Kurumsal Üretkenlik Sohbet Botu

Azure Bot Hizmeti ile Language Understanding kolayca birleştirilerek güçlü kurumsal üretkenlik robotları oluşturulabilir ve bu sayede kuruluşlar Office 365 takvimi, Dynamics CRM’de depolanan müşteri dosyaları gibi birçok dış kaynağı tümleştirerek ortak iş etkinliklerini modernleştirebilir.

Chatbot de Produtividade EmpresarialO Serviço de Bot do Azure pode ser combinado facilmente com o Reconhecimento Vocal para criar bots de produtividade empresarial eficientes, permitindo que as organizações agilizem as atividades de trabalho comuns integrando sistemas externos, como o calendário do Office 365, os casos de cliente armazenados no Dynamics CRM e muito mais.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Çalışan erişimi Kurumsal Üretkenlik Botu

Azure Active Directory çalışanın kimliğini doğrular

Bot, Azure Graph aracılığıyla çalışanın Office 365 takvimini sorgulayabilir

Bot, takvimden toplanan verileri kullanarak Dynamics CRM’deki dosya bilgilerine erişir

Bilgilerin döndürüldüğü çalışan, Bottan çıkmadan bu verileri filtreleyerek daraltabilir

Application Insights, geliştirmeye yardımcı olmak için Bot performansı ve kullanımıyla ilgili çalışma zamanı telemetrisi toplar

  1. 1 Çalışan erişimi Kurumsal Üretkenlik Botu
  2. 2 Azure Active Directory çalışanın kimliğini doğrular
  3. 3 Bot, Azure Graph aracılığıyla çalışanın Office 365 takvimini sorgulayabilir
  1. 4 Bot, takvimden toplanan verileri kullanarak Dynamics CRM’deki dosya bilgilerine erişir
  2. 5 Bilgilerin döndürüldüğü çalışan, Bottan çıkmadan bu verileri filtreleyerek daraltabilir
  3. 6 Application Insights, geliştirmeye yardımcı olmak için Bot performansı ve kullanımıyla ilgili çalışma zamanı telemetrisi toplar

İlgili çözüm mimarileri

Chatbot de comércioJuntos, o Serviço de Bot do Azure e o serviço de Reconhecimento Vocal permitem que os desenvolvedores criem interfaces de conversação para vários cenários, como bancos, viagens e entretenimento. Por exemplo, o concierge de um hotel pode usar um bot para aprimorar as interações tradicionais de email e chamada telefônica ao validar um cliente por meio do Azure Active Directory e usar os Serviços Cognitivos para melhor processar as solicitações dos clientes de forma contextual usando texto e voz. O serviço de reconhecimento de fala pode ser adicionado para dar suporte a comandos de voz.1237456

Ticari sohbet botu

Azure Bot Hizmeti ve Language Understanding hizmeti birlikte kullanıldığında, geliştiricilerin bankacılık, seyahat ve eğlence gibi çeşitli senaryolara yönelik konuşma tabanlı arabirimler oluşturmasına imkan tanır. Örneğin, bir otelin danışma görevlisi bot kullanarak geleneksel e-posta ve telefon görüşmesi etkileşimleri yerine müşteriyi Azure Active Directory aracılığıyla doğrulayabilir ve Bilişsel Hizmetler’i kullanarak metin ve ses aracılığıyla müşterinin isteklerini bağlamsal olarak daha iyi işleyebilir. Sesli komut desteği için Konuşma tanıma hizmeti eklenebilir.

IoT devicesCreate seamless conversational interfaces with all of your internet-accessible devices—from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

IoT cihazları

Bağlı televizyonunuzdan veya buzdolabınızdan tutun bağlı bir enerji santralindeki cihazlara kadar İnternet’ten erişilebilen tüm cihazlarınız için sorunsuz konuşma tabanlı arabirimler oluşturun. LUIS, 500’e kadar niyeti tümleştirerek komutları akıllı eylemlere dönüştürebilir.