Etkileşimli Fiyat Analizi

Pricing Analytics çözümü, ürünlerinize yönelik talebin sunduğunuz fiyattan nasıl etkilendiğini göstermek, fiyatlandırma değişiklikleri önermek ve ince bir ayrıntı düzeyinde fiyat değişikliklerinin talebinizi nasıl etkileyeceğine ilişkin simülasyon yapmanıza imkan tanımak için işlemsel geçmiş verilerinizi kullanır.

Çözümde en uygun fiyatlandırma önerilerini, öğe-site-kanal-segment düzeyinde öğe elastikliklerini, “çakışma” gibi ilgili ürün etkilerine ilişkin tahminleri, geçerli süreç bağlamında tahminleri ve model performansı ölçümlerini görebileceğiniz bir pano sağlanır.

Excel’de fiyatlandırma modeliyle doğrudan etkileşim kurma olanağı, satış verilerinizi basitçe buraya yapıştırmanıza ve verileri önce çözüm veritabanıyla tümleştirmek zorunda kalmadan fiyatlarınızı analiz etmenize, tanıtım simülasyonu yapmanıza, talep eğrilerini çizmenize (talebin fiyata tepkisini gösterme) ve pano verilerine sayısal biçimde erişmenize imkan tanır.

Zengin işlevsellik Excel ile sınırlı değildir. Temelinde siz veya uygulama iş ortağınız tarafından doğrudan işletme uygulamalarınızdan çağrılabilen ve fiyat analizini işletme uygulamalarınızla tümleştiren web hizmetleri yer alır.

Etkileşimli Fiyat AnaliziPricing Analytics çözümü, ürünlerinize yönelik talebin sunduğunuz fiyattan nasıl etkilendiğini göstermek, fiyatlandırma değişiklikleri önermek ve ince bir ayrıntı düzeyinde fiyat değişikliklerinin talebinizi nasıl etkileyeceğine ilişkin simülasyon yapmanıza imkan tanımak için işlemsel geçmiş verilerinizi kullanır.

Bildirim

© 2017 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Buradaki bilgiler “olduğu gibi” sağlanmıştır ve bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Microsoft, işbu bilgilerle ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Çözüm oluşturulurken üçüncü taraf verileri kullanılmıştır. Benzer veri kümeleri oluşturmak için ilgili lisansları edinmek ve bunlara uymak dahil olmak üzere başkalarının haklarına saygılı olma sorumluluğu sizindir.

Etkileşimli Fiyat AnaliziPricing Analytics çözümü, ürünlerinize yönelik talebin sunduğunuz fiyattan nasıl etkilendiğini göstermek, fiyatlandırma değişiklikleri önermek ve ince bir ayrıntı düzeyinde fiyat değişikliklerinin talebinizi nasıl etkileyeceğine ilişkin simülasyon yapmanıza imkan tanımak için işlemsel geçmiş verilerinizi kullanır.

İlgili çözüm mimarileri

Demand ForecastingAccurately forecasting spikes in demand for products and services can give a company a competitive advantage. This solution focuses on demand forecasting within the energy sector.

Talep Tahminleri

Ürün ve hizmetlere olan talepte ani artışları gerçekçi bir şekilde tahmin etmek şirketlere rekabet avantajı sağlayabilir. Bu çözümde enerji sektöründe talep tahminlerine odaklanılmıştır.

Demand Forecasting and Price OptimizationPricing is recognized as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints, and fairly validating the executed pricing decisions. Expanding product offerings add further computational requirements to make real-time pricing decisions, compounding the difficulty of this already overwhelming task.

Talep Tahmini ve Fiyat Optimizasyonu

Fiyatlandırma, çoğu sektörde başarı açısından önemli bir belirleyici olarak görülür ve en zorlu görevlerden biri olabilir. Şirketler genellikle fiyatlandırma sürecinin olası taktiklerin finansal etkisini doğru bir biçimde tahmin etme, merkezi iş kısıtlamalarını mantıklı bir şekilde dikkate alma ve yürütülen fiyatlandırma kararlarını adil bir biçimde doğrulama gibi çeşitli boyutlarıyla ilgili zorluk yaşıyor. Ürün yelpazesinin genişlemesi, gerçek zamanlı fiyatlandırma kararları almak için işlem gereksinimlerini daha da artırarak zaten zor olan bu görevin daha da çetrefilli olmasına yol açar.