Karma gerçeklik ve IoT tarafından desteklenen tesis yönetimi

Karma gerçeklik ve IoT ile konaklama, üretim, perakende ve diğer alanlarda çalışma süresini ve operasyonları iyileştirin. Bu senaryo, fiziksel alanınızın sanal bir çoğaltmasını gerçek zamanlı verilerle ortamınız bağlamında nasıl görselleştirebileceğinizi gösterir. Bu, Azure Spatial Anchors ve Azure Digital Twins üzerine inşa edilmiştir.

Karma gerçeklik ve IoT tarafından desteklenen tesis yönetimiSorunları ve fırsatları daha fazla çeviklikle tespit etmek için gerçek zamanlı 3B verileriyle tesisleri sanal olarak veya yerinde görselleştirin.1234567789

İstemci, tesis yönetimi web hizmetinde kimlik doğrulaması yapar ve Azure Digital Twins nesne modelinde bulunduğu alanın adını belirtir.

İstemcinin web hizmeti Azure Active Directory (AD) için kendi kimlik doğrulamasını yapar.

Daha sonra istemcinin ileride kullanabileceği bir erişim belirteci almak için Azure AD belirteci, Azure Spatial Anchors hizmetine gönderilir.

Uygulama hizmetiniz, istemci tarafından belirtilen alandaki IoT algılayıcıları hakkında bilgileri alır ve IoT algılayıcı kimliklerinin yanı sıra bunların Azure Spatial Anchors’ta karşılık geldikleri bağlayıcı kimliklerini döndürür.

Azure Spatial Anchors yetkilendirme belirteci, IoT algılayıcılarının bağlayıcı kimlikleri ve istemci uygulamasının gerektirdiği ek meta verilerle birlikte istemciye döndürülür.

İstemci uygulaması ortamda görsel tarama gerçekleştirir ve alandaki konumunu alır. Azure Spatial Anchors’ın yakındaki bir API’sini kullanarak yakındaki tüm bağlayıcıların konumunu alır.

İstemci uygulaması IoT algılayıcı verilerinin ve denetimlerinin alanda algılayıcıların bulunduğu yerde görüntülenmesini ister. Bu, operatörün sorunları tespit edip düzeltmesini kolaylaştırır. Veriler, uygulamanın web hizmeti tarafından, bu verilerin depolandığı hizmet olan Azure Cosmos DB’den getirilir.

IoT algılayıcı verileri güncelleştirildiğinde Azure Digital Twins bunu Event Hubs’a iletir.

Azure İşlevleri, değişikliği işlemek ve Azure Cosmos DB’deki verileri gerektiği şekilde güncelleştirmek için bir Event Hubs tetikleyicisi kullanır.

  1. 1 İstemci, tesis yönetimi web hizmetinde kimlik doğrulaması yapar ve Azure Digital Twins nesne modelinde bulunduğu alanın adını belirtir.
  2. 2 İstemcinin web hizmeti Azure Active Directory (AD) için kendi kimlik doğrulamasını yapar.
  3. 3 Daha sonra istemcinin ileride kullanabileceği bir erişim belirteci almak için Azure AD belirteci, Azure Spatial Anchors hizmetine gönderilir.
  4. 4 Uygulama hizmetiniz, istemci tarafından belirtilen alandaki IoT algılayıcıları hakkında bilgileri alır ve IoT algılayıcı kimliklerinin yanı sıra bunların Azure Spatial Anchors’ta karşılık geldikleri bağlayıcı kimliklerini döndürür.
  5. 5 Azure Spatial Anchors yetkilendirme belirteci, IoT algılayıcılarının bağlayıcı kimlikleri ve istemci uygulamasının gerektirdiği ek meta verilerle birlikte istemciye döndürülür.
  1. 6 İstemci uygulaması ortamda görsel tarama gerçekleştirir ve alandaki konumunu alır. Azure Spatial Anchors’ın yakındaki bir API’sini kullanarak yakındaki tüm bağlayıcıların konumunu alır.
  2. 7 İstemci uygulaması IoT algılayıcı verilerinin ve denetimlerinin alanda algılayıcıların bulunduğu yerde görüntülenmesini ister. Bu, operatörün sorunları tespit edip düzeltmesini kolaylaştırır. Veriler, uygulamanın web hizmeti tarafından, bu verilerin depolandığı hizmet olan Azure Cosmos DB’den getirilir.
  3. 8 IoT algılayıcı verileri güncelleştirildiğinde Azure Digital Twins bunu Event Hubs’a iletir.
  4. 9 Azure İşlevleri, değişikliği işlemek ve Azure Cosmos DB’deki verileri gerektiği şekilde güncelleştirmek için bir Event Hubs tetikleyicisi kullanır.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Spatial Anchors

Mekansal farkındalığa dayalı, çok kullanıcılı karma gerçeklik deneyimleri oluşturun

Azure Active Directory

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin

Azure Cosmos DB

Her ölçeğe uygun, global olarak dağıtılan çok modelli veritabanı

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

App Service

Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun

Event Hubs

Milyonlarca cihazdan telemetri alın

Azure Digital Twins

Yeni nesil IoT uzamsal zeka çözümleri oluşturun