HDInsight ile etkileşimli sorgulama

Apache Hive LLAP ile yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriler üzerinde, uygun ölçekte hızlı, etkileşimli SQL sorguları gerçekleştirin.

Interakcyjne wykonywanie zapytań za pomocą usługi HDInsightWykonuj szybkie, interakcyjne zapytania SQL na dużą skalę względem danych ze strukturą lub bez struktury za pomocą funkcji LLAP programu Apache Hive.

İlgili çözüm mimarileri