Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

Kavramsal mimari: HPC cluster deployed in the cloud

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This entire HPC solution, including the head node, compute nodes and storage nodes runs in Azure, leaving you with no hardware infrastructure to maintain.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri üzerinde oluşturulmuştur: Sanal Makine Ölçek Kümeleri, Sanal Ağ, Depolama. Bu hizmetler düzeltme ekli, desteklenen ve yüksek kullanılabilirlik düzeyine sahip bir ortamda çalıştırılır. Böylece çalıştırılacak ortam yerine çözümünüzün kendisi üzerinde odaklanabilirsiniz.

HPC cluster deployed in the cloud OR Availability Set ARM template Script file ClusterHead Node Virtual Machines VM Scale Set RDMA Network A8, A9, and H SeriesVirtual Machines Storage Virtual Network

Uygulama kılavuzu

Ürünler Belgeler

HPC Head Node

The HPC head node runs on-premises or within Azure as a Virtual Machine.
Azure virtual machines of size A8 / A9 provide the HPC compute nodes, running Windows or Linux operating system.
RDMA networking available with A8 and A9 instances is utilized to achieve high bandwidth and microsecond latencies between compute nodes.
Storage nodes can also be run within Virtual Machines.

Sanal Makine Ölçek Kümeleri

Availability Sets ensure that the application is available and resilient to updates and hardware faults.
Virtual Machines communicating via RDMA are placed within the same Availability Set.

Sanal Ağ

Virtual Networks provides IP connectivity between the head node, compute nodes and storage nodes.

Depolama

Azure Storage blobs store the disks backing the Virtual Machines and provides long-term storage of unstructured data and executable files used by the HPC application.

ARM templates

ARM templates or script files are used to deploy your application to the HPC environment.

İlgili çözüm mimarileri

On premises HPC implementation bursting to Azure

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This HPC solution can extend its computational capacity by leveraging the compute intensive instances of Virtual Machines running in Azure and accessed via Express Route or VPN.

Daha fazla bilgi edinin
Hizmet Olarak Büyük İşlem Çözümleri

Binlerce işlem çekirdeğine ölçeklendirilebilen HPC uygulamaları kullanan müşteriler, şirket içi büyük işlem özelliklerini genişletebilir veya bulutta, tamamen yerel bir çözüm olarak çalıştırabilir. Bu HPC çözümü, Azure Batch ile birlikte uygulanır. Azure Batch, iş zamanlama ve işlem kaynaklarını otomatik ölçeklendirme olanaklarının yanı sıra HPC altyapı kodu ve bakım gereksinimini azaltan, platform hizmeti (PaaS) olarak yürütme yönetimi sağlar.

Daha fazla bilgi edinin