující úvěry často velmi pečlivě monitorují riziko odepsání, aby odepisování půjček zabránily. Díky Azure HDInsight R Serveru můžou instituce poskytující úvěry využívat prediktivní analýzy strojového učení k předpovědi pravděpodobnosti odepsání půjček a vypracování zprávy na základě výsledků analýzy uložených v HDFS a tabulkách Hive.

Bildirim

© 2017 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Buradaki bilgiler “olduğu gibi” sağlanmıştır ve bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Microsoft, işbu bilgilerle ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Çözüm oluşturulurken üçüncü taraf verileri kullanılmıştır. Benzer veri kümeleri oluşturmak için ilgili lisansları edinmek ve bunlara uymak dahil olmak üzere başkalarının haklarına saygılı olma sorumluluğu sizindir.

Předpověď odepisování půjček s využitím clusterů Azure HDInsight SparkOdepsaná půjčka je taková, u které věřitel (obvykle instituce poskytující úvěr) uzná, že není pravděpodobné splacení dlužné částky. K tomu obvykle dochází při nesplácení splátek dlužníkem. Vzhledem k tomu, že má vysoká míra odpisů negativní dopad na účetní závěrku instituce poskytující úvěr na konci roku, instituce poskytující úvěry často velmi pečlivě monitorují riziko odepsání, aby odepisování půjček zabránily. Díky Azure HDInsight R Serveru můžou instituce poskytující úvěry využívat prediktivní analýzy strojového učení k předpovědi pravděpodobnosti odepsání půjček a vypracování zprávy na základě výsledků analýzy uložených v HDFS a tabulkách Hive.

İlgili çözüm mimarileri

Úvěrové riziko u půjček s využitím SQL ServeruPomocí SQL Serveru 2016 s R Services může poskytovatel půjček využít prediktivní analýzu k omezení počtu půjček, které nabízí vypůjčovatelům s nejvyšší pravděpodobností neplacení, a zvýšení ziskovosti úvěrového portfolia.

SQL Server ile Kredi Verme Riski

Borç veren bir kurum, SQL Server 2016 ile R Services kullanarak, borçlarını ödememe olasılığı yüksek olan borç alanlara teklif ettikleri kredilerin tutarını azaltmak için tahmine dayalı analizlerden faydalanabilir. Böylece kredi portföylerinin karlılığını artırabilirler.