Azure Stack ile karma bağlantı

Azure Stack, Azure hizmetlerini tutarlı bir uygulama mantığı, geliştirme paradigması ve operasyon metodolojisiyle şirket içinde veya bulutta dağıtmanıza imkan tanır.

Hibrit bulut uygulaması, hem Azure’da hem de Azure Stack’te çalışan bileşenlere sahip tek bir sistemdir. Bu çözüm şeması, Azure genel bulutu ile şirket içi Azure Stack bileşenleri arasında iletişim gerektiren tüm uygulamalar için bağlantı kurma konusunda kullanışlıdır. Hibrit bağlantı, çoğu Azure Stack çözümü için geçerli olabilecek temel bir şemadır.

Not: Bu, genel İnternet bağlantısı olmayan Azure Stack dağıtımları için geçerli değildir.

Conectividade híbrida com o Azure StackO Azure Stack permite que você implante os Serviços do Azure localmente ou na nuvem com um aplicativo lógico, um paradigma de desenvolvimento e uma metodologia de operações consistentes. Aplicativos de nuvem híbrida são um sistema único que tem componentes em execução tanto no Azure quanto no Azure Stack. Esta planta de solução é relevante para o estabelecimento de conectividade para qualquer aplicativo que envolva comunicação entre a nuvem pública do Azure e os componentes locais do Azure Stack. A conectividade híbrida é uma planta fundacional que será aplicável à maioria das soluções do Azure Stack. Observação: Isso não se aplica às implantações do Azure Stack que estão desconectadas da Internet pública.4321321

Azure ve Azure Stack’te bir sanal makine dağıtın.

Azure ve Azure Stack’te bir sanal ağ geçidi dağıtın.

Her sanal ağda sanal makineler dağıtın.

Genel İnternet üzerinden ağ geçitleri arasında bir VPN bağlantısı kurun.

  1. 1 Azure ve Azure Stack’te bir sanal makine dağıtın.
  2. 2 Azure ve Azure Stack’te bir sanal ağ geçidi dağıtın.
  1. 3 Her sanal ağda sanal makineler dağıtın.
  2. 4 Genel İnternet üzerinden ağ geçitleri arasında bir VPN bağlantısı kurun.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Sanal Ağ

Özel ağlar sağlayın ve bu ağları isteğe bağlı olarak şirket içi veri merkezlerine bağlayın.

Sanal Ağ Geçidi

Sanal bir özel ağ geçidi olan VPN Gateway’i nasıl yapılandıracağınızı öğrenin.

Sanal Makineler

Birkaç saniye içinde Windows ve Linux sanal makineleri sağlayın.

Azure Stack

Azure Stack, Azure hizmetlerini şirket içinde kullanmanıza imkan tanıyan bir hibrit bulut platformudur.

İlgili çözüm mimarileri

CI/CD híbrida com o Azure StackImplantar uma abordagem de CI/CD (integração contínua/implantação contínua) para implantar aplicativos torna-se difícil quando aplicativos locais são compilados e operados de modos diferentes dos aplicativos de nuvem. Ter um conjunto consistente de processos e ferramentas de desenvolvimento na nuvem pública e em ambientes locais do Azure Stack torna muito mais fácil para organizações implementarem uma prática de CI/CD. Aplicativos e serviços implantados do jeito certo no Azure e no Azure Stack são essencialmente intercambiáveis e podem ser executados em qualquer local.123455

Azure Stack ile hibrit CI/CD

Şirket içi uygulamalar bulut uygulamalarından farklı şekillerde oluşturulup çalıştırıldığında, uygulama dağıtımı için bir sürekli tümleştirme/sürekli dağıtım (CI/CD) yaklaşımının benimsenmesi zorlaşır. Hem Azure genel bulutunda hem de şirket içi Azure Stack ortamlarında birbiriyle tutarlı geliştirme araçlarına ve işlemlere sahip olunması, kuruluşlar için CI/CD yaklaşımı benimsemeyi çok daha kolay hale getirir. Azure’da ve Azure Stack’te doğru şekilde dağıtılan uygulamalar ve hizmetler temelde birbirlerinin yerine geçebilir ve her iki konumda çalışabilir.

Hybrid identity with Azure StackThe need to keep application components on-premises doesn't have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.12334556

Azure Stack ile karma kimlik

Uygulama bileşenlerini şirket içinde tutma gereksinimi, bulut teknolojilerinin benimsenmesine engel olmak zorunda değildir. Azure Stack ile uygulama bileşenleri şirket içinde bulunduğu halde Azure genel bulutunda çalışan bileşenlerle etkileşim kurabilir. Bu şema, takımların kullanıcılar ve uygulamalar için farklı bulutlarda tutarlı bir şekilde kimlik yönetimi gerçekleştirmesine imkan tanır.