HDInsight ile şirket içi büyük veri yatırımlarınızı genişletin

Şirket içi büyük veri yatırımlarınızı buluta genişletin ve HDInsight’ın gelişmiş analiz özelliklerini kullanarak işletmenizi dönüşüme uğratın.

Extend your on-premises big data investments with HDInsightExtend your on-premises big data investments to the cloud and transform your business using the advanced analytics capabilities of HDInsight.

İlgili çözüm mimarileri

Interactive querying with HDInsightPerform fast, interactive SQL queries at scale over structured or unstructured data with Apache Hive LLAP.

HDInsight ile etkileşimli sorgulama

Apache Hive LLAP ile yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriler üzerinde, uygun ölçekte hızlı, etkileşimli SQL sorguları gerçekleştirin.