HDInsight ile etkileşimli sorgulama

Apache Hive LLAP ile yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriler üzerinde, uygun ölçekte hızlı, etkileşimli SQL sorguları gerçekleştirin.

Verwenden von interaktiven Abfragen mit HDInsightFühren Sie mit Apache Hive LLAP schnelle, interaktive und umfassende SQL-Abfragen von strukturierten und unstrukturierten Daten aus.

İlgili çözüm mimarileri