Gezintiyi Atla

Etkileşimli Fiyat Analizi

Pricing Analytics çözümü, ürünlerinize yönelik talebin sunduğunuz fiyattan nasıl etkilendiğini göstermek, fiyatlandırma değişiklikleri önermek ve ince bir ayrıntı düzeyinde fiyat değişikliklerinin talebinizi nasıl etkileyeceğine ilişkin simülasyon yapmanıza imkan tanımak için işlemsel geçmiş verilerinizi kullanır.

Çözümde en uygun fiyatlandırma önerilerini, öğe-site-kanal-segment düzeyinde öğe elastikliklerini, “çakışma” gibi ilgili ürün etkilerine ilişkin tahminleri, geçerli süreç bağlamında tahminleri ve model performansı ölçümlerini görebileceğiniz bir pano sağlanır.

Excel’de fiyatlandırma modeliyle doğrudan etkileşim kurma olanağı, satış verilerinizi basitçe buraya yapıştırmanıza ve verileri önce çözüm veritabanıyla tümleştirmek zorunda kalmadan fiyatlarınızı analiz etmenize, tanıtım simülasyonu yapmanıza, talep eğrilerini çizmenize (talebin fiyata tepkisini gösterme) ve pano verilerine sayısal biçimde erişmenize imkan tanır.

Zengin işlevsellik Excel ile sınırlı değildir. Temelinde siz veya uygulama iş ortağınız tarafından doğrudan işletme uygulamalarınızdan çağrılabilen ve fiyat analizini işletme uygulamalarınızla tümleştiren web hizmetleri yer alır.

Etkileşimli Fiyat AnaliziPricing Analytics çözümü, ürünlerinize yönelik talebin sunduğunuz fiyattan nasıl etkilendiğini göstermek, fiyatlandırma değişiklikleri önermek ve ince bir ayrıntı düzeyinde fiyat değişikliklerinin talebinizi nasıl etkileyeceğine ilişkin simülasyon yapmanıza imkan tanımak için işlemsel geçmiş verilerinizi kullanır.

Bildirim

© 2017 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Buradaki bilgiler “olduğu gibi” sağlanmıştır ve bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Microsoft, işbu bilgilerle ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Çözüm oluşturulurken üçüncü taraf verileri kullanılmıştır. Benzer veri kümeleri oluşturmak için ilgili lisansları edinmek ve bunlara uymak dahil olmak üzere başkalarının haklarına saygılı olma sorumluluğu sizindir.

Etkileşimli Fiyat AnaliziPricing Analytics çözümü, ürünlerinize yönelik talebin sunduğunuz fiyattan nasıl etkilendiğini göstermek, fiyatlandırma değişiklikleri önermek ve ince bir ayrıntı düzeyinde fiyat değişikliklerinin talebinizi nasıl etkileyeceğine ilişkin simülasyon yapmanıza imkan tanımak için işlemsel geçmiş verilerinizi kullanır.

İlgili çözüm mimarileri

Demand ForecastingAccurately forecasting spikes in demand for products and services can give a company a competitive advantage. This solution focuses on demand forecasting within the energy sector.

Talep Tahminleri

Ürün ve hizmetlere olan talepte ani artışları gerçekçi bir şekilde tahmin etmek şirketlere rekabet avantajı sağlayabilir. Bu çözümde enerji sektöründe talep tahminlerine odaklanılmıştır.

수요 예측 및 가격 최적화가격은 많은 산업에서 성공하기 위한 중심 결정 요인으로 인식되지만 가장 어려운 작업 중 하나가 될 수 있습니다. 회사들은 잠재적인 전략의 재정적인 영향을 정확하게 예측하고, 핵심 비즈니스 제약 사항을 합리적으로 고려하고, 실행된 가격 결정을 공정하게 검증하는 작업을 비롯하여 가격 책정 프로세스의 여러 측면에서 노력하고 있습니다. 제품 제공을 확장하면 실시간 가격 결정을 수행하기 위한 계산 요구 사항이 추가되므로 이미 너무나 작업이 많은 어려운 상황이 악화됩니다.

Talep Tahmini ve Fiyat Optimizasyonu

Fiyatlandırma, çoğu sektörde başarı açısından önemli bir belirleyici olarak görülür ve en zorlu görevlerden biri olabilir. Şirketler genellikle fiyatlandırma sürecinin olası taktiklerin finansal etkisini doğru bir biçimde tahmin etme, merkezi iş kısıtlamalarını mantıklı bir şekilde dikkate alma ve yürütülen fiyatlandırma kararlarını adil bir biçimde doğrulama gibi çeşitli boyutlarıyla ilgili zorluk yaşıyor. Ürün yelpazesinin genişlemesi, gerçek zamanlı fiyatlandırma kararları almak için işlem gereksinimlerini daha da artırarak zaten zor olan bu görevin daha da çetrefilli olmasına yol açar.