Gezintiyi Atla

Çözüm mimarisi: Bulutta dağıtılan HPC kümesi

Binlerce işlem çekirdeğine ölçeklendirilebilen yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamaları, şirket içi Big Compute özelliklerini genişletebilir veya bulutta, tamamen yerel bir çözüm olarak çalıştırabilir. Baş düğüm, işlem düğümleri ve depolama düğümlerini içeren bu HPC çözümü, bakımı yapılması gereken herhangi bir donanım altyapısı olmadan Azure’da çalışır.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Sanal Makine Ölçek Kümeleri, Sanal Ağ 'nı ve Depolama. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

OR Availability Set ARM template Script file ClusterHead Node Virtual Machines VM Scale Set RDMA Network A8, A9, and H SeriesVirtual Machines Storage Virtual Network

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

HPC baş düğümü

HPC baş düğümü, şirket içinde veya Azure’da sanal makine olarak çalışır.
A8/A9 boyutundaki Azure sanal makineleri, Windows veya Linux işletim sistemi üzerinde çalışan HPC işlem düğümleri sağlar.
A8 ve A9 örneklerinde mevcut olan RDMA ağı özelliği, işlem düğümleri arasında yüksek bant genişliği ve mikrosaniye ölçeğinde gecikme süresi elde etmek için kullanılır.
Depolama düğümleri sanal makinelerde de çalıştırılabilir.

Sanal Makine Ölçek Kümeleri

Kullanılabilirlik kümeleri, uygulamanın kullanılabilir olmasının yanı sıra güncelleştirmelere ve donanım hatalarına karşı dayanıklı olmasını sağlar.
RDMA üzerinden iletişim kuran sanal makineler aynı kullanılabilirlik kümesine yerleştirilir.

Sanal Ağ

Sanal Ağ; baş düğüm, işlem düğümleri ve depolama düğümleri arasında IP bağlantısı sağlar.

Depolama

Azure Depolama blobları, sanal makineleri destekleyen diskleri depolar ve HPC uygulaması tarafından kullanılan yapılandırılmamış veriler ve yürütülebilir dosyalar için uzun süreli depolama olanağı sağlar.

Azure Resource Manager şablonları

Resource Manager şablonları veya betik dosyaları, uygulamanızı HPC ortamına dağıtmak için kullanılır.