Çözüm mimarisi: Derin öğrenme ve doğal dil işleme özellikleriyle bilgi keşfi

Sosyal siteler, forumlar ve diğer metin ağırlıklı soru-cevap hizmetlerinde dizin oluşturma ve kullanıcı arama imkanı sağlayan etiketler yoğun olarak kullanılır. Bu sitelerden doğru etiketleme sistemine sahip olmayanların etki düzeyi çok daha düşüktür. Ne var ki çoğu zaman etiketleme işi kullanıcıların takdirine bırakılır. Kullanıcıların sık aranan terim listeleri ya da bir sitenin kategori veya bilgi mimarisine ilişkin derinlikli bilgisi olmadığından, gönderiler sıklıkla hatalı etiketlenir. Bu durum, daha sonra ihtiyaç duyulan içeriklerin bulunmasını zorlaştırır veya imkansıza dönüştürür.

Derinlikli öğrenme ve doğal dil işlemeyi (NLP) konumdaki verilere özgü arama terimleriyle birleştiren bu çözüm, sitenizdeki etiketlerin doğruluğunun önemli ölçüde artırılmasına yardımcı olur. Kullanıcılarınız gönderilerini yazarken sık kullanılan terimleri önerilen etiketler olarak gösterir ve sağlanan bilgileri diğer kullanıcıların bulmasını kolaylaştırır.

Informasjonsoppdagelse med dyplæring og naturlig språk-behandlingSe hvordan du kan få fullt utbytte av dyplæring og naturlig språkbehandling med Microsofts AI-plattform.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Microsoft SQL Server

Veriler Microsoft SQL Server kullanılarak depolanır, yapılandırılır ve dizine eklenir.

GPU tabanlı Azure Veri Bilimi Sanal Makineleri

Çekirdek geliştirme ortamı, Microsoft Windows Server 2016 GPU DSVM NC24 sürümüdür.

Azure Machine Learning Workbench

Verileri temizlemek ve dönüştürmek için kullanılan Workbench, Deneme ve Model Yönetimi hizmetleri için birincil arabirim işlevi görür.

Azure Machine Learning Deneme Hizmeti

Deneme Hizmeti, hiper parametre ayarı dahil olmak üzere model yönetimi için kullanılır.

Azure Machine Learning Model Yönetimi Hizmeti

Model Yönetimi hizmeti, ölçeği Kubernetes tarafından yönetilen bir Azure kümesine genişletme dahil olmak üzere son modelin dağıtımı için kullanılır.

Azure Veri Bilimi VM’sinde Jupyter Notebooks

Jupyter Notebooks, Python dilinde geliştirilen model için temel IDE olarak kullanılır.

Azure Container Kayıt Defteri

Model Yönetimi Hizmeti, Docker kapsayıcıları olarak gerçek zamanlı web hizmetleri oluşturur ve bunları paketler. Bu kapsayıcılar karşıya yüklenir ve Azure Container Registry aracılığıyla kaydedilir.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Bu çözümün dağıtımında, Kubernetes tarafından yönetilen bir kümeyi çalıştıran Azure Kubernetes Service kullanılır. Kapsayıcılar, Azure Container Registry’de depolanan görüntülerden dağıtılır.