PostgreSQL için Azure Veritabanı kullanan akıllı uygulamalar

Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarının yanı sıra eyleme dönüştürülebilir öngörü ve analizler elde etmeye yönelik tümleşik görselleştirme araçlarını kullanarak karmaşık, dönüşümsel uygulamalar geliştirin.

Aplicativos inteligentes usando o Banco de Dados do Azure para PostgreSQLDesenvolva aplicativos de transformação sofisticados usando algoritmos de aprendizado de máquina de última geração e ferramentas de visualização integradas para obter informações e análises acionáveis.

İlgili çözüm mimarileri