Jenkins ve Azure Web Apps kullanan Java CI/CD

Java, Node, PHP veya ASP.NET kullanarak web uygulamaları oluşturmanın hızlı ve basit bir yolu olan Azure App Service, Docker kullanan özel dil çalışma zamanlarını da destekler. Yaptığınız her değişikliği otomatik olarak Azure uygulama hizmetlerine gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı ile müşterilerinize daha hızlı değer sunabilirsiniz.

CI/CD Java com o Jenkins e as Aplicações Web do AzureO Serviço de Aplicações do Azure permite-lhe criar aplicações Web com facilidade e rapidez através de Java, Node, PHP ou ASP.NET, além de suportar runtimes de linguagem personalizados através do Docker. Um pipeline de integração e implementação contínuas (CI/CD) que aplica automaticamente cada uma das alterações aos serviços de aplicações do Azure para que consiga oferecer valor mais rapidamente aos seus clientes.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677

Uygulama kaynak kodunu değiştirin

Kodu GitHub’a işleyin

Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi

Jenkins, dinamik bir derleme aracısı olarak Azure Container Instances kullanarak bir derleme işi tetikler

Jenkins, yapıtı derleyip Azure Depolama’da depolar

Jenkins, MySQL için Azure Veritabanı ile desteklenen Azure Web Apps’e Java uygulaması dağıtır

Azure App Insights, uygulama performansına ilişkin ölçümler sağlar

Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın

  1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin
  2. 2 Kodu GitHub’a işleyin
  3. 3 Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi
  4. 4 Jenkins, dinamik bir derleme aracısı olarak Azure Container Instances kullanarak bir derleme işi tetikler
  1. 5 Jenkins, yapıtı derleyip Azure Depolama’da depolar
  2. 6 Jenkins, MySQL için Azure Veritabanı ile desteklenen Azure Web Apps’e Java uygulaması dağıtır
  3. 7 Azure App Insights, uygulama performansına ilişkin ölçümler sağlar
  4. 8 Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın

Uygulama kılavuzu

İlgili çözüm mimarileri

CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js or PHP to develop applications, you will need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.1234567888910

Azure VM’ler için CI/CD

Azure, Windows veya Linux çalıştıran sanal makinelerin barındırılması için birinci sınıf bir buluttur. Uygulama geliştirmek için ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanıyor olmanız fark etmeksizin, değişikliklerin bu sanal makinelere otomatik olarak gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.

CI/CD para ContentoresOs contentores facilitam em muito a tarefa de compilar e implementar aplicações de forma contínua. Ao orquestrar a implementação desses contentores através do Kubernetes no Azure Kubernetes Service (AKS), pode obter clusters de contentores replicáveis e geríveis.12345678910

Kapsayıcılar için CI/CD

Kapsayıcılar, uygulamalarınızı sürekli derleyip dağıtmanızı çok kolay hale getirir. Azure Kubernetes Service’te (AKS) Kubernetes kullanıp bu kapsayıcıların dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri elde edebilirsiniz.