HDInsight kullanarak ayıklama, dönüştürme ve yükleme (ETL)

Hadoop MapReduce ve Apache Spark ile büyük veri kümelerinizi isteğe bağlı olarak ayıklayın, dönüştürün ve yükleyin.

HDInsight를 사용한 ETL(추출, 변환 및 로드)요청이 있을 시 Hadoop MapReduce 및 Apache Spark를 사용하여 빅 데이터 클러스터를 추출, 변환, 로드하세요.

İlgili çözüm mimarileri