HDInsight ile etkileşimli sorgulama

Apache Hive LLAP ile yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriler üzerinde, uygun ölçekte hızlı, etkileşimli SQL sorguları gerçekleştirin.

Interactive querying with HDInsightPerform fast, interactive SQL queries at scale over structured or unstructured data with Apache Hive LLAP.

İlgili çözüm mimarileri