HDInsight ile etkileşimli sorgulama

Apache Hive LLAP ile yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriler üzerinde, uygun ölçekte hızlı, etkileşimli SQL sorguları gerçekleştirin.

Consultas interactivas con HDInsightEjecute consultas SQL interactivas con rapidez y a escala en datos estructurados y no estructurados con Apache Hive LLAP.

İlgili çözüm mimarileri