HPC Pack ile Azure’da Hibrit HPC

Microsoft HPC Pack, Microsoft Azure ve Windows Server teknolojilerini temel alan ücretsiz bir yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) çözümüdür. Windows ve Linux HPC küme ortamınız için dağıtım, yönetim, iş zamanlama ve izleme araçlarından oluşan kapsamlı bir seçenek yelpazesini bir arada sunan HPC Pack, şirket içinde ve Azure’da HPC uygulamaları geliştirmek ve çalıştırmak için esnek bir platform sağlar.

Bu çözüm, HPC Pack ile hibrit (hem şirket içi hem Azure) HPC ortamı oluşturma sürecini gösterir.

HPC Pack ile Azure’da Hibrit HPCMicrosoft HPC Pack, Microsoft Azure ve Windows Server teknolojilerini temel alan ücretsiz bir yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) çözümüdür. Windows ve Linux HPC küme ortamınız için dağıtım, yönetim, iş zamanlama ve izleme araçlarından oluşan kapsamlı bir seçenek yelpazesini bir arada sunan HPC Pack, şirket içinde ve Azure’da HPC uygulamaları geliştirmek ve çalıştırmak için esnek bir platform sağlar.1234567

Şirket içi baş düğümde oturum açın

Kümeye Azure işlem düğümleri ekleyin

İşlem düğümlerini başlatın

İşleri kümeye gönderin

HPC Pack, seçilen düğüm grubuna bağlı olarak işleri şirket içi düğümlere ve Azure düğümlerine gönderir

İş ilerleme durumunu izleme

İşlem düğümlerini durdurun veya otomatik ölçeklendirme yapılandırın

  1. 1 Şirket içi baş düğümde oturum açın
  2. 2 Kümeye Azure işlem düğümleri ekleyin
  3. 3 İşlem düğümlerini başlatın
  4. 4 İşleri kümeye gönderin
  1. 5 HPC Pack, seçilen düğüm grubuna bağlı olarak işleri şirket içi düğümlere ve Azure düğümlerine gönderir
  2. 6 İş ilerleme durumunu izleme
  3. 7 İşlem düğümlerini durdurun veya otomatik ölçeklendirme yapılandırın

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Sanal Makineler

Saniyeler içinde Linux ve Windows sanal makineleri oluşturun.

Microsoft HPC Pack

Microsoft Azure ve Windows Server teknolojilerini temel alan ücretsiz yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) çözümü.

Ürün bilgisi

Sağdaki bağlantılar, yukarıdaki çözüm mimarisinde listelenen Azure ürünlerinin dağıtımı ve yönetimiyle ilgili belgeler sağlar.

İlgili çözüm mimarileri

Big compute with Azure BatchBig compute and high performance computing (HPC) workloads are normally compute intensive and can be run in parallel, taking advantage of the scale and flexibility of the cloud. The workloads are often run asynchronously using batch processing, with compute resources required to run the work and job scheduling required to specify the work. Examples of Big Compute and HPC workloads include financial risk Monte Carlo simulations, image rendering, media transcoding, file processing, and engineering or scientific simulations.123456

Azure Batch ile Big Compute

Big Compute ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) iş yükleri normalde işlem açısından yoğundur ve bulutun ölçek ile esneklik özelliklerinden yararlanarak paralel olarak çalıştırılabilir. Genelde iş yükleri, işi çalıştırmak için gereken işlem kaynakları ve işi belirtmek için gereken iş planlama ile toplu iş işleme kullanılarak zaman uyumsuz olarak çalıştırılır. Mali risk Monte Carlo simülasyonları, görüntü işleme, medya kodlama dönüştürme, dosya işleme, mühendislik simülasyonları ve bilimler simülasyonlar Big Compute ve HPC iş yükü örnekleri olarak sayılabilir.

HPC cluster deployed in the cloudHigh performance computing (HPC) applications can scale to thousands of compute cores, extend on-premises big compute, or run as a 100% cloud native solution. This HPC solution including the head node, compute nodes, and storage nodes, runs in Azure with no hardware infrastructure to maintain.ORAvailability SetARM templateScript fileClusterHead NodeVirtual MachinesVM Scale SetRDMA NetworkA8, A9, and H SeriesVirtual MachinesStorageVirtual Network

Bulutta dağıtılan HPC kümesi

Binlerce işlem çekirdeğine ölçeklendirilebilen yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamaları, şirket içi Big Compute özelliklerini genişletebilir veya bulutta, tamamen yerel bir çözüm olarak çalıştırabilir. Baş düğüm, işlem düğümleri ve depolama düğümlerini içeren bu HPC çözümü, bakımı yapılması gereken herhangi bir donanım altyapısı olmadan Azure’da çalışır.