PostgreSQL için Azure Veritabanı ile finans yönetimi uygulamaları

Kritik verileri güvenli bir şekilde depolayın ve yerleşik güvenlik ile performanstan yararlanarak kullanıcılara, toplanan verilere ilişkin değerli analiz ve öngörüler sağlayın.

Applications de gestion financière utilisant Azure Database pour PostgreSQLStockez de façon sécurisée les données critiques et fournissez aux utilisateurs des insights et analytiques à forte valeur ajoutée sur les données agrégées, en utilisant la sécurité et les performances intégrées.

İlgili çözüm mimarileri

Applications intelligentes utilisant Azure Database pour PostgreSQLDéveloppez des applications transformationnelles sophistiquées à l’aide d’algorithmes Machine Learning de pointe et d’outils de visualisation intégrés permettant de générer des insights et analytiques actionnables.

PostgreSQL için Azure Veritabanı kullanan akıllı uygulamalar

Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarının yanı sıra eyleme dönüştürülebilir öngörü ve analizler elde etmeye yönelik tümleşik görselleştirme araçlarını kullanarak karmaşık, dönüşümsel uygulamalar geliştirin.