Çözüm mimarisi: Bulutta dağıtılan HPC kümesi

Binlerce işlem çekirdeğine ölçeklendirilebilen yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamaları, şirket içi Big Compute özelliklerini genişletebilir veya bulutta, tamamen yerel bir çözüm olarak çalıştırabilir. Baş düğüm, işlem düğümleri ve depolama düğümlerini içeren bu HPC çözümü, bakımı yapılması gereken herhangi bir donanım altyapısı olmadan Azure’da çalışır.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri temel alınarak oluşturulmuştur: Sanal Makine Ölçek Kümeleri, Sanal Ağ 'nı ve Depolama Hesapları. Bu hizmetler, düzeltme eki uygulanan, desteklenen ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek olan bir ortamda çalıştırıldığından, hizmetlerin çalıştırıldığı ortam yerine çözümünüzün kendisine odaklanabilirsiniz.

HPC cluster deployed in the cloudHigh-performance computing (HPC) applications can scale to thousands of compute cores, extend on-premises big compute or run as a 100% cloud-native solution. This HPC solution, including the head node, compute nodes and storage nodes, runs in Azure with no hardware infrastructure to maintain.ORAvailability SetARM templateScript fileClusterHead NodeVirtual MachinesVM Scale SetRDMA NetworkA8, A9, and H SeriesVirtual MachinesStorageVirtual Network

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

HPC baş düğümü

HPC baş düğümü, şirket içinde veya Azure’da sanal makine olarak çalışır.
A8/A9 boyutundaki Azure sanal makineleri, Windows veya Linux işletim sistemi üzerinde çalışan HPC işlem düğümleri sağlar.
A8 ve A9 örneklerinde mevcut olan RDMA ağı özelliği, işlem düğümleri arasında yüksek bant genişliği ve mikrosaniye ölçeğinde gecikme süresi elde etmek için kullanılır.
Depolama düğümleri sanal makinelerde de çalıştırılabilir.

Sanal Makine Ölçek Kümeleri

Kullanılabilirlik kümeleri, uygulamanın kullanılabilir olmasının yanı sıra güncelleştirmelere ve donanım hatalarına karşı dayanıklı olmasını sağlar.
RDMA üzerinden iletişim kuran sanal makineler aynı kullanılabilirlik kümesine yerleştirilir.

Sanal Ağ

Sanal Ağ; baş düğüm, işlem düğümleri ve depolama düğümleri arasında IP bağlantısı sağlar.

Depolama Hesapları

Azure Depolama blobları, sanal makineleri destekleyen diskleri depolar ve HPC uygulaması tarafından kullanılan yapılandırılmamış veriler ve yürütülebilir dosyalar için uzun süreli depolama olanağı sağlar.

Azure Resource Manager şablonları

Resource Manager şablonları veya betik dosyaları, uygulamanızı HPC ortamına dağıtmak için kullanılır.