Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

Kavramsal mimari: Hizmet Olarak Büyük İşlem Çözümleri

Binlerce işlem çekirdeğine ölçeklendirilebilen HPC uygulamaları kullanan müşteriler, şirket içi büyük işlem özelliklerini genişletebilir veya bulutta, tamamen yerel bir çözüm olarak çalıştırabilir. Bu HPC çözümü, Azure Batch ile birlikte uygulanır. Azure Batch, iş zamanlama ve işlem kaynaklarını otomatik ölçeklendirme olanaklarının yanı sıra HPC altyapı kodu ve bakım gereksinimini azaltan, platform hizmeti (PaaS) olarak yürütme yönetimi sağlar.

Bu çözüm, şu Azure yönetilen hizmetleri üzerinde oluşturulmuştur: Sanal Makineler, Depolama, Batch. Bu hizmetler düzeltme ekli, desteklenen ve yüksek kullanılabilirlik düzeyine sahip bir ortamda çalıştırılır. Böylece çalıştırılacak ortam yerine çözümünüzün kendisi üzerinde odaklanabilirsiniz.

Big Compute Solutions as a Service Pool Storage Virtual Machines Client App Web App Batch

Uygulama kılavuzu

Ürünler Belgeler

Sanal Makineler

A8 / A9 boyutunda Azure sanal makineleri, Windows veya Linux işletim sistemi çalıştıran HPC işlem düğümleri sağlar.
A8 ve A9 örneklerinde mevcut olan RDMA ağı özelliği, işlem düğümleri arasında yüksek bant genişliği ve mikrosaniye ölçeğinde gecikme süresi elde etmek için kullanılır.
Depolama düğümleri de Sanal Makinelerde çalıştırılabilir.

Depolama

Azure Depolama blobları, Sanal Makineleri destekleyen diskleri depolar ve HPC uygulaması tarafından kullanılan yapılandırılmamış veriler ve yürütülebilir dosyalar için uzun süreli depolama olanağı sağlar.

Batch

Azure Batch, yüksek miktarda veriyi bulutta çalıştırılan işlem altyapısına gönderir.

İlgili çözüm mimarileri

HPC cluster deployed in the cloud

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This entire HPC solution, including the head node, compute nodes and storage nodes runs in Azure, leaving you with no hardware infrastructure to maintain.

Daha fazla bilgi edinin
On premises HPC implementation bursting to Azure

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This HPC solution can extend its computational capacity by leveraging the compute intensive instances of Virtual Machines running in Azure and accessed via Express Route or VPN.

Daha fazla bilgi edinin