Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

Kavramsal mimari: On premises HPC implementation bursting to Azure

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This HPC solution can extend its computational capacity by leveraging the compute intensive instances of Virtual Machines running in Azure and accessed via Express Route or VPN.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri üzerinde oluşturulmuştur: Sanal Makineler, Sanal Ağ, VPN Gateway, ExpressRoute, Depolama. Bu hizmetler düzeltme ekli, desteklenen ve yüksek kullanılabilirlik düzeyine sahip bir ortamda çalıştırılır. Böylece çalıştırılacak ortam yerine çözümünüzün kendisi üzerinde odaklanabilirsiniz.

On premises HPC implementation bursting to Azure HPC Compute Cluster OR OR VM Scale Set Virtual Machines Virtual Network Azure On-Premise Storage VPN Express Route Cluster Nodes Cluster Head Node

Uygulama kılavuzu

Ürünler Belgeler

HPC Head Node

The HPC head node runs on-premises or within Azure as a Virtual Machine.
Azure virtual machines of size A8 / A9 provide the HPC compute nodes, running Windows or Linux operating system.
RDMA networking available with A8 and A9 instances is utilized to achieve high bandwidth and microsecond latencies between compute nodes.
Storage nodes can also be run within Virtual Machines.

Sanal Makineler

Availability Sets ensure that the application is available and resilient to updates and hardware faults.
Virtual Machines communicating via RDMA are placed within the same Availability Set.

Sanal Ağ

Virtual Networks provides IP connectivity between the head node, compute nodes and storage nodes.

VPN Gateway

A Virtual Private Gateway provides the Azure endpoint for a VPN connection between an on-premises VPN device and the Azure based Virtual Network.
This enables secure connectivity across the Internet between an on-premises head node or cluster and the compute nodes running in Azure.

ExpressRoute

ExpressRoute provides secure, reliable, high-speed and low-latency connectivity between on-premises resources and Azure resources using private connections that do not traverse the public Internet.

Depolama

Azure Storage blobs store the disks backing the Virtual Machines and provides long-term storage of unstructured data and executable files used by the HPC application.

İlgili çözüm mimarileri

HPC cluster deployed in the cloud

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This entire HPC solution, including the head node, compute nodes and storage nodes runs in Azure, leaving you with no hardware infrastructure to maintain.

Daha fazla bilgi edinin
Hizmet Olarak Büyük İşlem Çözümleri

Binlerce işlem çekirdeğine ölçeklendirilebilen HPC uygulamaları kullanan müşteriler, şirket içi büyük işlem özelliklerini genişletebilir veya bulutta, tamamen yerel bir çözüm olarak çalıştırabilir. Bu HPC çözümü, Azure Batch ile birlikte uygulanır. Azure Batch, iş zamanlama ve işlem kaynaklarını otomatik ölçeklendirme olanaklarının yanı sıra HPC altyapı kodu ve bakım gereksinimini azaltan, platform hizmeti (PaaS) olarak yürütme yönetimi sağlar.

Daha fazla bilgi edinin