HDInsight kullanarak ayıklama, dönüştürme ve yükleme (ETL)

Hadoop MapReduce ve Apache Spark ile büyük veri kümelerinizi isteğe bağlı olarak ayıklayın, dönüştürün ve yükleyin.

Extract, transform, and load (ETL) using HDInsightExtract, transform, and load your big data clusters on demand with Hadoop MapReduce and Apache Spark.

İlgili çözüm mimarileri

Interactive querying with HDInsightPerform fast, interactive SQL queries at scale over structured or unstructured data with Apache Hive LLAP.

HDInsight ile etkileşimli sorgulama

Apache Hive LLAP ile yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriler üzerinde, uygun ölçekte hızlı, etkileşimli SQL sorguları gerçekleştirin.