Gezintiyi Atla

Kurumsal Üretkenlik Sohbet Botu

Azure Bot Hizmeti ile Language Understanding kolayca birleştirilerek güçlü kurumsal üretkenlik robotları oluşturulabilir ve bu sayede kuruluşlar Office 365 takvimi, Dynamics CRM’de depolanan müşteri dosyaları gibi birçok dış kaynağı tümleştirerek ortak iş etkinliklerini modernleştirebilir.

Enterprise Productivity ChatbotAzure Bot Service kan nemt kombineres med sprogforståelse for at bygge kraftfulde virksomhedsproduktivitetsrobotter, hvilket gør det muligt for virksomheder at strømline almindelige arbejdsaktiviteter ved at integrere eksterne systemer såsom Office 365-kalenderen, kundecases lagret i Dynamics CRM og meget mere.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Çalışan erişimi Kurumsal Üretkenlik Botu

Azure Active Directory çalışanın kimliğini doğrular

Bot, Azure Graph aracılığıyla çalışanın Office 365 takvimini sorgulayabilir

Bot, takvimden toplanan verileri kullanarak Dynamics CRM’deki dosya bilgilerine erişir

Bilgilerin döndürüldüğü çalışan, Bottan çıkmadan bu verileri filtreleyerek daraltabilir

Application Insights, geliştirmeye yardımcı olmak için Bot performansı ve kullanımıyla ilgili çalışma zamanı telemetrisi toplar

  1. 1 Çalışan erişimi Kurumsal Üretkenlik Botu
  2. 2 Azure Active Directory çalışanın kimliğini doğrular
  3. 3 Bot, Azure Graph aracılığıyla çalışanın Office 365 takvimini sorgulayabilir
  1. 4 Bot, takvimden toplanan verileri kullanarak Dynamics CRM’deki dosya bilgilerine erişir
  2. 5 Bilgilerin döndürüldüğü çalışan, Bottan çıkmadan bu verileri filtreleyerek daraltabilir
  3. 6 Application Insights, geliştirmeye yardımcı olmak için Bot performansı ve kullanımıyla ilgili çalışma zamanı telemetrisi toplar

İlgili çözüm mimarileri

Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1237456

Ticari sohbet botu

Azure Bot Hizmeti ve Language Understanding hizmeti birlikte kullanıldığında, geliştiricilerin bankacılık, seyahat ve eğlence gibi çeşitli senaryolara yönelik konuşma tabanlı arabirimler oluşturmasına imkan tanır. Örneğin, bir otelin danışma görevlisi bot kullanarak geleneksel e-posta ve telefon görüşmesi etkileşimleri yerine müşteriyi Azure Active Directory aracılığıyla doğrulayabilir ve Bilişsel Hizmetler’i kullanarak metin ve ses aracılığıyla müşterinin isteklerini bağlamsal olarak daha iyi işleyebilir. Sesli komut desteği için Konuşma tanıma hizmeti eklenebilir.