Jenkins ve Azure Web Apps kullanan Java CI/CD

Java, Node, PHP veya ASP.NET kullanarak web uygulamaları oluşturmanın hızlı ve basit bir yolu olan Azure App Service, Docker kullanan özel dil çalışma zamanlarını da destekler. Yaptığınız her değişikliği otomatik olarak Azure uygulama hizmetlerine gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı ile müşterilerinize daha hızlı değer sunabilirsiniz.

Integración e implementación continuas de Java usando Jenkins y Azure Web AppsAzure App Service es una forma sencilla y rápida de crear aplicaciones web con Java, Node, PHP o ASP.NET, además de admitir entornos de tiempo de ejecución de lenguajes personalizados con Docker. Aporte valor a sus clientes con más rapidez mediante una canalización de integración e implementación continuas (CI/CD) que envía todos los cambios de manera automática a Azure App Services.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677

Uygulama kaynak kodunu değiştirin

Kodu GitHub’a işleyin

Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi

Jenkins, dinamik bir derleme aracısı olarak Azure Container Instances kullanarak bir derleme işi tetikler

Jenkins, yapıtı derleyip Azure Depolama’da depolar

Jenkins, MySQL için Azure Veritabanı ile desteklenen Azure Web Apps’e Java uygulaması dağıtır

Azure App Insights, uygulama performansına ilişkin ölçümler sağlar

Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın

  1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin
  2. 2 Kodu GitHub’a işleyin
  3. 3 Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi
  4. 4 Jenkins, dinamik bir derleme aracısı olarak Azure Container Instances kullanarak bir derleme işi tetikler
  1. 5 Jenkins, yapıtı derleyip Azure Depolama’da depolar
  2. 6 Jenkins, MySQL için Azure Veritabanı ile desteklenen Azure Web Apps’e Java uygulaması dağıtır
  3. 7 Azure App Insights, uygulama performansına ilişkin ölçümler sağlar
  4. 8 Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın

Uygulama kılavuzu

İlgili çözüm mimarileri

Integración e implementación continuas para Azure Virtual MachinesAzure es una nube mundial para hospedar máquinas virtuales Windows o Linux. Independientemente de que use ASP.NET, Java, Node.js o PHP para desarrollar las aplicaciones, necesitará una canalización de integración e implementación continuas (CI/CD) para enviar los cambios a estas máquinas virtuales de manera automática.1234567888910

Azure VM’ler için CI/CD

Azure, Windows veya Linux çalıştıran sanal makinelerin barındırılması için birinci sınıf bir buluttur. Uygulama geliştirmek için ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanıyor olmanız fark etmeksizin, değişikliklerin bu sanal makinelere otomatik olarak gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.