HPC Pack ile Azure’da Hibrit HPC

Microsoft HPC Pack, Microsoft Azure ve Windows Server teknolojilerini temel alan ücretsiz bir yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) çözümüdür. Windows ve Linux HPC küme ortamınız için dağıtım, yönetim, iş zamanlama ve izleme araçlarından oluşan kapsamlı bir seçenek yelpazesini bir arada sunan HPC Pack, şirket içinde ve Azure’da HPC uygulamaları geliştirmek ve çalıştırmak için esnek bir platform sağlar.

Bu çözüm, HPC Pack ile hibrit (hem şirket içi hem Azure) HPC ortamı oluşturma sürecini gösterir.

Hybrid HPC in Azure with HPC PackMicrosoft HPC Pack is a free high-performance computing (HPC) solution built on Microsoft Azure and Windows Server technologies. HPC Pack combines a comprehensive set of deployment, administration, job scheduling and monitoring tools for your Windows and Linux HPC cluster environment, providing a flexible platform for developing and running HPC applications on premises and in Azure.1234567

Şirket içi baş düğümde oturum açın

Kümeye Azure işlem düğümleri ekleyin

İşlem düğümlerini başlatın

İşleri kümeye gönderin

HPC Pack, seçilen düğüm grubuna bağlı olarak işleri şirket içi düğümlere ve Azure düğümlerine gönderir

İş ilerleme durumunu izleme

İşlem düğümlerini durdurun veya otomatik ölçeklendirme yapılandırın

  1. 1 Şirket içi baş düğümde oturum açın
  2. 2 Kümeye Azure işlem düğümleri ekleyin
  3. 3 İşlem düğümlerini başlatın
  4. 4 İşleri kümeye gönderin
  1. 5 HPC Pack, seçilen düğüm grubuna bağlı olarak işleri şirket içi düğümlere ve Azure düğümlerine gönderir
  2. 6 İş ilerleme durumunu izleme
  3. 7 İşlem düğümlerini durdurun veya otomatik ölçeklendirme yapılandırın

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Sanal Makineler

Saniyeler içinde Linux ve Windows sanal makineleri oluşturun.

Microsoft HPC Pack

Microsoft Azure ve Windows Server teknolojilerini temel alan ücretsiz yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) çözümü.

Ürün bilgisi

Sağdaki bağlantılar, yukarıdaki çözüm mimarisinde listelenen Azure ürünlerinin dağıtımı ve yönetimiyle ilgili belgeler sağlar.

İlgili çözüm mimarileri

Big compute with Azure BatchBig compute and high performance computing (HPC) workloads are normally compute intensive and can be run in parallel, taking advantage of the scale and flexibility of the cloud. The workloads are often run asynchronously using batch processing, with compute resources required to run the work and job scheduling required to specify the work. Examples of Big Compute and HPC workloads include financial risk Monte Carlo simulations, image rendering, media transcoding, file processing and engineering or scientific simulations.123456

Azure Batch ile Big Compute

Big Compute ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) iş yükleri normalde işlem açısından yoğundur ve bulutun ölçek ile esneklik özelliklerinden yararlanarak paralel olarak çalıştırılabilir. Genelde iş yükleri, işi çalıştırmak için gereken işlem kaynakları ve işi belirtmek için gereken iş planlama ile toplu iş işleme kullanılarak zaman uyumsuz olarak çalıştırılır. Mali risk Monte Carlo simülasyonları, görüntü işleme, medya kodlama dönüştürme, dosya işleme, mühendislik simülasyonları ve bilimler simülasyonlar Big Compute ve HPC iş yükü örnekleri olarak sayılabilir.