PostgreSQL için Azure Veritabanı kullanan akıllı uygulamalar

Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarının yanı sıra eyleme dönüştürülebilir öngörü ve analizler elde etmeye yönelik tümleşik görselleştirme araçlarını kullanarak karmaşık, dönüşümsel uygulamalar geliştirin.

Applications intelligentes utilisant Azure Database pour PostgreSQLDéveloppez des applications transformationnelles sophistiquées à l’aide d’algorithmes Machine Learning de pointe et d’outils de visualisation intégrés permettant de générer des insights et analytiques actionnables.

İlgili çözüm mimarileri