İsteğe bağlı IoT cihaz dağıtımı ve yönetimi

IoT senaryolarına dahil olabilecek IoT cihazlarının sayısı yüzlerden binlere kadar değişebilir. AKS, bulutta veya şirket içinde çalışan IoT çözümleri için isteğe bağlı olarak ölçeklenebilir bilgi işlem kaynakları sağlar.

IoT device deployment and management on demandIoT device deployment and management on demand12

Kullanıcı bir Helm Chart kullanarak AKS dağıtımını başlatır

IoT Edge Bağlayıcısı sanal düğümü, IoT Hub üzerinden Edge cihazlarına dağıtır.

Dağıtım Edge cihazlarında güncelleştirilir

  1. 1 Kullanıcı bir Helm Chart kullanarak AKS dağıtımını başlatır
  2. 2 IoT Edge Bağlayıcısı sanal düğümü, IoT Hub üzerinden Edge cihazlarına dağıtır.
  1. 3 Dağıtım Edge cihazlarında güncelleştirilir