IoT cihazları

Bağlı televizyonunuzdan veya buzdolabınızdan tutun bağlı bir enerji santralindeki cihazlara kadar İnternet’ten erişilebilen tüm cihazlarınız için sorunsuz konuşma tabanlı arabirimler oluşturun. LUIS, 500’e kadar niyeti tümleştirerek komutları akıllı eylemlere dönüştürebilir.

IoT devicesCreate seamless conversational interfaces with all of your Internet-accessible devices – from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Kullanıcı Skype’ta oturum açar ve IoT botuna erişir

Kullanıcı sesli olarak bottan IoT cihazı aracılığıyla ışıkları yakmasını ister

İstek, IoT cihazının ağına erişimi olan üçüncü taraf bir hizmete iletilir

Komutun sonuçları kullanıcıya döndürülür

Application Insights, geliştirmeye yardımcı olmak için bot performansı ve kullanımıyla ilgili çalışma zamanı telemetrisi toplar

  1. 1 Kullanıcı Skype’ta oturum açar ve IoT botuna erişir
  2. 2 Kullanıcı sesli olarak bottan IoT cihazı aracılığıyla ışıkları yakmasını ister
  3. 3 İstek, IoT cihazının ağına erişimi olan üçüncü taraf bir hizmete iletilir
  1. 4 Komutun sonuçları kullanıcıya döndürülür
  2. 5 Application Insights, geliştirmeye yardımcı olmak için bot performansı ve kullanımıyla ilgili çalışma zamanı telemetrisi toplar

İlgili çözüm mimarileri

Commerce ChatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional email and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The speech recognition service can be added to support voice commands.1234567

Ticari sohbet botu

Azure Bot Hizmeti ve Language Understanding hizmeti birlikte kullanıldığında, geliştiricilerin bankacılık, seyahat ve eğlence gibi çeşitli senaryolara yönelik konuşma tabanlı arabirimler oluşturmasına imkan tanır. Örneğin, bir otelin danışma görevlisi bot kullanarak geleneksel e-posta ve telefon görüşmesi etkileşimleri yerine müşteriyi Azure Active Directory aracılığıyla doğrulayabilir ve Bilişsel Hizmetler’i kullanarak metin ve ses aracılığıyla müşterinin isteklerini bağlamsal olarak daha iyi işleyebilir. Sesli komut desteği için Konuşma tanıma hizmeti eklenebilir.