MySQL için Azure Veritabanı ile akıllı uygulamalar

Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarının yanı sıra eyleme dönüştürülebilir öngörü ve analizler elde etmeye yönelik tümleşik görselleştirme araçlarını kullanarak karmaşık, dönüşümsel uygulamalar geliştirin.

Intelligent apps using Azure Database for MySQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

İlgili çözüm mimarileri