Sunucusuz Mimaride Anlık Yayın

Bire çok gerçek zamanlı bağlantı ve güncelleştirmeleri sunucusuz kod kullanarak basitleştirin.

Sunucusuz Mimaride Anlık YayınBire çok gerçek zamanlı bağlantı ve güncelleştirmeleri sunucusuz kod kullanarak basitleştirin123456

İstemci blob depolamadan web uygulaması içeriği çeker

Web uygulaması SignalR belirteci ve uç noktası alır

Kullanıcı web uygulamasına bağlanır

Bağlantı İşlevler aracılığıyla veritabanı olayı tetikler

İşlevler SignalR Service’e veri gönderir

...bu hizmet de bunun sonucunda istemciye veri gönderir

  1. 1 İstemci blob depolamadan web uygulaması içeriği çeker
  2. 2 Web uygulaması SignalR belirteci ve uç noktası alır
  3. 3 Kullanıcı web uygulamasına bağlanır
  1. 4 Bağlantı İşlevler aracılığıyla veritabanı olayı tetikler
  2. 5 İşlevler SignalR Service’e veri gönderir
  3. 6 ...bu hizmet de bunun sonucunda istemciye veri gönderir

İlgili çözüm mimarileri