Azure Stack ile karma bağlantı

Azure Stack, Azure hizmetlerini tutarlı bir uygulama mantığı, geliştirme paradigması ve operasyon metodolojisiyle şirket içinde veya bulutta dağıtmanıza imkan tanır.

Hibrit bulut uygulaması, hem Azure’da hem de Azure Stack’te çalışan bileşenlere sahip tek bir sistemdir. Bu çözüm şeması, Azure genel bulutu ile şirket içi Azure Stack bileşenleri arasında iletişim gerektiren tüm uygulamalar için bağlantı kurma konusunda kullanışlıdır. Hibrit bağlantı, çoğu Azure Stack çözümü için geçerli olabilecek temel bir şemadır.

Not: Bu, genel İnternet bağlantısı olmayan Azure Stack dağıtımları için geçerli değildir.

Conectividade híbrida com o Azure StackO Azure Stack permite-lhe implementar serviços do Azure no local ou na cloud com uma metodologia consistente de lógica aplicacional, de paradigma de desenvolvimento e de operações. As aplicações híbridas na cloud são um sistema único que possui componentes que são executados tanto no Azure como no Azure Stack. Este esquema de solução é relevante para estabelecer conectividade para qualquer aplicação que envolva comunicações entre a cloud pública do Azure e os componentes do Azure Stack no local. A conectividade híbrida é um esquema fundamental que se aplicará à maioria das soluções do Azure Stack. Nota: Isto não se aplica às implementações do Azure Stack que estejam desligadas da Internet pública.4321321

Azure ve Azure Stack’te bir sanal makine dağıtın.

Azure ve Azure Stack’te bir sanal ağ geçidi dağıtın.

Her sanal ağda sanal makineler dağıtın.

Genel İnternet üzerinden ağ geçitleri arasında bir VPN bağlantısı kurun.

  1. 1 Azure ve Azure Stack’te bir sanal makine dağıtın.
  2. 2 Azure ve Azure Stack’te bir sanal ağ geçidi dağıtın.
  1. 3 Her sanal ağda sanal makineler dağıtın.
  2. 4 Genel İnternet üzerinden ağ geçitleri arasında bir VPN bağlantısı kurun.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Sanal Ağ

Özel ağlar sağlayın ve bu ağları isteğe bağlı olarak şirket içi veri merkezlerine bağlayın.

Sanal Ağ Geçidi

Sanal bir özel ağ geçidi olan VPN Gateway’i nasıl yapılandıracağınızı öğrenin.

Sanal Makineler

Birkaç saniye içinde Windows ve Linux sanal makineleri sağlayın.

Azure Stack

Azure Stack, Azure hizmetlerini şirket içinde kullanmanıza imkan tanıyan bir hibrit bulut platformudur.

İlgili çözüm mimarileri

Hybride CI/CD met Azure StackHet implementeren van een aanpak van continue integratie/continue implementatie (CI/CD) voor het gebruiken van toepassingen wordt moeilijk wanneer on-premises toepassingen op een andere manier worden gemaakt en uitgevoerd dan cloudtoepassingen. Organisaties kunnen veel eenvoudiger een CI/CD-praktijk implementeren wanneer deze beschikken over een consistente reeks ontwikkelhulpmiddelen en -processen in de gehele openbare Azure-cloud en on-premises in Azure Stack-omgevingen. Wanneer apps en services op de juiste wijze in Azure en Azure Stack zijn geïmplementeerd, zijn deze in principe onderling verwisselbaar en kunnen ze op beide locaties worden gebruikt.123455

Azure Stack ile hibrit CI/CD

Şirket içi uygulamalar bulut uygulamalarından farklı şekillerde oluşturulup çalıştırıldığında, uygulama dağıtımı için bir sürekli tümleştirme/sürekli dağıtım (CI/CD) yaklaşımının benimsenmesi zorlaşır. Hem Azure genel bulutunda hem de şirket içi Azure Stack ortamlarında birbiriyle tutarlı geliştirme araçlarına ve işlemlere sahip olunması, kuruluşlar için CI/CD yaklaşımı benimsemeyi çok daha kolay hale getirir. Azure’da ve Azure Stack’te doğru şekilde dağıtılan uygulamalar ve hizmetler temelde birbirlerinin yerine geçebilir ve her iki konumda çalışabilir.

Hybride identiteit met Azure StackDe behoefte om toepassingsonderdelen on-premises te houden, hoeft geen beletsel te zijn om cloudtechnologieën in te voeren. Met Azure Stack kunnen app-onderdelen on-premises blijven bij hun interactie met onderdelen die in de openbare Azure-cloud draaien. Met deze blauwdruk kunnen teams de identiteit van gebruikers en toepassingen op een manier beheren die consistent is in meerdere clouds.12334556

Azure Stack ile karma kimlik

Uygulama bileşenlerini şirket içinde tutma gereksinimi, bulut teknolojilerinin benimsenmesine engel olmak zorunda değildir. Azure Stack ile uygulama bileşenleri şirket içinde bulunduğu halde Azure genel bulutunda çalışan bileşenlerle etkileşim kurabilir. Bu şema, takımların kullanıcılar ve uygulamalar için farklı bulutlarda tutarlı bir şekilde kimlik yönetimi gerçekleştirmesine imkan tanır.