MySQL için Azure Veritabanı ile oyun

Trafikteki öngörülemeyen ani artışlara uyum sağlamak için veritabanınızı esnek biçimde ölçeklendirin ve düşük gecikme süreli, çok oyunculu deneyimler sunun.

Azure Database for MySQL を使用したゲームデータベースを弾力的にスケールすることで、予測不能なトラフィックの急増に対応し、待機時間の短いマルチプレイヤー ゲームを配信できます。Mobile AppAzure Traffic ManagerAzure API Apps(Game backend)Azure Database for MySQLAzure CDNAzure Storage(Game files)Azure HD Insight(Game analytics)

İlgili çözüm mimarileri

Applications intelligentes utilisant Azure Database pour MySQLDéveloppez des applications transformationnelles sophistiquées à l’aide d’algorithmes Machine Learning de pointe et d’outils de visualisation intégrés permettant de générer des insights et analytiques actionnables.

MySQL için Azure Veritabanı ile akıllı uygulamalar

Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarının yanı sıra eyleme dönüştürülebilir öngörü ve analizler elde etmeye yönelik tümleşik görselleştirme araçlarını kullanarak karmaşık, dönüşümsel uygulamalar geliştirin.