Gezintiyi Atla

Azure HDInsight Spark Kümeleri ile Kredi Zarar Kaydı Tahmini

Zarar olarak kaydedilen krediler, genellikle borçlunun kredi ödemelerinde büyük gecikmeler yaşanmasından dolayı borç veren (genellikle bir kredi kuruluşu) tarafın borç tutarını tahsil edemediğini bildirdiği kredilerdir. Zarar olarak kaydetme oranının yüksek olmasının kredi kuruluşlarının yıl sonu finansal durumuna olan olumsuz etkisi göz önünde bulundurulduğunda, kredi kuruluşları kredilerin zarar olarak kaydedilmesini engellemek için bu riski çok yakından izler. Bir kredi kuruluşu, kredilerin zarar olarak kaydedilme olasılığını tahmin etmek için Azure HDInsight R Server kullanarak tahmine dayalı makine öğrenimi analizinden yararlanabilir ve HDFS ile hive tablolarında depolanan analiz sonucu üzerine bir rapor çalıştırabilir.

使用 Azure HDInsight Spark 群集实现贷款冲销预测冲销贷款是指债权人(通常是贷款机构)宣布的不太可能收回的一些债务,通常出现在债务人严重拖欠贷款时。鉴于高冲销会对贷款机构的年终财务状况产生负面影响,贷款机构通常会密切监测贷款冲销风险,以防发生贷款冲销。借助 Azure HDInsight R Server,贷款机构可以利用机器学习预测分析来预测出现贷款冲销的可能性,并对存储在 HDFS 和配置单元表中的分析结果运行报告。

Bildirim

© 2017 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Buradaki bilgiler “olduğu gibi” sağlanmıştır ve bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Microsoft, işbu bilgilerle ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Çözüm oluşturulurken üçüncü taraf verileri kullanılmıştır. Benzer veri kümeleri oluşturmak için ilgili lisansları edinmek ve bunlara uymak dahil olmak üzere başkalarının haklarına saygılı olma sorumluluğu sizindir.

使用 Azure HDInsight Spark 群集实现贷款冲销预测冲销贷款是指债权人(通常是贷款机构)宣布的不太可能收回的一些债务,通常出现在债务人严重拖欠贷款时。鉴于高冲销会对贷款机构的年终财务状况产生负面影响,贷款机构通常会密切监测贷款冲销风险,以防发生贷款冲销。借助 Azure HDInsight R Server,贷款机构可以利用机器学习预测分析来预测出现贷款冲销的可能性,并对存储在 HDFS 和配置单元表中的分析结果运行报告。

İlgili çözüm mimarileri

SQL Server ile Kredi Zarar Kaydı TahminiBu çözüm, bir banka kredisinin gelecek üç ay içinde zarar olarak kaydedilip edilmeyeceğini tahmin etmek için SQL Server 2016 ile R Services kullanarak makine öğrenme modeli oluşturup dağıtmayı gösterir

SQL Server ile Kredi Zarar Kaydı Tahmini

Bu çözüm, bir banka kredisinin gelecek üç ay içinde zarar olarak kaydedilip edilmeyeceğini tahmin etmek için SQL Server 2016 ile R Services kullanarak makine öğrenme modeli oluşturup dağıtmayı gösterir

使用 SQL Server 降低貸款信用風險貸款機構可以搭配使用 SQL Server 2016 和 R Services,利用預測性分析來避免貸款給不太可能償還的借方,藉此提高其貸款投資組合的獲利率。

SQL Server ile Kredi Verme Riski

Borç veren bir kurum, SQL Server 2016 ile R Services kullanarak, borçlarını ödememe olasılığı yüksek olan borç alanlara teklif ettikleri kredilerin tutarını azaltmak için tahmine dayalı analizlerden faydalanabilir. Böylece kredi portföylerinin karlılığını artırabilirler.