HDInsight ile etkileşimli sorgulama

Apache Hive LLAP ile yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriler üzerinde, uygun ölçekte hızlı, etkileşimli SQL sorguları gerçekleştirin.

Interrogation de données interactive avec HDInsightEffectuez des requêtes SQL rapides et interactives à grande échelle sur des données structurées ou non structurées avec Apache Hive LLAP.

İlgili çözüm mimarileri